Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Opnieuw wetsvoorstel abortuspil via huisarts

7 reacties

GroenLinks en de PvdA willen dat huisartsen de abortuspil tóch mogen verstrekken. In een door beide fracties ingediend nieuw wetsvoorstel hoeven huisartsen niet individueel een vergunning aan te vragen, wat administratieve rompslomp scheelt, stellen de indieners.

Voormalig minister van VWS Edith Schippers stond al positief tegenover de verstrekking van de abortuspil door de huisarts. Maar het nieuwe kabinet veegde, buiten het coalitieakkoord om, haar plannen in oktober van tafel, omdat deze te veel administratieve lasten voor huisartsen met zich mee zouden brengen, die zich er namelijk voor zouden moeten certificeren.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks hoeven huisartsen die de abortuspil willen verstrekken geen vergunning aan te vragen. De indieners stellen voor dat huisartsen via een uitzonderingsbepaling in de wet gemachtigd kunnen worden een medicamenteuze afbreking van de zwangerschap uit te voeren. Door zo’n strafgronduitsluiting wordt bewerkstelligd dat huisartsen niet meer strafbaar zijn indien ze een medicamenteuze afbreking van de zwangerschap verrichten. De beroepsgroep moet daarbij zorgen voor adequate scholing, voor samenwerking met relevante professionals en voor wettelijk vereiste rapportage. Voor de scholing heeft het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) al een scholingspakket samengesteld, aldus de indieners van het initiatiefwetsvoorstel. Doordat er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd én omdat het aantal behandelingen per huisarts niet zeer groot zal zijn, verwachten de indieners geen substantiële  verhoging van de administratieve lastendruk voor huisartsen.

Keuzevrijheid

De twee fracties vinden het belangrijk dat de keuzevrijheid van vrouwen die tot negen weken zwanger zijn toeneemt. Nu kunnen zij voor zwangerschapsafbreking alleen terecht in een abortuskliniek of ziekenhuis. Dat zou uitgebreid worden met de mogelijkheid van behandeling bij de huisarts, die voor veel vrouwen een vertrouwde en laagdrempelige zorgprofessional is, en waar ze vaak toch al komen voor een doorverwijzing.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat positief tegenover het wetsvoorstel, zegt een woordvoerder. ‘Wij waren al vóór verstrekking van de abortuspil door de huisarts, omdat het NHG heeft geconstateerd dat huisartsen deze behandeling prima kunnen uitvoeren. Maar in het vorige wetsvoorstel was nog veel ruimte voor interpretatieverschillen over het wettelijk kader én het bracht een enorme lastenverzwaring met zich mee voor huisartsen, vanwege de vergunningsplicht. In dit nieuwe wetsvoorstel is het voor huisartsen niet verplicht medicamenteuze zwangerschapsafbreking uit te gaan voeren, maar voor de huisartsen die dit wel willen, is de keuze eenvoudiger. In plaats van een vergunningstraject te doorlopen, kunnen ze een laagdrempeliger scholing volgen.’

Lees ook:

Nieuws
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Lenna Aden, huisarts, Pannerden 22-02-2018 09:05

  "Is er onder huisartsen geïnformeerd wat wij willen? Ik ben benieuwd wie van mijn collega's hier op zit te wachten. Laten we focussen op de problemen die er nu zijn. GGz/ouderenzorg/ELV bedden. "

 • M. Termaat, Huisarts, Groningen 21-02-2018 21:41

  "Ik blijf me verbazen over de LHV/ onze beroepsgroep. We klagen dat het te druk is. Te veel taken worden naar ons toegeschoven. Toch zijn we altijd enthousiast om nieuwe taken in ons pakket op te nemen. Ik ben zeer tevreden over de abortuskliniek in Groningen. Zij hebben zeer veel ervaring met het doen van de arbortus inclusief het voor en natraject. Meestal voor de patiënt in kwestie een emotioneel zware periode. Ze zorgen daarbij voor goede verslaglegging en communicatie met de huisarts. Mogelijk zijn de ervaringen elders minder positief. Misschien zijn er praktijken waar dit zo vaak voorkomt dat je je er ruim in kan bekwamen. Meestal zal het zich slechts enkele keren per jaar voordoen. Ben je dan als huisarts echt de juiste persoon om deze zware taak op je te nemen?
  Zelf hoop ik dat ik als ik ziek ben of klachten heb bij een zorgproffesional terecht te komen die veel kennis en ervaring heeft op het gebied waarvoor ik hem/ haar consulteer. Diegene die “ laagdrempelige” cursussen hebben gevolgd probeer ik zelf te vermijden. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.