Blogs & columns
Blog

Klantreis met handicap

6 reacties

Ook bij de overheid zijn klantreizen in. Je bent daar klant of je dat nu leuk vindt of niet. Dit is een verhaal over een ogenschijnlijk klein euvel. Toch is het dat niet. Het is een mistige kwestie. Weer zo’n voorbeeld waarin de overheid het burgers nodeloos moeilijk maakt om de juiste informatie los te peuteren. Dit is ‘m: waarom krijgt de ‘klant’ van UWV de medische rapportage niet?

Iets wat ik al jaren onbegrijpelijk vind en waarvan ik dacht: deze slechte gewoonte zal vast langzaam maar zeker uitsterven. We leven immers in moderne, klantgerichte tijden. Niet dus.

Uitgekleed

Wie doodgemoedereerd denkt dat de klant van UWV vanzelfsprekend bij het besluit over zijn of haar arbeidsongeschiktheid (WIA of Wajong) het relevante daarbij behorende medische rapport meegestuurd krijgt, heeft het mis. In nevelen gehuld is het feit dat er naast een uitgeklede zogenoemde ‘verzekeringsgeneeskundige rapportage’ ook een veel uitgebreider ‘medisch onderzoeksverslag’ bestaat.

Onlangs stuitte ik er voor de zoveelste keer op. Dat gaat zo: je krijgt bij het besluit over je uitkering een rapport meegestuurd met in koeienletters op het voorblad vermeld: ‘verzekeringsgeneeskundige rapportage’.

Wie krijgt wat?

Deze keer trof ik in die rapportage een bijzondere tekst aan: ‘De afdeling Sociaal Medische Zaken (SMZ) van het UWV hanteert twee dossiers: een geheim medisch dossier en een niet-medisch dossier. Ik zal aan de hand van het spreekuur twee rapporten maken. Ten eerste een medische rapportage, die valt onder het medisch beroepsgeheim en is voor de overige UWV-ers niet in te zien. De klant mag zo nodig inzage vragen.

En daarvan afgeleid een niet-medisch verslag voor de arbeidsdeskundige, daarin staan geen medische gegevens maar wel gegevens omtrent re-integratie en belastbaarheid.1 De klant krijgt deze niet-medische rapportage toegezonden.’

Hoe logisch is het dat het niet-medische rapport het opdruk ‘verzekeringsgeneeskundige rapportage’ meekrijgt?

Zo nodig

Let op: ‘de klant mag zo nodig inzage vragen.’ Hoezo mag? Wordt klant hierover duidelijk ingelicht of mag dat bij de gratie Gods. Dit zou geen overweging moeten zijn. Het tekstblok is bijzonder omdat het expliciet vermeldt dat er twee rapportagevarianten zijn. Meestal staat daar namelijk helemaal niets over in, zodat je niet eens kunt weten dat er nog een ander veel uitgebreider rapport bestaat. Dat moet je maar ruiken.

Hindernissenparcours

Of je komt er pas achter als je in bezwaar gaat. Ik hoor van rechtshulpverleners dat zij altijd adviseren het volledige medisch onderzoeksverslag op te vragen. In de praktijk blijkt dat vervolgens nog knap lastig en stuurt het UWV regelmatig bij herhaling het korte, uitgeklede rapport. Een voorbeeld:

‘van het bestaan van het medisch onderzoeksverslag weet ik in 2019 pas na advies van ***. Tot drie keer toe kreeg ik de verkeerde en zelfde rapportage toegestuurd. Na het verstrijken van de bezwaartermijn werd de volledige medische rapportage toegestuurd.’

Het waarom

De reden van dit beleid? Te veel moeite, extra werk, kan tot lastige vragen leiden, dat kost meer tijd. ‘We doen het altijd zo.’ Joost mag het weten. Ook wel gehoord (serieus): ‘dat is de autonomie van de kantoren, van de verzekeringsartsen’. Ik kan er geen valide argumenten in ontwaren. Mis ik de olifant in de kamer?  

Klant (niet zo) centraal

Deze klantreis krijgt een dikke onvoldoende. Citaat UWV-website: ‘cliënten moeten zich meer gezien, gehoord en geholpen voelen.’2 Mooie woorden, maar waar zijn de daden?  

Beste collega’s, een dringend verzoek: adviseer je patiënten of cliënten na het ontvangen van het WIA- of Wajong-uitkeringsbesluit per direct het medisch onderzoeksverslag bij UWV op te vragen. Zonder de juiste, relevante en volledige informatie kun je met goed fatsoen geen regie voeren op je eigen proces.

Een advies aan UWV: noem de verzekeringsgeneeskundige rapportage niet-medische rapportage. Dan is dat duidelijk. En stuur dat superrelevante medisch onderzoeksverslag gewoon mee met de beslissing. Houdt het niet achter. Het is 2022, transparantie, klant centraal, weet je wel?   

voetnoten

1. Zie over dit aanverwante onderwerp mijn eerdere blog: Breng de arbeidsdeskundige terug onder het afgeleid beroepsgeheim | medischcontact

2. https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2021/uwv-clienten-moeten-zich-meer-gezien-gehoord-en-geholpen-voelen.aspx

Meer van Jim Faas

 • Jim Faas

  Jim Faas is verzekeringsarts, jurist, docent en onderzoeker.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A. Faas

  verzekeringsarts, Amsterdam

  Beste Alfons, het kan dus wel! De klant volledig informeren en alle relevante medische stukken toesturen. Alle lof. Ere wie ere toekomt. De uitzondering helaas.

  Pijnlijk om te horen dat je al meer dan 15 jaar het nut hiervan steeds weer opnieuw a...an andere UWV-medewerkers moet uitleggen om zoals je zegt ‘de bedrijfsregels te kunnen omzeilen’.

  Dit is allemaal nog verbazingwekkender als je bedenkt dat veel zorginstellingen intussen ‘gewoon’ gebruik maken van een of andere vorm van MIJNDOSSIER en van beveiligde email zoals Zivver.

  Bij UWV zie ik geen ontwikkeling om de digivaardige én de digibete klant/ cliënt te faciliteren om op een eenvoudige manier bij of aan zijn of haar uiterst relevante medische gegevens te geraken. Het wordt eens tijd.

 • A.G.M. Klarenbeek

  Verzekeringsarts, Enschede

  Helemaal mee eens Jim. Ik pleit er overigens voor om beide rapportages naar de klant te sturen, om de klant niet alleen te laten zien hoe weinig informatie de arbeidsdeskundige krijgt, maar ook de mogelijkheid te bieden de arbeidsdeskundige daarvan o...p de hoogte te brengen als de klant het gevoel krijgt, dat de arbeidsdeskundige te weinig informatie heeft gekregen. De klant bepaalt dan welke extra informatie de arbeidsdeskundige krijgt en het medisch geheim wordt zo niet door de verzekeringsarts doorbroken. Daarnaast kan de klant reageren als hij/zij van mening is dat in de lekenrapportage privacy gevoelige informatie terecht is gekomen die niet bij anderen dan artsen thuis hoort. Ik werk sinds 2004 op deze manier. Dat kost wel meer tijd en inspanning. Ik leg het de klant aan het eind van het spreekuur uit en ik moet elke nieuwe teamondersteuner opnieuw overtuigen van het nut hiervan om de bedrijfsregels te kunnen omzeilen, maar het levert de klant, maar ook de arbeidsdeskundige en mezelf zo veel op, dat ik dit tot mijn pensioen volgend jaar blijf doen. Ik vind deze manier werken getuigen van respect voor onze klanten. Volgens mij is daar wel behoefte aan.
  Alfons Klarenbeek, verzekeringsarts UWV Hengelo

 • H.C. van Gorsel

  Arts, Amsterdam

  Goed om hier aandacht aan te besteden. Helaas is zoals het logischerwijs zou moeten, en ook zoals het in de regels staat, niet hoe het in de praktijk gaat. Termijnen worden bij lange na niet gehaald, brieven raken kwijt, en informatie uit eerdere tra...jecten en beoordelingen worden stomweg genegeerd. Dit alles hindert ze niet om dan nogal willekeurig beslissingen met verstrekkende gevolgen te nemen. De praktijk bij het UWV is verre van zoals is afgesproken en wat je als burger mag verwachten van een overheidsinstelling.

 • C.H.J. ten Bruggencate

  AIOS Bedrijfsgeneeskunde, Leiden

  Ik ben het helemaal mee met Jim Faas! Waarom moeten bedrijfsartsen wel medische informatie opsturen naar het UWV voor de WIA-beoordeling of een Deskundigenoordeel, maar krijgen wij niet de medische beoordeling van de verzekeringsarts terug? Zeker als... het oordeel over de belastbaarheid van de verzekeringsarts verschilt van het mijne, krijgen we (middels de niet-medische rapportage) wel te lezen op welke punten, maar niet de onderbouwing.

  Ik heb regelmatig geprobeerd om, met een schriftelijke machtiging, alsnog de medische rapportage van een werknemer op te vragen, maar het is tot op heden nooit gelukt deze ook te ontvangen. Ook als ik werknemers vraag dit zelf bij UWV op te vragen blijkt dit enorm lastig.

  Hier is absoluut ruimte voor verbetering. Ik verwacht dat het delen van de medische beoordeling van de verzekeringsarts met de klant en, indien aanwezig, diens bedrijfsarts leidt tot meer duidelijkheid en betere onderlinge samenwerking.

  • W.A. Faas

   verzekeringsarts , Amsterdam

   Dank collega voor deze aanvulling. Dat UWV het ook voor bedrijfsartsen die bij besluiten betrokken zijn zo moeilijk maakt om aan de juiste en volledige informatie te komen is een teken aan de wand. Een goede samenwerking en een goede communicatie t...ussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen is mi . een morele plicht, namelijk goede zorg (in de keten) voor de gemeenschappelijke cliënt.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Vrij pijnlijke observatie van Jim Faas. Ik ben even gaan zoeken op de UWV site:

  1. Bij aanvraag van bv Wia keuring adviseert UWV aan de klant om een kopie van medische rapportage van de bedrijfsarts op te vragen. Zie hier format van deze medisch...e rapportage van de bedrijfsarts + toelichting. Letterlijke tekst van UWV op haar site:

  " Vraag uw bedrijfsarts om een kopie

  Gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Vraag uw bedrijfsarts dan om een kopie van dit ingevulde formulier. U hoeft het formulier dus niet zelf in te vullen. U moet wel zelf de kopie van dit formulier opsturen naar UWV. Stuur ook eventuele kopieën van gegevens mee die de bedrijfsarts van uw huisarts of specialist heeft gekregen. Soms heeft de bedrijfsarts uw gegevens wel verzameld, maar niet op het formulier gezet. Vraag hem of haar om dat alsnog te doen."

  https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-medische-informatie.aspx

  Zie daar ook voor het format van de medische rapportage. Dat is van groot belang. Dan weet u wat er wel/niet bekend en gevraagd wordt

  2. Betrokkene/Client/Patient heeft recht op inzage, correctie en kosteloze afschrift van medische rapportages van het UWV, begrijp ik uit deze site. In 2018 vastgesteld

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0040934/2018-05-25

  Dit is de tekst;
  * verzoek om inzage:

  " een verzoek van of namens betrokkene aan UWV om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de betrokkene betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in de persoonsgegevens en van de in artikel 15, lid 1, AVG genoemde informatie, alsmede, voor zover het betreft medische gegevens uit een medisch dossier, een verzoek op grond van artikel 7:456 Burgerlijk Wetboek tot inzage in en afschrift van bescheiden "

  * verzoek om correctie:

  " een verzoek van of namens betrokkene om, conform artikel 16 AVG, persoonsgegevens van betrokkene te corrigeren of de gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring te verstrekken "

  Tot slot:
  wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inzage en correctierecht en dus kopie van het medisch dossier ? De districtsmanager

  " De verantwoordelijke (districts)manager van het organisatieonderdeel waarop het verzoek betrekking heeft en van de UWV-vestiging waar het verzoek is ingediend, dragen zorg voor afhandeling van een verzoek om inzage dan wel correctie"

  Dan weet U dat ook weer.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.