Meer van Ilse Kleijne

 • Coronacompensatie ziekenhuizen was vaker te ruim dan te weinig

  Ziekenhuizen hebben negentien keer geld terug moeten betalen aan zorgverzekeraars en hadden elf keer recht op extra geld. Dat blijkt de uitkomst van een financiële regeling die in coronatijd werd opgezet om medische instellingen te compenseren.

 • KNMG: ‘Leef oorlogsrecht na in conflictgebieden’

  Het beschermen van medische voorzieningen en zorgmedewerkers moet prioriteit zijn. Dat stelt de KNMG in reactie op de huidige aantasting van gezondheidsinfrastructuur in verschillende conflictgebieden, zoals Gaza, Oekraïne, Syrië en Soedan. De artsenorganisatie doet opnieuw een oproep om het internationaal humanitair oorlogsrecht ‘strikt na te leven’.

 • Artsen zonder Grenzen: ‘Fysieke en mentale verwoesting in Gaza’

  Fysieke en mentale verwoesting op een niveau zoals ze nog nooit hebben gezien. Zo noemen een arts en epidemioloog van Artsen zonder Grenzen (AzG) de medische en humanitaire situatie in Gaza. Volgens hen zijn AzG-artsen en -verpleegkundigen in Gaza inmiddels volledig wanhopig over de omstandigheden.

 • Nieuwe stap moet hinderpaal voor vrije artsenkeuze verduidelijken

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet ingrijpen tegen zorgverzekeraars die patiënten meer dan 200 euro eigen bijdrage laten betalen voor ongecontracteerde ggz-hulp. Dat vindt de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SVA), die daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de toezichthouder.

 • Vaste plek voor milieu-impact in richtlijnen

  Hoe krijgt duurzaamheid een vaste plek in medische richtlijnen? Een werkgroep van verschillende snijdende disciplines maakte daarvoor een leidraad. En die is niet alleen toe te passen binnen de operatiekamer, maar kan worden gebruikt om alle medische zorg te verduurzamen, licht medeopsteller Kim van Nieuwenhuizen toe.

 • Akkoorden over arbeidsvoorwaarden medisch specialisten

  Vakbonden en umc’s hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor umc-medewerkers onder wie medisch specialisten. Daarnaast zijn nieuwe arbeidsvoorwaarden voor artsen in algemene ziekenhuizen definitief geworden.

 • Co op de camping

  Een camper, een patiëntenkamer of een bed and breakfast. Een co die ver van huis coschappen loopt, vindt soms creatieve oplossingen voor een overnachtingsplek.

 • Arts hoeft loondienstsubsidie niet terug te betalen

  Het ministerie van VWS heeft onterecht een loondienstsubsidie teruggevorderd bij een gepensioneerd anesthesioloog. Tot dat oordeel komt de rechtbank Oost-Brabant. Voor zover bekend is dit de eerste rechtszaak waarbij een arts in zo’n terugvorderingszaak in het gelijk wordt gesteld.

 • Voor zomer duidelijkheid over huisartsentarieven

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft voor de zomer duidelijkheid over de tarieven voor huisartsenzorg over de jaren 2023 en 2024. Dat verwacht demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra. Een binnenkort af te ronden, nieuw kostprijsonderzoek moet daar de basis voor bieden, net als voor de komende 2025-tarieven.

 • Managementtaken leiden tot burn-out bij huisarts

  Werkdruk in het algemeen, en alle managementtaken in het bijzonder, zijn de belangrijkste factoren die bij huisartsen leiden tot een burn-out. Dat komt naar voren uit promotieonderzoek van gepensioneerd huisarts Nico Verhoef.

 • Pia Dijkstra tijdelijk VWS-minister

  Voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra wordt deze vrijdag geïnstalleerd als tijdelijk opvolger van de vertrokken VWS-minister Ernst Kuipers in het demissionaire kabinet. Zij krijgt echter niet de eindverantwoordelijkheid over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; die blijft bij Conny Helder.

 • Vergoeding voor zorgmedewerker met long covid krijgt mogelijk vervolg

  De Tweede Kamer wil dat zorgmedewerkers die long covid hebben opgelopen minstens 24 duizend euro aan vergoeding krijgen, in plaats van de 15 duizend euro die het kabinet via een regeling beschikbaar stelde. Daarvoor is een motie aangenomen. Het ministerie van VWS kijkt of de regeling nog een keer opengesteld kan worden, aangezien er relatief weinig gebruik van is gemaakt.

 • ‘Duiding Zorginstituut over afbouwmedicatie geeft duidelijkheid’

  Een uitspraak van het Zorginstituut kan voor duidelijkheid in een langslepend dossier over afbouwmedicatie zoals taperingstrips zorgen. Dat bepleit de Vereniging Afbouwmedicatie, die in zo’n uitspraak de gelegenheid ziet om desnoods via de rechter helderheid te krijgen over het wel of niet vergoeden van afbouwmedicatie.

 • ‘Bied patiënt met obesitas perspectief’

  In de benadering en behandeling van patiënten met obesitas moet meer oog zijn voor behandelperspectief en de mentale kant. Dat zeggen drie artsen die zelf ervaringsdeskundige zijn, en die ieder een eigen obesitaskoers bepleiten.

 • Regeling levensbeëindiging van kinderen van kracht

  Een regeling om het leven van ongeneeslijk zieke kinderen van 1 tot 12 jaar te mogen beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden, wordt per februari van kracht. De regeling die duidelijker de juridische ruimte voor artsen moet afbakenen dan de ruimte die het Wetboek van Strafrecht op dit moment in noodsituaties biedt voor deze patiëntgroep, is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd.

 • Relatief veel spierverlies na maagverkleining

  Een maagverkleining leidt naast vetverlies ook tot aanzienlijk verlies van spiermassa. Dat verlies kan oplopen tot ruim een derde van het totale gewichtsverlies. Zo blijkt uit promotieonderzoek van Malou Nuijten aan de afdeling Fysiologie van het Radboudumc.

 • Minister wil huidige vergoeding taperingstrips behouden

  Demissionair VWS-minister Conny Helder wil niet dat het Zorginstituut zich op dit moment uitspreekt over afbouwmedicatie voor antidepressiva. Ze verwacht zo te voorkomen dat de huidige beperkte vergoeding van taperingstrips helemaal stopt.

 • Sociale media spelen vaker een rol in tucht- en studentzaken

  Uitlatingen op sociale media dienen steeds meer als bewijsmateriaal in tuchtrecht- en studentzaken. Grensoverschrijdend gedrag en identiteitsfraude zijn daarbij terugkerende thema’s. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere arts-onderzoeker Sebastiaan Pronk.

 • ‘Basispakket (deels) sluiten om te besparen’

  Het geheel of gedeeltelijk sluiten van het basispakket voor nieuwe behandelmethoden is een manier om de zorguitgaven te verminderen. Die optie is gesuggereerd in een ambtelijke besparingslijst als inspiratie voor een nieuw regeerakkoord.

 • Heen

  Dat hij heeft gefaald als beschermer. Maar dat hij zich, zo’n drie jaar na het overlijden van zijn slechts 20 jaar oud geworden meervoudig gehandicapte zoon Boris, niet meer schuldig voelt.

 • Tuchtrechter: internist die coassistenten betastte krijgt lichtere maatregel

  De internist van het Maasstad Ziekenhuis die zich schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij drie coassistenten krijgt van het Centraal Tuchtcollege (CTG) een minder zware maatregel dan het regionaal tuchtcollege (RTG) gaf. De internist wordt voor maximaal een jaar geschorst, en krijgt dus geen doorhaling uit het BIG-register.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.