Blogs & columns
Menno Oosterhoff
Menno Oosterhoff
2 minuten leestijd
Blog

Te mooi om waar te zijn

2 reacties

Abonneer en luister op uw mobiel via:

Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

Meer over podcasts luisteren

Trouwe lezers herinneren zich nog wel dat ik veel heb geschreven over het regelmatig je behandelresultaat/outcome monitoren (ROM) in de ggz. En dan vooral over de haken en ogen die eraan zitten om die gegevens te beschouwen en te gebruiken als wetenschappelijk betrouwbare meting in plaats van als monitoring. Laat staan dat je instellingen ermee zou kunnen vergelijken (benchmarking).

Na een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer begonnen we een petitie ‘Stop Benchmark met ROM’. Verrassend snel daarna gebeurde dat, omdat de minister aangaf dat er problemen waren met de privacy. Daarna gebeurde er nog van alles, waarmee ik je niet zal vermoeien. De huidige stand van zaken is, dat de stichting Benchmark GGZ is opgegaan in een nieuwe organisatie Alliantie Kwaliteit in de GGZ, AKWA (tja, ik heb het ook niet verzonnen).

Wat het benchmarken betreft houdt AKWA zich heel rustig, maar ik ben er niet gerust op dat die droom is losgelaten. Nu mag je dromen. Het standpunt wat Stop Benchmark altijd heeft gehuldigd is: als kwaliteit van zorg goed is te meten en te vergelijken dan is dat een droom. Maar een slechte, onbetrouwbare meting is erger dan geen meting. Dan is de droom bedrog.

Dat bezwaar werd steeds gepareerd door te spreken van doorontwikkeling. Zonder goed aan te geven hoe men dacht de gesignaleerde problemen op te lossen. Op de website van AKWA valt nu te lezen dat hun taak is te onderzoeken óf ROM Data geschikt zijn. Dat juich ik toe. Een beetje laat, maar beter laat dan nooit. In dat verband wil ik hen en anderen graag attent maken op de lessen uit het mislukken van de parkinsonregistratie. Allereerst hulde voor deze openheid. Veel mislukkingen worden weggemoffeld of gebagatelliseerd. Zo niet hier. Er wordt duidelijk aangegeven wat er is misgegaan en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. Die lessen kunnen wij ook ter harte nemen voor de ROM binnen de ggz. Ze komen voor een niet onbelangrijk deel ook overeen met de bezwaren die we steeds naar voren hebben gebracht.

Een ding wil ik nog extra benoemen. De parkinsonregistratie betrof één duidelijke neurologische aandoening en zelfs daar bleek het al ondoenlijk. De opzet van de benchmark met ROM binnen de ggz was gericht op de complete (!) ggz, dus alle aandoeningen. Dat is vele malen hoger gegrepen, zeker als je bedenkt dat de bruikbaarheid van classificaties voor dit soort doeleinden steeds meer in twijfel wordt getrokken.

Kwaliteit in de complete ggz inzichtelijk maken, wat een mooie droom. Maar wat te mooi is om waar te zijn, is meestal ook niet waar. Laten we in elk geval lering trekken uit de ervaringen van onze collega’s in de neurologie.

P.S. Nadat ik dit blog had geschreven, hoorde ik dat Akwa heeft besloten alle oude ROM-data te vernietigen omdat ze verkregen zijn zonder toestemming te vragen. Dus zoals wij altijd hebben gezegd: ‘Miljoenen weggegooid!’

Zou er nog iemand zeggen, net als de neurologen: ‘Dit hebben we niet goed gedaan’?

meer van Menno Oosterhoff

Podcast
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen. Tenslotte vindt u een bloemlezing van zijn blogs terug in het boek 'De psychiater en ik', een uitgave van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Koos van Schie

  psychiater, Leiderdorp

  Op het verzoek om helderheid over de status en verplichting van ROM geven onderstaande antwoorden niet de suggestie dat de droom al over is.
  Wel dat ie koppig is en maar niet lucide wil worden.

  "Als Akwa GGZ moedigen we ROMMEN aan, maar dan als m...onitoring van het individuele herstelproces, niet als verantwoording. De verplichting leggen wij dus ook niet op. Als je wel zou willen aanleveren, dan is ook expliciete toestemming van de patiënt nodig. We zetten in op lerende netwerken. Dat mensen samen kijken naar uitkomsten en daar samen van kunnen leren. We zijn daarin in de opstartfase, dus als je nog ideeën hebt, dan horen wij deze graag."

  "Vanuit Akwa GGZ is er geen verplichting om ROM data te delen met ons, wel geeft de zorgverzekeringswet aan dat er kwaliteitsindicatoren geleverd dienen te worden met zorginstituut Nederland.
  Op dit moment is het niet mogelijk om data met ons te delen, de verwachting is wel dat dit in de komende periode gaat gebeuren.
  Zodra hier meer over bekend is zullen wij inderdaad een bericht de deur uit doen."

 • menno oosterhoff

  psychiater, THESINGE

  Trouwe lezers herinneren zich nog wel, dat ik veel geschreven heb over het Regelmatig je behandelresultaat/Outcome Monitoren (ROM) in de GGZ. En dan vooral over de haken en ogen die eraan zitten om die gegevens te beschouwen en te gebruiken als weten...schappelijk betrouwbare meting in plaats van als monitoring. Laat staan dat je instellingen ermee zou kunnen vergelijken (Benchmarking)

  [Reactie gewijzigd door op 19-08-2019 16:00]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.