Tuchtrecht
1 minuut leestijd
opvallende uitspraak

Geen klachtenregeling en geschilleninstantie

Klacht tegen een psychiater. Klaagster stelt dat de maatschap van de psychiater geen adequate klachtenregeling heeft en niet is aangesloten bij een geschillencommissie.

Het regionaal tuchtcollege overweegt dat de instelling inderdaad een klachtenregeling moet hebben, maar dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wkkgz zich richt op instellingen en niet op individuele beroepsbeoefenaars. Hoewel de psychiater als manager of vennoot van de maatschap hiervoor verantwoordelijkheid kan dragen, gaat het hier niet om handelen dat verband houdt met de uitoefening van de individuele gezondheidszorg of om handelen dat strijdig kan zijn met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Daarom kan niet aan de tweede tuchtnorm worden getoetst. Klaagster wordt niet-ontvankelijk verklaard.

RTG Den Haag, 18 juni 2019

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Een volledig overzicht kunt u vinden op medischcontact.nl/recht Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

Opvallende uitspraken tuchtcolleges

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.