Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Verwijzen naar de ggz: wat is er anders?

1 reactie

Met ingang van 1 januari is het stelsel van de ggz veranderd. De ggz is nu ingedeeld in drie echelons: huisartsenzorg en praktijkondersteuner ggz (POH-ggz), de generalistische basis-ggz (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de gespecialiseerde ggz (voorheen de tweedelijns-ggz). Wat betekent dit voor de verwijzing door de huisarts naar de ggz?

Heeft u als huisarts bij een patiënt een vermoeden van een psychische stoornis of is er sprake van een dergelijke stoornis en kunt u de patiënt niet zelf behandelen? Dan kunt u de patiënt verwijzen naar de basis- of gespecialiseerde ggz. De NHG-richtlijnen zijn hierbij behulpzaam, zie hiervoor het webdossier van NHG of LHV.

Voor de verwijzing naar de ggz geldt nu:

• Er moet sprake zijn van een (vermoeden van een) psychische stoornis. Alleen patiënten met een (vermoeden van een) stoornis kunnen worden behandeld in de ggz.

• Psychische klachten waarbij geen sprake is van een psychische stoornis worden behandeld door de huisarts, eventueel met ondersteuning van een POH-ggz, of bijvoorbeeld door het maatschappelijk werk.

• De psychische stoornis (of het vermoeden) vermeldt u in de verwijsbrief. Dat hoeft niet met een DSM-IV-code, het mag wel.

• U maakt de inschatting, net als voorheen, of de patiënt het beste geholpen kan worden in de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz en verwijst naar de betreffende zorgaanbieder.

• Voor de basis-ggz hoeft u geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; u hoeft als huisarts dus niet aan te geven of een patiënt een kort, middel, intensief of chronisch traject in de ggz nodig heeft. Die inschatting wordt door de zorgverlener in de basis-ggz gemaakt.

• De huidige richtlijn voor de verwijsbrief naar de ggz is de richtlijn van NHG/GGZ Nederland voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en tweedelijns-ggz. Deze richtlijn wordt dit jaar mogelijk nog geactualiseerd.

LHV houdt vinger aan de pols

In 2014 zal voor het eerst op de nieuwe manier worden gewerkt. Het zal daardoor een rommelig jaar zijn met meer administratieve lasten, ook voor huisartsen. De LHV wil deze lasten voor huisartsen zoveel mogelijk beperken.

De effecten van de stelselwijziging worden door het ministerie van VWS gemonitord. Ook de LHV volgt de gevolgen voor de huisartsenzorg op de voet, onder andere door binnenkort weer een peiling uit te voeren onder haar leden.

Voor huisartsen is van groot belang dat de verwijzing naar de ggz mogelijk blijft als dat nodig is voor de patiënt. De huisarts en POH-ggz kunnen een goede poortwachtersfunctie vervullen als de samenwerking met en capaciteit in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz voldoende is. Dat betekent goede verwijsmogelijkheden en geen wachtlijsten, korte lijnen tussen huisarts/psycholoog en huisarts/psychiater, snel kunnen schakelen tussen de drie echelons, zodat de patiënt snel en op de goede plek wordt behandeld.

Lees alles over de ggz-veranderingen in het webdossier van de LHV, u vindt hier ook ondersteunend materiaal bij verwijzing. lhv.nl

<b>Download het feederatienieuws uit nr. 5 - 2014 (PDF)</b>
Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.G.M. Bakx

    revalidatiearts, MAASTRICHT

    Zijn er ook spelregels mbt verwijzen vanuit de tweede lijn curatieve zorg (als medisch specialist) en vanuit arbo-curatieve zorg naar de GGZ? Moet dit via het eerste echelon of kan een medisch specialist ook direct naar generalistiche basis GGZ of ge...specialiseerde GGZ verwijzen?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.