Meer over opleiden

 • Van opleidingsgeschillen valt veel te leren

  In de medische vervolgopleidingen komen ­op­­leidingsgeschillen geregeld voor en worden ­ervaren als ingewikkeld en tijdrovend. Begrijpelijk, maar we kunnen van die geschillen ook leren en het opleidingsklimaat ermee verbeteren. Drie waargebeurde geschillen laten zien hoe.

 • Als de aios vastloopt…

  Soms blijken aios en opleiding geen goede match. De ­procedure die dan volgt is langdurig en vol onzekerheden voor aios en opleider. Judith Godschalx e.a. stellen maat­regelen voor om deze periode voor beide partijen prettiger, korter en zinvoller te maken.

 • Waardevolle inzichten interprofessioneel opleiden

  Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken en leren. In zeven experimenten vanuit het project Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten ontdekten opleiders, aiossen en andere zorgverleners samen wat werkt en wat niet.

 • Dokteren doe je niet meer alleen

  Interprofessioneel samenwerken is een onmisbare vaardigheid voor zowel artsen in opleiding als voor al praktiserende artsen. Maar het uitvoeren blijkt nog niet zo eenvoudig. KNMG-voorzitter René Héman en Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van het Radboudumc en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), schetsen hoe het anders kan. ‘Bespreek het eens in je eigen team of tijdens een intercollegiale toetsing.’

 • Opleiden nieuwe stijl: maatwerk voor elke orthopeed

  In nog geen eeuw heeft de opleiding orthopedie een sterke verandering doorgemaakt: van vrij passieve praktijkopleiding naar een moderne opleiding waarin de aios veel eigen keuzes kan maken, frequenter wordt beoordeeld en zich kan blijven ontwikkelen.

 • Regionaal visiteren: stimulerend én tijdrovend

  Niet alleen in de zorg, ook in de medische vervolgopleidingen komt steeds meer regionale samenwerking op gang. Dat biedt aiossen ruimere opleidings- en ervaringsmogelijkheden. RGS-secretaris Ide Heyligers beschrijft de ervaringen met de eerste regionale visitaties.

 • De petten van de opleider

  Het opleiderschap is toenemend een vak apart waarvoor wij als geneeskundig specialisten niet zijn opgeleid en waarbij je als opleider methoden en technieken moet ontwikkelen om de meerdere taken te kunnen vervullen die van een opleider worden verwacht. Terwijl vaak de onderwijsrol datgene is wat uitnodigt en uitdaagt, dient de opleider ook te leiden, te managen, te coachen en te controleren.

 • Webinarreeks Opleiden 2025

  Opleiden 2025 is het project van de Federatie Medisch Specialisten waarin gezamenlijk met de wetenschappelijke verenigingen wordt gewerkt aan het continu (door)ontwikkelen van de medische vervolgopleidingen.

 • ‘Van nadenken over opleiden gaat mijn hart sneller kloppen’

  Ruim acht jaar was longarts Frank Smeenk lid van het College Geneeskundige Specialismen (CGS), waarvan de laatste twee jaar als vicevoorzitter. Hij gaat ‘zijn’ club missen. ‘Ik had nog graag meegedacht over het nieuwe specialismenlandschap.’

 • Hij gedroeg zich als een captain van een 747

  Vandaag is een bijzondere dag voor mij. Mijn oude opleider, laat ik hem voor het gemak de Chief noemen, neemt afscheid als praktiserend chirurg. We gaan hem missen maar zullen zijn lessen niet vergeten.

 • Ode aan de opleider

  Aan de goede zorgverlener die het opleiden van een nieuwe generatie zorgverleners met plezier en passie doet, de huisarts die snapt dat je stage loopt om dingen te leren, niet omdat je alles al weet.

 • Opleiden2025: terugkomdagen 2025?

  De specialist van de toekomst heeft aandacht voor positieve gezondheid en preventie bij patiënten, in consulten is samen beslissen met patiënten de norm, [...] de aios weet alles van e-health en springt soepel om met alle veranderingen die het zorglandschap zullen blijven kenmerken. Stevige en mooie ambities. Hoe zal dit alles zijn weg naar de opleidingswerkvloer gaan vinden?

 • Afblaffen en terugbijten

  In de pauze moet ik apart aan een tafel gaan zitten en krijg ik nog even toegesnauwd dat ik de volgende keer écht beter voorbereid moet zijn. ‘Ze is wel een goede arts’, zeggen een paar ervaren collega’s.

 • ‘Competentiegericht onderwijs moet op de schop’

  Veel medisch specialisten en andere zorgverleners worden tegenwoordig competentiegericht opgeleid volgens het CanMEDS-model. Maar het kan beter, vindt prof. dr. Pim Teunissen, bijzonder hoogleraar werkplekleren.

 • #trotsopmijnaiossen

  Waarom Opleidingsprijs vooral eigenlijk beter is dan Opleidersprijs is om het volgende: Opleidersprijs suggereert eenrichtingsverkeer. Niets is minder waar.

 • Er was eens

  ‘Blijf maar zitten Avin, blijf de echo vasthouden, dan help ik je.’ Hij pakt samen met mij de echo vast en laat me zien hoe hij de echo beweegt. ‘Zie je het? Dat is de linker. Nu mag jij de rechter zoeken!’ zegt hij aanmoedigend.

 • Laat student echt meedoen in behandelteam

  Het competentiegerichte opleiden is veel effectiever als de student verantwoordelijkheid draagt, vinden ze in Maastricht. Hun nieuwe masteropleiding voorziet daarin.

 • Boeken: Leerboek Huisartsgeneeskunde & Huisarts en opleiden

  Vlaamse en Nederlandse hoogleraren huisartsgeneeskunde bundelden hun krachten om het Leerboek Huisartsgeneeskunde samen te stellen. Dat heeft een boek opgeleverd dat een scala aan vaardigheden behandelt die vallen binnen de zeven kerncompetenties, bekend van het CanMeds-model.

 • Korte opleiding geeft minimumspecialisten

  Het voorstel om de Nederlandse specialistenopleidingen te verkorten tot de Europese minimumeisen getuigt van kortzichtigheid. Opleiden is nu investeren in de toekomst. Daarop beknibbelen kan niet anders dan ten koste gaan van de kwaliteit.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.