Reacties
1 minuut leestijd
ingezonden reactie

Bevoegdheden van klinisch verloskundigen

Plaats een reactie

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft op 24 maart 2015 uitspraken (ECLI:NL:TGZCTG:2015:99 en ECLI:NL:TGZCTG:2015:100) gedaan over bevoegdheden van klinisch verloskundigen. Beide zaken tegen respectievelijk de gynaecoloog en de verloskundige betreffen dezelfde casus. De klagers zijn de ouders van een kind dat is overleden als gevolg van zuurstofgebrek tijdens de bevalling. Na overleg met de dienstdoende gynaecoloog wordt besloten tot extra stimulatie met Syntocinon. Een relevant onderdeel is het beoordelen van het cardiotocogram tijdens de bevalling en de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is. De uitspraken onderschrijven het belang van het instellen van het specialisme klinische verloskunde en verder vastleggen van de positie van de klinisch verloskundige in de AMvB.
Het CTG stelt in beide uitspraken vast dat een wettelijke regeling van de positie van de klinisch verloskundigen op dit moment ontbreekt en verwijst naar het eindrapport van de KNOV-NVOG Werkgroep Klinisch Verloskundigen (april 2010), waaruit blijkt dat er duidelijkheid moet komen over de rechtspositie. Het is opmerkelijk dat het CTG in zijn overwegingen niet de KNOV-NVOG Leidraad voor protocol positie klinisch verloskundigen (januari '14) betrekt. Hierin staat dat een letterlijke uitleg van de wet niet aansluit bij de praktijk en niet past bij de bedoeling van de wetgever. De klinisch verloskundige voert op basis van lokale protocollaire afspreken veel van de in de AMvB genoemde (voorbehouden) handelingen zelfstandig uit. Iedere zorgprofessional is zelfstandig verantwoordelijk voor eigen handelen of nalaten, waarbij in de klinische setting geldt dat de gynaecoloog verantwoordelijk is voor de organisatie van de zorg.
Daarbij is een cardiotocogram lezen geen voorbehouden handeling. Het is niet in artikel 36 Wet BIG als voorbehouden handeling opgenomen. Ook een andere bewakingsinstrumenten (bijvoorbeeld doptone, bloeddrukmeter en echoapparaat) zijn niet in deze lijst opgenomen.

mr. Peter E. Buisman, hoofd team belangenbehartiging KNOV, Utrecht

ingezonden reactie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.