Casus van de week
Gezien

Afwijkend ecg op de SEH

Plaats een reactie

Een 75-jarige man komt op de SEH omdat hij al drie dagen last heeft van braken en kortademigheid. Zes dagen geleden heeft hij zijn eerste kuur rituximab/bendamustine ondergaan vanwege een chronische lymfatische leukemie (CLL).

Wij zien een verzwakte en uitgedroogde patiënt met een versnelde, diepe ademhaling (24/min) en perifere zuurstofsaturatie van 88 procent. Hij kan geen volzinnen spreken en gebruikt zijn hulpademhalingsspieren. Zijn bloeddruk is 130/60 mmHg, de hartfrequentie 90/min, en temperatuur 36,5 °C.Op de monitor zien we verbrede QRS-complexen. Er wordt een 12-kanaals elektrocardiogram (ecg) verricht (zie figuur 1).

Het verrichte bloedonderzoek toonde een ernstige hyperkaliëmie van 8,80 mmol/l (ref.: 3,60-5,00 mmol/l), wat de verklaring is voor het getoonde ecg. Verder was er sprake van een ernstige acute nierinsufficiëntie (kreatinine 513 umol/l, één maand eerder 95 umol/l), een diepe metabole acidose (pH 7,08; referentiewaarden 7,35-7,45) en sterk verlaagd bicarbonaat van 4,0 mmol/l (ref.: 22,0-28,0 mmol/l). De acute nierinsufficiëntie en hyperkaliëmie zijn, naast een prerenale component, hoogstwaarschijnlijk het gevolg van massale tumorlysis, getuige een urinezuur van 2,47 mmol/l (ref.: 0,20-0,42 mmol/l) en fosfaat van 4,50 mmol/l (ref.: 0,90-1,50 mmol/l) na de recente chemokuur bij CLL. Een postrenale oorzaak voor de nierinsufficiëntie werd middels echografie uitgesloten.

We behandelden de man met calciumgluconaat, insuline/glucose, natriumbicarbonaat 8,4 procent infusie, en natriumpolystyreensulfonaat (Resonium). Op de intensive care werd hij diezelfde avond gedialyseerd. Toen de hemodialyse werd aangesloten was het kalium door de medicamenteuze interventies al gezakt naar 6,70 mmol/l. Na drie uur hemodialyse was zijn kalium 4,0 mmol/l en het ecg genormaliseerd. Patiënt werd aansluitend behandeld met rasburicase en hij onderging nog drie dagen hemodialyse. De nierfunctie herstelde uiteindelijk volledig.

Vanwege het gecompliceerd beloop onderging patiënt tot op heden (vooralsnog) geen volgende kuren. Hij is nog herstellende van deze opname.

Auteurs

dr. Frederik Plum aios interne ouderengeneeskunde, Maastricht UMC+

dr. Marc Strik aios cardiologie, Maastricht UMC+

prof. dr. Walther van Mook internist-intensivist, Maastricht UMC+

dr. Bart Spaetgens internist ouderengeneeskunde, Maastricht UMC+

contact

frederik.plum@mumc.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?

Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar redactie@medischcontact.nl.

Als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons het boek Besturen in een doktersjas van Marcel Levi.

SEH Gezien
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.