Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
11 april 2013 2 minuten leestijd
levenseinde

‘Dodelijke pil voor iedereen’

4 reacties

Mensen boven de 18 die dood willen, moeten zonder tussenkomst van wie dan ook de beschikking krijgen over de middelen die daarvoor nodig zijn. Dat voorstel doet de coöperatieve vereniging De Laatste Wil, die vandaag is opgericht.

De vereniging is een initiatief van interim-manager Jos van Wijk en bedrijfskundige Gert Rebergen uit Apeldoorn.  Nu nog heeft de vereniging minder dan honderd leden, maar, zegt Van Wijk, dat moeten er minimaal 20.000 worden. ‘Daaronder veel leden van de Nederlandse NvvE (Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, red.)  die ertegenaan lopen dat hun euthanasiewens niet wordt gehonoreerd.’

Van Wijk zegt op de gedachte van de nieuwe vereniging te zijn gekomen nadat hij enkele jaren lezingen had gehouden en debatten had georganiseerd voor de NvvE.  Met zijn voorstel voor het vrij verstrekken van dodelijke middelen ziet hij zich als vertegenwoordiger van de ‘autonome route’ naar een vrijwillig levenseinde, naast de ‘medische route’ van de euthanasie en de ‘hulpverlenersroute’ van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, waarin de doodswens eveneens wordt getoetst. Ook Boudewijn Chabot kiest voor de autonome route, zegt Van Wijk, maar ‘in diens voorstel moet de patiënt de medicijnen nog zelf bij elkaar zien te sprokkelen’.

Hoe De Laatste Wil die middelen wil verstrekken, moet nog worden bedacht, maar ‘dat kan heel goed via de apotheek gebeuren’. Tijdens de openingsuren zouden mensen direct binnen kunnen lopen op de middelen te kopen, ‘s nachts en in de weekenden zouden zij die via een makkelijk toegankelijk kluisje kunnen bemachtigen. Ook denkt de vereniging aan de mogelijkheid om op den duur zelf een distributiesysteem op te zetten om de dodelijke middelen voor iedereen toegankelijk te maken. Van Wijk zegt ook de berichten over het dodelijke Sarin met aandacht te hebben gevolgd: ‘Dat spreekt me wel aan, ten minste als het niet gevaarlijk is voor de omgeving.’

In ieder geval wijst Van Wijk elke vorm van toetsing van de doodswens door derden af: ‘We moeten af van de zorgvuldigheidseisen. Het is niet aan anderen om een oordeel te geven als iemand dood wil. Bovendien zullen er steeds meer mensen om euthanasie gaan vragen. Dat kunnen de artsen helemaal niet aan.’ Bang voor impuls-suïcide is hij niet: ‘Wie nu in een impuls dood wil, vindt uiteindelijk de weg toch wel. Hij lijdt immers aan het leven.’ In de coöperatie wil hij mensen bijeenbrengen om te ijveren voor een andere wetgeving, maar zeker niet om te praten over hun eigen doodsverlangen. ‘Ik verbied mensen heus niet om daarover met elkaar te praten, maar als vereniging gaan wij dat gesprek niet aan.’
Van Wijk, wiens vrouw drie jaar uitvaartbegeleidster was, zegt ‘gefascineerd’ te zijn door het thema leven en dood. ‘Ik heb veel geschreven en gedichten gemaakt, en houd erg van de Carmina Burana, een middeleeuwse liederencyclus waarin dit thema ook een rol speelt.’

De NvvE steunt het initiatief, laat een woordvoerder weten: ‘Veel van onze leden willen dat de laatste wil-pil beschikbaar komt. Wij pleiten daar óók voor, maar zetten tegelijk in op de medische route en de hulpverlenersroute. Zij concentreren zich op de autonomie, en dat is goed.’

Joost Visser


Lees ook:

 • Dossier levenseinde

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
euthanasie levenseinde zelfdoding
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jos. Rensing, Huisarts, 'S-GRAVENHAGE 15-04-2013 02:00

  "Oude koek. Eens in de paar jaar komt de "pil van Drion" weer bovendrijven gevolgd door de tegenargumenten dat het niet zo verstandig is het land te overspoelen met potentieel dodelijke pilletjes waarvan vermeende overspelige partners, lastige buren of nieuwsgierige kindertjes het al dan niet bedoelde slachtoffer van kunnen worden."

 • MJ Fortuijn, arts docent, Haarlem nl 15-04-2013 02:00

  "Laten we hopen dat die pil er nooit komt. Allereerst is het een misvatting dat mensen die in een impuls een suicidepoging doen, consistent in hun verlangen om dood te gaan, zijn. Het "lijden aan het leven" dat Van Wijk noemt, kan de volgende dag wel weer een stuk minder zijn. Het is bekend dat veel zelfmoordpogers later spijt hebben van hun poging, zelfs als het niet de eerste keer is. De 24/7 beschikbaarheid moedigt mensen aan bezinning of reflectie achterwege te laten.
  Ten tweede lijkt het me absurd zorgvuldigheidseisen achterwege te laten als het over zoiets belangrijks gaat als leven en dood. Het dragen van helm of veiligheidsgordel is wettelijk toch ook verplicht, ook al betreft dit slechts het leven van het individu, juist vanwege de veiligheid.
  Dee 24/7 beschikbaarheid
  Verder wordt weer eens ontkend dat een mens niet alleen maar een autonoom wezen is, maar zijn identiteit juist ook vindt in de relatie met de ander. Een zelfverkozen dood, zonder raadpleging van tenminste een derde, is het toppunt van eenzaamheid."

 • S.A. van Belle, huisarts, HAULERWIJK 15-04-2013 02:00

  "In de VS iedereen een vuurwapen en in Nederland ierdereen een dodelijke pil in huis.
  Krankzinnig!"

 • D.S. Berenschot, ., GRONINGEN 15-04-2013 02:00

  "Hoe veilig is een systeem zonder zorgvuldigheidseisen? Wie controleert wie en hoeveel pillen iemand koopt? Cocktailtje voor de hele familie? Of alleen voor die overgroottante op wiens erfenis wel erg lang gewacht moet worden?"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.