Blogs & columns
Blog

Slechtnieuwsgesprek - Menno Oosterhoff

26 reacties

‘Er is nog één ding dat ik met u bespreken moet.’
Ik draai ongemakkelijk op mijn stoel. Tegenover me zitten de ouders van Joyce, een meisje van 16. Ze is opgenomen op de kindergeneeskunde in verband met een suïcidepoging. Ze moest een paar dagen onder controle blijven, maar kan nu weg. We hebben besproken dat terugkeer naar huis geen optie is.

Joyce wordt al lang poliklinisch behandeld voor een ernstige depressie. Deze behandeling is niet succesvol. Dit is de derde keer dat ze een suïcidepoging heeft gedaan. Na lang wikken en wegen is de beslissing genomen haar te laten opnemen in een jeugdpsychiatrische kliniek op een speciale afdeling voor stemmingsstoornissen. Joyce ziet daar erg tegenop en haar ouders hebben het er moeilijk mee. We hebben nogmaals alle voor- en nadelen doorgenomen en opnieuw geconcludeerd dat opname noodzakelijk is.

Maar nu is er dus nog één ding dat ik moet bespreken. Slecht nieuws.
‘Sinds januari van dit jaar regelt de gemeente de jeugdhulp, en de jeugdpsychiatrie valt daar nu ook onder’, begin ik met een omweg.
‘Een van de gevolgen daarvan is, dat u een eigen bijdrage moet betalen.’
Poeh, het hoge woord is eruit. Maar dit is pas het begin.
De ouders reageren verbaasd.
‘Het verplichte eigen risico geldt toch niet voor kinderen?’
‘Nee, daar hebt u gelijk in, maar dit is iets anders. Dit is een eigen bijdrage als kinderen opgenomen zijn.’
‘Waarom is dat dan?’ vraagt de moeder.
‘De gedachte erachter is dat ouders minder kosten hebben aan levensonderhoud’, hoor ik mezelf zeggen. ‘Vandaar.’
‘Minder kosten?’ zegt de vader vol ongeloof.
‘Mijn vrouw heeft haar baan opgezegd, we zijn aan reiskosten meer kwijt dan ooit. Voor de jongste moeten we vaak oppas nemen, als we ’s avonds bij Joyce op bezoek gaan. Hoezo minder kosten?’

Ik durf niet te zeggen wat Loes Ypma, Tweede Kamerlid voor de PvdA recentelijk ter verdediging van deze eigen bijdrage aanvoerde. ‘Ouders maken flink minder kosten voor levensonderhoud als eten en drinken.’ Alsof het een goudmijntje betreft.
Ik durf ook niet te zeggen dat tijdens de wetsbehandeling meerdere keren is beweerd dat de jeugd-ggz onderdeel blijft van de geneeskunde.
En ik durf al helemaal niet te zeggen hoe hoog deze ouderbijdrage is.
Maar die onvermijdelijke vraag volgt natuurlijk direct.
‘Hoeveel is het dan?’

‘Eh, even kijken’, zeg ik om me een houding te geven. ’Het hangt van de leeftijd af.’ Voor de vorm google ik op ouderbijdrage jeugdwet. Nergens voor nodig. Ik weet het bedrag precies.
‘Eh,  voor Joyce, even kijken, 16 jaar… euhm, dan is het … 132 euro.’
‘Nou’, zegt de vader, ‘ik vind het belachelijk, maar dat kan er ook nog wel bij. Betaal je dat meteen voor een vol jaar of een twaalfde per maand?’

‘Nou’, haast ik me te zeggen, ‘ik was nog niet uitgesproken. Die 132 euro is ... eh … dus eigenlijk… kuch … een bedrag per maand.’

‘Per maand?!’, brengt de vader verbijsterd uit. ‘Maar dan kan het per jaar oplopen tot ...1320 plus …  264 , dat is …..1500,  nee bijna 1600 euro?! Dokter, onze dochter is toch ziek?’
‘Jazeker is uw dochter ziek’, verzeker ik. ‘Ik vind het ook verschrikkelijk.’
‘Ik weet niet waar we het geld vandaan moeten halen’, zegt de moeder. ‘Maar wat ik veel erger vind, is dat ze doen alsof we haar voor de lol naar een soort zomerkamp sturen. Weten ze wel hoe het is je kind te moeten laten opnemen?’

‘Ik ben bang van niet’, is het enige wat ik weet te zeggen.
‘Nou’, zegt de vader, ‘ik weet wel zeker van niet.’


Feiten:
• De verwachte bruto opbrengst van deze maatregel is 1,5 à 2 miljoen euro. De kosten van het innen zijn mogelijk hoger.
• Ook voor een gedwongen opgenomen kind geldt de bijdrage.
• Het verplichte eigen risico voor volwassenen is 375 euro.
• De in 2012 ingevoerde eigen bijdrage van 200 euro voor geneeskundige hulp bij psychische aandoeningen is na hevig protest in 2013 afgeschaft.
• Kinderbijslag voor een 16-jarige is 91 euro/per maand.
• Loes Ypma (PvdA) noemt  (max.)1580 euro eigen bijdrage voor kinderen met een psychische aandoening evenwichtig.
• De motie van Renske Leijten (SP) en Mona Keijser (CDA) dit af te schaffen is weggestemd.
• Brigitte van der Burg (VVD) twittert dat het nu eenmaal een gevolg is van de jeugdwet.

Menno Oosterhoff

Blogs
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  Typisch voorbeeld van "Penny wise, pound foolish". Helaas heeft de Tweede Kamer haar goedkeuring hieraan verleend en hebben de leden daarvan zich niet gerealiseerd dat zij een discriminatoire maatregel hebben gesteund, namelijk een die niet voor alle... opgenomen zieken geldt maar uitsluitend voor jeugdige psychiatrische patienten. Daar zal een bestuursrechter toch gehakt van (moeten) maken?

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  Geachte collega Bruijninckx. (U zult uw naam vast vaak moeten spellen).
  Uw reactie is op een blog van een jaar geleden. Inmiddels heeft de regering ook ingezien dat deze maatregel absurd is en is het per 1/1/2016 ingetrokken. Zie ook http://www.medi...schcontact.nl/Opinie/Blogs/Menno-Oosterhoff/Bericht-Menno-Oosterhoff/151859/Ik-ben-misselijk-Menno-Oosterhoff.htm

 • E.G.H. Gerritzen

  huisarts, Winterswijk Nederland

  Goede bezuiniging als aan alle patiënten die opgenomen worden voor de behandeling van een ziekte een eigen bijdrage wordt gevraagd voor het eten en drinken.
  Helaas geldt het alleen voor kinderen die opgenomen worden met een psychiatrisch ziektebeeld ...omdat zij onder de Jeugdwet vallen.
  Dus bewindslieden of met een maatregel van Bestuur de Jeugdwet aanpassen voor deze groep patiënten of een eigen bijdrage invoeren voor patiënten van alle leeftijden en zonder onderscheid naar ziektebeeld.

 • F.B. Kaufmann

  Huis/scenarts, DRACHTEN Nederland

  In feite is de rol van de NZa voor mij volstrekt onduidelijk. Ik lees een advertentie voor een nieuwe directeur van de NZa. Naar aanleiding daarvan lees ik de missie van de NZa. Daarin lees ik onder andere..."dat de belangen van de consument centraal... staat".... Daarna lees ik het blog van kinderen en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff in het Medisch Contact van 22 januari j.l. Een gevoel van onbegrip, verbijstering en machteloosheid maakt zich van mij meester. Mijn gedachten glijden af naar het verplichte eigen risico van € 375,-per volwassene, wat volgens mij voor de minima onbetaalbaar is. En ik denk NZA wanneer durven jullie, gesteund door jullie missie, de politiek eens te confronteren?

 • Hanneke Romeijn

  jeugdarts, APELDOORN Nederland

  Ik kan wel achter collega Rensing staan. 4 of 5 euro per dag vind ik verdedigbaar. Gehandicapten die onder de Wlz vallen betalen veel hogere bijdragen. En moeten, vaak van een uitkering, ook nog o.a. ziektekostenpremie, kleding en reiskosten betalen.... Dat is toch niet (emotioneel?) minder erg? Die 375 en gelukkig afgeschafte 200, dat vind ik niet solidair.

 • M. Otter

  psychiater, BENNEKOM Nederland

  Zie bijvoorbeeld nos.nl van afgelopendonderdag: "D66 en CU willen eigen bijdrage jeugd-ggz stopzetten". Als ik me niet vergis kunnen we binnekort in het stemhokje een momentje van feedback geven aan dit kabinet. Ik weet al op wie ik stem. Het wordt g...een VVD of PvdA. Verder is dit te schandalig voor woorden.

 • M.D. Oosterhoff

  (jeugd)psychiater, THESINGE Nederland

  Ik ben het niet helemaal eens met coll. Duits dat er niemand is opgestaan. Daarmee doen we een aantal collega's die zich ingespannen hebben om de transitie jeugdGGZ tegen te gaan of om de vrije artsenkeuze te behouden tekort. Maar ik ben wel met hem ...eens dat we als medische professie er niet in slagen een vuist te maken tegen de drastische ingrepen in ons zorgstelsel. En dat terwijl er volgens mij wel veer weerstand tegen is. In hoeverre de beroepsverenigingen hierop aangesproken zouden moeten worden kan ik niet helemaal beoordelen. Het lijkt erop dat we sowieso weinig strijdbaar zijn. Een opstand ontketenen onder artsen is als een laaiend vuur moeten maken van natte kranten. Uiteindelijk zijn we dokters en geen politici, maar de politiek bepaalt wel in steeds sterkere mate hoe we ons vak moeten uitoefenen. Als daar een opstand tegen uit breekt dan doe ik mee.

 • G. van den Berg

  ex-huisarts en nu tropenarts, De Hoeve Nederland

  Goed dat coll. Menno Oosterhoff aandacht vraagt voor dit probleem. Het is inderdaad belachelijk dat een regeling met dergelijke gevolgen in Nederland kan worden ingevoerd. En schandelijk dat de PvdA (die overigens steeds duidelijker laat zien voor wi...ens belangen ze echt staat) ook hieraan weer in volle zelfverzekerdheid meewerkt. Het zou goed zijn, opnieuw, dat ieder zich realiseerde wat er gebeurt in de gezondheidszorg wanneer we op deze regeringspartijen stemmen.

  Gert van den Berg, tropenarts, Dept. of O&G, Modilon General Hospital, Madang, PNG

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Dames en heren, we hebben er met zijn allen bijgestaan en er weinig tot niets aan gedaan. Niemand van ons artsen is opgestaan, niemand heeft op het Plein in Den Haag geprotesteerd. Het is heel triest dat we ons allemaal op een zijspoor hebben laten z...etten. Macchiavelli, verdeel en heers, is goed toegepast door de politiek. Door tussen de verschillende artsengroepen tegenstellingen te creëren hebben we met zijn allen gedacht, ach, dit gaat niet over mij. Kijk naar de huidige discussie achteraf van de huisartsen met de verzekeraars.
  Artsen van Nederland we zullen moeten samenwerken, een eenheid vormen, om op die manier de patiënten belangen te dienen en uiteindelijk ook ons eigen belang, en niet zoals nu, het eigen belang eerst en daarna het patiënten belang. Dit leidt tot schijnbaar verschil in belang tussen artsengroepen. Het belang van de patiënt is het belang van de arts, alleen op die manier kunnen wij ons werk verrichten.
  Er worden momenteel zeer fundamentele beslissingen genomen in Den Haag, de werkelijke discussie echter is verhuld. Verhuld in "bezuinigingen", waar het eigenlijk om gaat is het volledig loslaten van de solidariteit en ziekte en ellende van mensen vermarkten. Tweedeling is een feit, maar niemand zegt het hardop, wanneer je geld hebt kan alles, wanneer je dat niet hebt niet. Is dit het sociaaldemocratisch model waar we voor willen kiezen? Laat die discussie eens voeren in Den Haag, de Statenverkiezingen komen er aan, eigenlijk zijn deze staatsrechtelijk hier niet voor bedoeld om deze fundamentele vragen naar voren te brengen. Maar we hebben nu wel podium voor deze vragen, ga massaal naar verkiezingsbijeenkomsten en stel kritische vragen, zoek publiciteit, we hebben nu een kans.

 • M.D. Oosterhoff

  Jeugdpsychiater, THESINGE Nederland

  Het PVDAcongres heeft een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt deze eigen bijdrage af te schaffen.Nu zien wat de fractie daar mee doet.

 • A. Kramer

  psychiater, 'S-GRAVENHAGE Nederland

  Dit is verschrikkelijk! Zoals collega Sutterland schrijft: dan ook dezelfde maatregel voor somatisch zieke kinderen die in een instelling/ ziekenhuis verblijven. Dit moet toch leiden tot een golf protesten van ouders? Ik hoop dat de minister je blog ...leest, Menno.

 • M.D. Oosterhoff

  Jeugdpsychiater, THESINGE Nederland

  Op twitter wordt de vraag gesteld of dit echt gebeurd is. Het is niet in deze vorm en met deze naam echt gebeurd. Verschillende voorvallen zijn samengevoegd tot dit fictieve voorbeeld, maar het is een volkomen realistisch verhaal en het is een kwesti...e van tijd dat ouders zelf met dergelijke verhalen zullen komen. Op twitter maken de goedingevoerde ouders zich hierover al erg druk. De ouders die nu al een kind hebben opgenomen zijn voor de eerste periode vrijgesteld van de maatregel. Dus de echte ervaringsverhalen zullen grotendeels nog komen. Verder ben ik bang dat ouders die er in feite nu al wel mee te maken hebben , omdat hun kind opgenoemen is na 1 januari daarvan niet op de hoogte zijn en achteraf met deze eigen bijdrage geconfronteerd zullen worden, omdat nog veel mensen er niet van af weten en ik vrees, dat ze nog niet zo voorgelicht zullen worden, als ik in bovenstaande verhaal wel gedaan heb. In feite is dat een taak van de gemeente, zou ik denken.De gemeente moet de bijdrage gaan innen, maar dat moet allemaal nog geregeld en bij mijn weten is er nog geen gemeente, die als ze een verleningsbeschikking afgeven voor een opname, ( een vorm van gespecialiseerde jeugdhulp) de ouders direct informeren over de eigen bijdrage die verschuldigd is. Of opnemende instellingen dat wel doen weet ik niet. Verder blijken nog veel collega's niet op de hoogte te zijn van het feit, dat jeugdGGZ hulp niet meer betaald wordt door de zorgverzekeraar. Ik vind niet dat van huisartsen, die mogen verwijzen naar de gespecialiseerde jeugdhulp verwacht kan worden dat ze alle ins en outs van deze wet al kennen.

 • J. Brouwer

  Co-assistent, AMSTERDAM Nederland

  Wat een verschrikkelijke, onhoudbare situatie is dit toch. Bedankt voor het tastbaar maken van een zeer evident probleem. Ik was hier (te) weinig van op de hoogte.

 • R.R. van Valderen-Antonissen

  Huisarts, TILBURG Nederland

  Verbijstering bij het lezen van dit verhaal. Onbegrijpelijk in één woord.

 • M.D. Oosterhoff

  (jeugd)psychiater, THESINGE Nederland

  Uit sommige reacties blijkt dat men ervan uitgaat, dat de zorgverzekeraarnog verantwoordelijk is voor de jeugdGGZ. Maar dat is nu net niet het geval. De jeugdGGZ is per 1 januari overgegaan naar de gemeente (transitie), ondanks heftige protesten van ...het hele veld.Een petitie met 96.000 handtekeningen en een intensieve strijd dit te keren hebben niet mogen baten. De gemeentes moeten dus dit geld innen. Het vreemde is , dat de gemeentes hier ook niet op zitten te wachten maar het is onderdeel van de jeugdwet van VWS. In hoeverre een gemeente hiervan kan afwijken weet ik niet, maar dan zal de gemeente die kosten zelf moeten dragen.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  Dat bij langdurig intramuraal verblijf in een GGZ- of somatische instelling een eigen bijdrage gevraagd wordt lijkt mij niet onredelijk. Over de hoogte daarvan kan getwist worden. Ik dacht dat die vier euro per dag gebaseerd is op NIBUD gegevens.
  Bij... ongewijzigd beleid zullen de kosten voor cure + care in ons land snel de 100 miljard per jaar gaan overschrijden.

 • J.S. Huismans

  bedrijfsarts(np) en vader die zoiets , ZWOLLE Nederland

 • J. Vreugdenhil

  Psychiater, AMSTERDAM Nederland

 • C.J. de Jong

  anesthesioloog, AMSTERDAM Nederland

  Het is niet goed dat artsen worden opgezadeld met de uitvoering van dit financiele slecht-nieuwsgesprek. De boosheid over dergelijke financiele toestanden mag de relatie tussen patient en behandelaar niet verstoren. Dat gesprek over geld moet iemand ...van de zorgverzekering maar doen. Dan kunnen artsen zich weer op hun eigenlijke werk concentreren.

 • A.L. Sutterland

  Psychiater, AMSTERDAM Nederland

  Wees dan consistent en voer deze maatregel in bij alle kinderen die ziek worden en langdurig intramuraal moeten verblijven. Kinderen met een ernstige handicap, kinderen met kanker, etc. Baby's die een tijdlang op de neonatologie moeten verblijven bes...paren de ouders trouwens ook vast veel luier kosten, daar kan de bijdrage nog wat hoger. Mevrouw Ypma en van der Burg zullen het vast een geweldig voorstel vinden. Hier gaat de zorgpremie toch zeker een paar cent per maand van omlaag. Goed voor het economisch herstel, want dat is veel belangrijker dan de gezondheid van het individu of het welzijn van de maatschappij.

 • C.M. Muiser

  huisarts in ruste, ROTTERDAM Nederland

  Wij, artsen ,blijken nog niet half te weten, welke krankzinnige regels er bedacht zijn in Den Haag! Laat staan, dat onze patiënten en hun familie. Wetend, hoe moeizaam men tot een beslissing tot opname komt, vind ik dit een ongelooflijk slechte maatr...egel.
  Inderdaad: waar blijft de reactie van de KNMG? En de LHV?

 • N.J. Storm

  psychiater, ZWAAG Nederland

  Waar kunnen we protesteren tegen stigma?

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  uitgebreide informatie hier http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/30307_geachte_heer_samsom/ en hier
  http://www.volkskrant.nl/opinie/ouders-van-kind-in-psychiatrisch-ziekenhuis-sparen-helemaal-niets-uit~a3823928/

 • P.J. Jonker

  jeugdarts, DEVENTER Nederland

 • A. van Strien-van Merkestein

  Specialist ouderengeneeskund, ZOETERMEER Nederland

  Terecht dat je dit aan de orde stelt Menno! We moeten dit als artsen en als ouders aan de orde blijven stellen. Waar blijft de reactie van de KNMG? En waar die van de NVvK?

 • P.J. Jonker

  jeugdarts, DEVENTER Nederland

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.