Praktijkperikelen
1 minuut leestijd
levenseinde

Overkill

3 reacties

In het ziekenhuis is een enorme fout gemaakt. Een vrouw van 71 jaar met gemetastaseerd ovariumcarcinoom was opgenomen vanwege toename van buikklachten. Het blijkt dat ze een darmperforatie heeft bij haar uitgebreide peritonitis carcinomatosa. In overleg met patiënte wordt gekozen voor een symptomatische palliatie. Ze krijgt een morfinepompje en gaat naar huis voor verdere palliatieve zorg in de laatste fase. Echter, bij het instellen van het pompje van de thuiszorg wordt een rekenfout gemaakt waardoor de dosering een factor 10 te hoog is. ’s Avonds ontdekt de echtgenoot dat het reservoir veel sneller leeg gaat dan voorspeld en bovendien wordt zijn vrouw suf. De echtgenoot trekt aan de bel.

De dienstdoende huisarts gaat bij patiënte langs. Na overleg met alle betrokkenen (huisarts, gynaecoloog-oncoloog, anesthesioloog) inclusief de echtgenoot wordt besloten om geen naloxon toe te dienen maar het beloop af te wachten. Enkele uren later overlijdt patiënte. Omdat het onduidelijk is of patiënte overleden is aan de perforatie of aan een morfine-intoxicatie tekent de dienstdoende huisarts geen verklaring van natuurlijk overlijden. De gemeentelijk lijkschouwer komt. Hij neemt drie geüniformeerde politieagenten mee. Die handelen alsof er een misdrijf is gepleegd, zonder enige empathie. Van alle emoties die hij deze nacht meemaakt, vindt de weduwnaar achteraf het intimiderend gedrag van de politie het ergste. Had de gemeentelijk lijkschouwer de agenten echt nodig om zijn werk te kunnen doen?

Heeft u ook een perikel? Stuur uw verhaal naar redactie@medischcontact.nl

levenseinde Praktijkperikel overdosis
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Bob Dekkers

  forensisch geneeskundige, Rhoon

  Hier wordt de gebeurtenis beschreven, dat een palliatief behandelde terminale patiënt overlijdt t.g.v. een somatische aandoening òf een foutief te hoog ingestelde morfine pomp. Huisarts geeft geen verklaring van natuurlijk overlijden af en waarschuwt... de gemeentelijk lijkschouwer. Het is inmiddels nacht geworden. De gemeentelijk lijkschouwer verschijnt met 3 leden van de geuniformeerde dienst.
  Maximale stress met langdurige nawerking verzekerd.
  De casus is kort en krachtig beschreven, waardoor geen details over overleg tussen diverse functionarissen in deze ter beschikking staan. Formeel heeft de gemeentelijk lijkschouwer geen ongelijk door met politie te arriveren.
  16 jaar werk ik bij een GGD en verricht daarbij o.a. forensisch geneeskundige taken. Bij het lezen van deze casus stelde ik mij de vragen: “Hoe zou ik als gemeentelijk lijkschouwer gehandeld hebben”? en “Is er ruimte om het anders aan te pakken?”
  Ik verwacht, dat de huisarts de gemeentelijk lijkschouwer via de CPA benaderd zal hebben. De gemeentelijk lijkschouwer kan zich door de huisarts gedetailleerd laten informeren. Alvorens ter plekke te gaan, zou ik de Officier van Justitie c.q. de medische Officier van Justitie, ook bij nacht en ontij, benaderen voor afweging van de mate van acute inzet van het justitiële apparaat en ter overweging inbrengen, dat het hier om een medische fout zal gaan en derhalve een casus is voor afhandeling door de Inspectie voor de Gezondheid. Mijn voorstel aan de Officier van Justitie zal zijn, dat ik eerst alleen ga en mij ter plekke door de huisarts laat informeren en hierover overleggen met de Officier van Justitie. Indien de Officier van Justitie acute inzet van het volledige justitiële apparaat wil, pleit ik voor minimale (= 1) inzet van recherche-in-burger. Vóór realisering van deze inzet van het justitiële apparaat neem ik contact op met de lokale wachtcommandant bij de politie.

 • A.Blok

  radioloog n.p, Arnhem

  Geheel in overeenstemming met de tijdsgeest. De huisarts had alle rompslomp kunnen vermijden door gewoon een normale overlijdensverklaring op te stellen, edoch deze meende zich precies te moeten opstellen waardoor hij een dergelijk circus in werking ...stelde. Zal me niet verbazen dat de hele kwestie van de foute dosering ook aan de inspectie is gemeld,wat dan weer het gedrag van de huisarts verklaart,want die vreesde natuurlijk nader onderzoek.

 • J.M. Groen

  Uroloog bd/ eerder schouwarts geweest, Bennebroek

  De schouwarts had eerst kunnen schouwen en zijn bevindingen met officier van justitie kunnen delen. Daarna dit oordeel met de nabestaande kunnen bespreken en hen ,met de huisarts, kunnen voorbereiden op de komst van de technische recherche. De huisar...ts had dan de echtgenoot kunnen bijstaan.

 

Perikel insturen

Heeft u iets meegemaakt wat u deed fronsen, foeteren of lachen? Deel het met uw collega's!

Stuur uw anekdote in

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.