Blogs & columns
Blog

Is tucht slecht?

5 reacties

Er zijn maar liefst vijf blogs over het tuchtrecht, met daarin een paar passages die verdacht veel lijken op wat ik erover heb gezegd op deze plaats. 

 • Het tuchtrecht draagt niet bij aan betere zorg.
 • Patiënten kunnen in het tuchtrecht wel heel laagdrempelig klagen.  
 • Roepen dat het tuchtrecht failliet is, helpt niet.

  Ik wil daar graag op reageren. Ik zie zeker dat het tuchtrecht in sommige gevallen bijdraagt aan een betere zorg. De behoefte van Désirée Hairwassers om de rotte appels eruit te halen kan ik goed meevoelen. Maar bij het oordeel over een behandeling hoort naast het kijken naar de te verwachten werking ook het in ogenschouw nemen van de mogelijke bijwerkingen. Ik heb mijn zorgen of de bijwerkingen de werking niet overtreffen. 

  Désiree zegt dat ze tegen onrecht in het geweer wil komen. Dat is ook mijn motief, maar we kijken naar andere slachtoffers. Zij kijkt naar patiënten die de dupe zijn van een nare gang van zaken en voor wie naar het tuchtcollege stappen geen kleinigheid is. Ik heb het over de collega’s waarvan Marco Blanker constateert dat hij snapt dat ze knakken door tuchtzaken.  

  Ik vind inderdaad dat de drempel om te klagen laag is. 85 procent van de zaken zonder veroordeling, vind ik erg hoog. Daarmee zeg ik niet dat het voor iedereen makkelijk is om te klagen.  

  Verder zou ik mijn bedenkingen over het huidige tuchtrecht niet als schreeuwen betitelen, maar dat is subjectief.   

  Er zitten duidelijk twee kanten aan de zaak. Dan gaat het om de vraag of het tuchtrecht daarin het juiste midden vindt. Ik betwijfel dat. Een recente uitspraak bevestigt mij in dat (voor?)oordeel. Ook MC vond dat oordeel erg streng. Een bericht een dag eerder, dat er tien artsen tegelijk aangeklaagd werden in één zaak helpt niet om mij genuanceerder te laten denken. Maar Désirée heeft vast andere voorbeelden.   

  Ik doe mijn werk met hart en ziel en naar eer en geweten. Maar ik weet zeker dat dat de mogelijkheid van een veroordeling in een tuchtzaak niet uitsluit. Zoiets zou ik me enorm aantrekken. Ik probeer me daardoor niet te laten leiden in mijn werk. De verleiding is echter groot om dingen te doen waardoor ik juridisch meer op safe speel, maar waardoor de kwaliteit van de zorg verslechtert. Het tuchtcollege maakt van mij geen betere arts. En ik moet er zelfs voor waken dat het geen slechtere arts van me maakt.  

  Nu hoeft het tuchtrecht natuurlijk niet te veranderen, als het enige probleem mijn karakterstructuur is. Maar ben ik de enige? Dat veel artsen hun werk met hart en ziel en naar eer en geweten doen, hoeft geen betoog. Maar ik denk ook dat veel artsen een tuchtzaak als een klap in hun gezicht beleven en dat ze er geen betere dokter van worden – wellicht zelfs een slechtere.  

  Wat zegt de wetenschap? Verbetert de zorg door het tuchtrecht? Nou, de wetenschap zegt niet zoveel. Bij mijn weten is er geen enkel onderzoek naar deze vraag gedaan. Ik vind hooguit wat beschouwingen dat er grote bedenkingen zijn. Het is vast niet eenvoudig om dit te onderzoeken, maar een keertje vragen naar wat experts ervan denken is toch niet zo moeilijk? We hebben al geconstateerd dat er artsen knakken door zo’n procedure en dat het voor patiënten ook een zware gang kan zijn. Enige evidentie dat dat allemaal ergens goed voor is, mogen we toch wel vragen? Denken artsen, patiënten en juristen (en dan liefst van andere sectoren van het recht) dat tuchtrecht de kwaliteit van zorg verbetert? Ik deed al eens een poll onder een blog of het tuchtrecht aan herziening toe is. In no time gaven meer dan duizend BIG-geregisteerden aan het daarmee eens te zijn. Ik zou heel graag weten hoeveel of weinig steun het huidige tuchtrecht heeft. Is er een organisatie of een andere partij die zich aangesproken voelt om dit eens uit te zoeken? Ik hoop het van harte, anders blijven we in het duister tasten over of tucht nu recht is of slecht.

Tuchtrecht
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Desiree Hairwassers

  Patient advocate borstkanker en erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker, Huissen

  Ik kan me helemaal vinden in jullie kanttekeningen. Ik heb die, naar aanleiding van mijn eigen ervaring, nog meer dan ik daarvoor had. Mijn zorg is wel dat als er rotte appels tussen zitten die er nu op geen enkele andere manier uitgehaald worden, om...dat IGZ niks doet met individuele klachten en de beroepsgroep zelf kan nogal zalvend zijn en oogluikend toestaan dat er allemaal dingen gebeuren waarvan men wel weet dat het niet of 'eigenlijk' niet oké is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Laten we niet zalven en ook collega's aanspreken als ze ontoelaatbare dingen doen.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  De quizvraag van de week is van Menno Oosterhoff:
  Vraag 1: 'Ik zou heel graag weten hoeveel of weinig steun het huidige tuchtrecht heeft.
  Vraag 2: Is er een organisatie of een andere partij die zich aangesproken voelt om dit eens uit te zoeken? ...

  Want zeg je: ik hoop het van harte, anders blijven we in het duister tasten over of tucht nu recht is of slecht'

  Beste Menno. Je raakt volgens mij een van kernen van het debat betreffende het tuchtrecht. Even als denk experimentje - als ik zo vrij mag zijn:

  1. Hoe zou het nu komen dat wij niet weten hoeveel draagvlak er voor de huidige opzet van het tuchtrecht is ?

  En tja- op nummer 2: wie zouden dat moeten onderzoeken ? Kortom: wie is/zijn eigenlijk portefeuille houder ?

  De vraag oproepen is haar beantwoorden. Misschien is het wel zo dat er partijen zijn die deze vragen juist liever helemaal niet gesteld zien worden, omdat zij geen belang bij het antwoord hebben. • menno oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Beste Desiree. Het was niet mijn bedoeling je te kwetsen. Ik meende in mijn blog te erkennen dat er twee kanten zitten en ik heb zeker niet willen suggereren dat jij geen oog zou hebben voor de andere kant. Ik denk, dat we proberen onrecht tegen te g...aan, maar dat onze visie wel gekleurd wordt door ons standpunt. En misschien zijn we het ook niet helemaal met elkaar eens over wat de juiste weg is, maar dat betekent niet dat ik je intenties in twijfel zou willen trekken.
  Dat ik een paar uitspraken aanhaalde uit jullie blogs deed ik op luchtige toon ( lijken verdacht veel op/ ik zou het geen schreeuwen willen noemen) althans dat was de bedoeling.
  Ik had niet het gevoel, dat daarmee geheel recht gedaan werd aan mijn intenties, maar ik nam dat niet zwaar op. De strekking van mijn verhaal was: Wordt het niet eens tijd te onderzoeken of (mensen nog geloven dat) het tuchtrecht bijdraagt aan een betere zorg? Dat lijkt me hoognodig.

 • Desiree Hairwassers

  Patient advocate borstkanker en erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker, Huissen

  Naar ik begrijp is een aantal wijzigingen al goedgekeurd:
  https://www.holla.nl/nieuwsbericht/wijzigingen-wet-big/

  Voor zover ik kan inschatten, zijn dat goede aanpassingen. Het zou mijns inziens wijs zijn om naast de collega beroepsbeoefenaren no...g een vertegenwoordiger vanuit de patiënten plaats te laten nemen. Die is dan in de minderheid, wat prima is, maar kan wel een ander perspectief laten zien.

 • Desiree Hairwassers

  Patient advocate borstkanker en erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker, Huissen

  Beste Menno, je doet alsof we tegenover elkaar staan en dat is niet zo. Er is geen tegenstelling. Ik kijk niet naar 'andere slachtoffers'. Ik vind onrecht jegens zorgverleners minstens zo erg als onrecht jegens patiënten. Hoe je mij positioneert, vin...d ik niet oké. Zoek dan de dialoog als je echt wilt begrijpen wat ik erover zeg en denk.

  Ik heb alleen steeds willen benadrukken dat het NIET eenvoudig is om te klagen. Dat is NIET zo. Er komt veel bij kijken. Het is zwaar en heftig. Of de drempel omhoog moet? Ik wéét het niet. Feitelijk wil je dat 'rotte appels' laagdrempelig gemeld worden en de rest niet. Meer en betere voorlichting aan klagers kan helpen. Meer begeleiding van klagers kan helpen. Ik denk dat een groot deel dan toch voor een andere route kiest. Misschien moet de beroepsgroep ook kritischer zijn als het om echte rotte appels gaat (daar waar ik regelmatig ervaar dat er een code is dat artsen niks negatiefs tegen en over collega's zeggen, wat natuurlijk ook niet terecht is).

  Nergens suggereer ik dat ik per definitie de klager verdedig. Natuurlijk niet. Nu de uitspraak in mijn zaak er is en ik in de gepubliceerde uitspraak nagenoeg niks terug zie van de echte zaak, denk ik, om echt te weten hoe de zaak was je erbij aanwezig moet zijn. Zo'n gepubliceerde zaak zegt blijkbaar niks en er valt dus ook niks van te leren als de publiceerde zaak de zaak niet was.

  Ik las verschillende uitspraken, waar ik echt geschokt over ben, zoals die van de huisarts met de palliatieve en terminale zorg. Wat moet zij zich afschuwelijk voelen zeg. Onbegrijpelijk dat die gegrond verklaard is. Ik deel je mening dat vernieuwing nodig is. Ik draag daar graag aan bij. In het belang van iedereen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.