Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

KNMG: ‘Wijzigingsvoorstel sleepwet biedt extra waarborgen voor medische gegevens’

1 reactie

De bescherming van medische gegevens is gediend met het voorstel tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel bekend als ‘sleepwet’), zo stelt de KNMG.

De internetconsultatie, waarbij belanghebbenden kunnen reageren, liep gisteren af. Omdat het huidige wijzigingsvoorstel ‘conform’ de inzet is van de KNMG, laat de artsenorganisatie weten niet zelf te reageren.

Het kabinet heeft voorgesteld om naar aanleiding van het raadgevend referendum eerder dit jaar twee beleidsregels in de wet vast te stellen. Het ene betreft de verplichting van de AIVD/MIVD tot een ‘zo gericht mogelijke’ inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals het observeren van mensen, het onderzoeken van computers en het onderzoeken van datastromen via de kabel (de ‘sleepnetmethode’). Volgens de andere regel mag de AIVD/MIVD geen ‘ongeëvalueerde gegevens’ aan buitenlandse diensten verstrekken zonder dat expliciet is afgewogen of die wel voldoen aan een aantal vastgelegde rechtsstatelijke beginselen.

De KNMG had eerder gepleit voor betere bescherming van medische gegevens. Dát medische gegevens doorgaans meteen moeten worden vernietigd, volgt al uit artikel 19, maar staat sinds 1 mei expliciet in de beleidsregels, meldt de KNMG. ‘De CTIVD, die toezicht houdt op de AIVD, heeft de KNMG bevestigd dat de AIVD in de afgelopen jaren medische gegevens steeds direct heeft verwijderd zodra zij deze tegenkwam. De KNMG rekent erop dat dit nu standaard gebeurt als dat nodig is. Ook heeft de KNMG gepleit voor een betere bescherming van medische gegevens bij gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten. Met dit wijzigingsvoorstel worden extra voorwaarden in de wet opgenomen waaraan moet worden voldaan, voordat uitwisseling mogelijk is.’

Lees ook:

Nieuws werk privacy sleepwet
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dr F Snijders, voorzitter Johannes Wier Stichting, internist acute geneeskunde, Gorinchem 29-08-2018 22:01

  "De KNMG is tevreden met de wijzigingen of beter gezegd aanvullingen in de WIV
  en heeft daarom besloten niet hierop te reageren via internetconsultatie.
  Ja, de AIVD heeft toezeggingen gedaan - in termen van 'in beginsel'- maar daarmee is de wettelijke mogelijkheid om inbreuk te maken op het beroepsgeheim niet weggenomen en dat kan dus nog steeds op een rechtmatige manier gebeuren.
  In de wet worden nu 2 beleidsregels opgenomen. De eerste daarvan is dat de diensten verplicht zijn 'tot een zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden'; dat is mooi, maar hoe braaf de diensten in de toekomst zullen zijn moet nog blijken. De tweede (geen ongeëvalueerde gegevens naar buitenlandse diensten zonder een expliciete toetsing aan de uitgangspunten van de wet in een wegingsnotitie) lijkt substantiëler, maar betreft dus alleen verstrekking aan het buitenland.
  Wat al uit art. 19 van de wet volgt (gegevens over iemands gezondheid worden doorgaans vernietigd) komt nu kennelijk nog eens expliciet in een beleidsregel te staan, maar is dus geen wijziging en voegt weinig toe. En de uitzondering in art. 19 lid 4 dat gezondheidsgegevens wél mogen worden verwerkt in aanvulling op verwerking van andere gegevens mits dat voor het doel van de gegevensverwerking onvermijdelijk is, blijft onverminderd van toepassing.
  Deze knelpunten zijn dus niet voldoende opgelost, maar hadden wel moeten leiden tot een reactie van het KNMG, want het zorgvuldig waarborgen van het medisch beroepsgeheim is onze zorg.
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.