Blogs & columns
Jim Faas
Jim Faas
3 minuten leestijd
Blog

Long covid, who cares?

7 reacties

Nemen we de klachten van longcovidpatiënten wel serieus genoeg? Aan aandacht geen gebrek. Medisch Contact liet op indrukwekkende wijze een aantal collega’s aan het woord. De Groene wijdde er een 'longread’ aan. En ja, er zijn de onvermijdelijke werk- en uitkeringsproblemen. Ik hoor al zeggen, daar heeft iedereen toch last van als-ie ziek wordt? Niks bijzonders.

Dedicated

Twee jaar into the pandemic hebben zich inmiddels elfduizend Nederlanders aangemeld bij de supportgroep voor patiënten (C-support). De eerste paar honderd aanvragen voor een WIA-uitkering zijn binnen en dat worden er nog véél meer. Wat doet UWV voor die patiënten? Iets extra’s? Business as usual? Daar maak ik mij grote zorgen over. Bij de directie van UWV en in de Groene pleitte ik voor een periode van dedicated teams – om een aantal redenen (niet in volgorde van belangrijkheid). 

Georganiseerd

De longcovidpatiëntengroep is vele malen groter en zal beter georganiseerd zijn dan welke patiëntengroep dan ook. In de pers tuimelen de dramatische patiëntenverhalen over elkaar, en intussen wordt UWV steeds vaker genoemd, wat te verwachten was. Patiënten die voor de WIA worden afgewezen, zullen dat niet zonder meer begrijpen als anderen die uitkering wel krijgen.

Afbreukrisico

Hier zit mijn grote vrees: een enorm afbreukrisico voor UWV én voor de beroepsgroep van verzekeringsartsen als met long covid door de massale aantallen een niet-acceptabele bandbreedte (interdoktervariatie) in de beoordelingen aan het licht komt. Dat kennen we maar al te goed van de omgang met andere postinfectieuze beelden en is tot nu toe onder de radar kunnen blijven.1

Kwaliteit

Niet alleen daarom, maar vooral voor deze mensen pleit ik voor dedicated WIA-teams in de komende tijd om de kwaliteit en eenduidigheid van de begeleiding en de beoordelingen zoveel mogelijk te waarborgen in de eerste moeizame fase. Ik voorzie grote problemen als je alle gevallen over achthonderd artsen uitstort. Na een leerperiode kun je de door de speciale teams opgedane kennis verspreiden. Niet onbelangrijk: dat kweekt ook goodwill: ‘ze maken er echt werk van bij UWV!’ Win-win in optima forma.

Weerstand

Hoe je het wendt of keert, het gaat om een compleet nieuwe ziekte die overal maximaal aandacht krijgt. De weerstand bij collega’s tegen een ‘aparte’ behandeling ken ik uit de tijd van mijn eigen hiv/aids-team. Toch bleek dat een heel waardevol traject. Het gaat niet om het ongemak van dokters, maar om een adequate opvang van cliënten.2

De rauwe werkelijkheid

Waartoe leidt het uitstorten van longcovidpatiënten over alle UWV-artsen? Een verontwaardigde bedrijfsarts: Vorige week had ik een discussie met een verzekeringsarts van het UWV over zijn aandeel in de beoordeling van een WIA-aanvraag van een patiënte met long covid. Deze collega vindt dat er onvoldoende tijdscontingent gere-integreerd is en dat er onvoldoende is “doorgepakt”. In het gesprek met patiënte heeft hij haar gezegd dat zij had moeten “doorzetten”, had moeten “vasthouden aan een schema”, dat “het goed is om over de grenzen heen te gaan”, dat dit best lastig kan zijn, “maar dat is dan maar zo”.’

Nazorgadviseurs van C-support zien hoe verschillend de beoordelingen kunnen verlopen: ‘de ene patiënt komt na een telefonische beoordeling volledig in de WIA terecht, terwijl een ander op gesprek moet komen en deels WIA krijgt of helemaal niet wordt afgekeurd.’3 Dat dus. 

Hoe staat het er feitelijk voor?

UWV lijkt niet van plan gespecialiseerde teams in te zetten. De mededeling dat alle artsen bij UWV zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, is gratuit.4 Er is een covidmonitor ontwikkeld om de aantallen en uitkomsten bij te houden. Dat is mager. Het verzamelen van wetenschappelijk en ander relevant materiaal op één plek voor alle UWV-artsen? Nuttig, maar niet voldoende om deze problematiek als overheidsorganisatie verantwoord eenduidig te adresseren.

Het andere geluid

Verzekeringsarts Van der Geest pleit voor een ‘niet al te rigide houding’ in de beoordeling van mensen met long covid.3 Eens, maar de grote vraag blijft hoe dat op een zo goed en eerlijk mogelijke manier voor iedereen is te bereiken. In elk geval niet met versleten stokpaardjes.

Voetnoten

 1. Medisch Contact, ‘Met de wensambulance naar de rechtbank’, 6 augustus 2021. Met de wensambulance naar de rechtbank | medischcontact
 2. De Groene Amsterdammer, ‘De lange adem van corona’, 24 februari 2022, https://www.groene.nl/artikel/de-lange-adem-van-corona
 3. TBV-online, Diederik Wieman, ‘Als alle long-COVID-patiënten arbeidsongeschikt worden is dat een complete ramp voor Nederland’, 24 februari 2022. https://www.tbv-online.nl/als-alle-long-covid-patienten-arbeidsongeschikt-worden-is-dat-een-complete-ramp-voor-nederland/
 4. UWV magazine februari 2022, ‘De toekomst met langdurige Covid’. https://www.uwv.nl/overuwv/magazines/uwv-magazine/2022-02/langdurige-covid/index.aspx
Lees ook
 • Jim Faas

  Jim Faas is verzekeringsarts, jurist, docent en onderzoeker.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M.J. Asscher

  BA n.p., Meerssen

  Zoals gebruikelijk een heldere analyse met een duidelijk standpunt vaan Jim Faas. Hij kent het UWV van haver tot gort en vreest terecht dat bij long Covid (en soortgelijke ziektebeelden) het niet volstaat om de verzekeringsartsen van het UWV te voorz...ien van adequate informatie en facilitering. Interdoktervariatie is, zoals van der Gulden terecht stelt vooral een kwestie van believer of non-believer zijn. Om daar wat aan te doen is meer nodig dan alleen feitelijke (al-dan-niet evidence-based) kennis aan te bieden. Dat is echter een proces dat niet in een vloek en zucht gerealiseerd kan worden.
  Daarom is het inzetten van gespecialiseerde teams een goede manier om eenduidigheid en kwaliteit van begeleiding en beoordeling te waarborgen. Deze teams zouden vervolgens ook een rol kunnen spelen bij het deskundigheidsbevordering in kennis van en omgaan met long-Covid problematiek binnen het UWV.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Goed voorstel van Jim Faas. Meteen doen

 • Anil van der Zee , Amsterdam

  Een erg goed stuk! Ik ben het er helemaal mee eens.

  Ik las net het stuk "Adequate beoordeling van long covid." in het Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde over de beoordelingen van mensen long-COVID. Ook hier wordt over interdokte...rvariatie gesproken. De vraag is of deze interdoktervariatie nog wel echt nodig is? In mijn optiek niet.

  Lees mijn reactie op het stuk geschreven door Van Zitteren et al:

  https://drive.google.com/file/d/1PyXr-1VtqjF39SXZY7J9YWL3BUP0AfLT/view

  Hopelijk komen er snel nieuwe richtlijnen en tot die tijd betere disseminatie van al voorhanden informatie.

 • G.M. Foppen

  Een verontwaardigde bedrijfsarts , Soesterberg

  Het dogmatisch vasthouden aan een tijdscontingente aanpak bij Long Covid mag de verzekeringsarts uit deze casus als kunstfout worden aangerekend.

  Niet alleen vanwege het voorbijgaan aan de meest actuele inzichten rond de behandeling en begeleidin...g van Long Covid, maar ook vanwege de onverschillige houding bij het aansporen van patiënte om koste wat kost over de grenzen van haar belastbaarheid heen te gaan: “dat kan lastig zijn, maar dat is dan maar zo”. Kortom, dat is niet mijn probleem.

  Niet zelden wordt het ontbreken van een strak opbouwschema in de WIA-beoordeling als kapstok misbruikt om te gretig de reeds klaarliggende loonsanctie aan op te hangen.

  Natuurlijk kan daarna weer de route via bezwaarprocedure en rechter worden bewandeld. Maar dat kost tijd. En het kost verzekeringsartsencapaciteit waar het UWV al een tekort aan heeft. Bovendien kost het energie. En juist vanwege dat gebrek aan energie zien patiënten vaak maar af van zo’n traject. Wordt dat ingecalculeerd? Het lijkt er soms wel op. De verzekeringsarts komt ermee weg.

  Voor zover deze verzekeringsarts al feedback ontvangt over de bezwaarprocedures waarbij hij in het ongelijk werd gesteld, ontbreekt het hem aan lerend vermogen. Wie corrigeert hem?

 • D. van Klaarbergen

  VA np, Zeewolde

  Een zinnige oproep Jim. UWV komt met zijn achterstanden al niet goed in het nieuws. Als dat de reden is om niet 'meer te investeren', kost het uiteindelijk alleen maar meer tijd en energie. voor UWV met een hausse aan beroepszaken, en voor de patiënt.../cliënt", die deze energie beter in herstel kan steken. Laat UWV er aub niet een nieuwe situatie à la eerder het gesteggel rond chronische vermoeidheid van maken.
  Didy van Klaarbergen, vm medisch adviseur UWV

 • J.W.J. van der Gulden

  Bedrijfsarts, Nijmegen

  Mooi en belangrijk verhaal!
  In een recent overleg met C-support kwam naar voren dat men daar vreest.voor een vergelijkbare grilligheid (interdoktervariatie) als indertijd voorkwam bij de WIA beoordeling van patiënten met Q koorts. ‘Believers’ onder... de verzekeringsartsen gingen het gesprek heel anders in dan ‘non-believers’.
  De vraag is hoe UWV nu een gelijke behandeling garandeert aan mensen die met een zelfde gezondheidsprobleem aankloppen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.