Laatste nieuws
Achter het nieuws

Wegen naar de artsenopleiding: loten, toetsen of een opdracht?

Toelatingsdiscussie nog niet definitief beslecht

4 reacties

Veel geneeskundefaculteiten staan ervoor open om loting weer onderdeel te maken van hun toelatingsprocedure. De discussie over de vraag welke positie loting naast selectie kan krijgen, is vertroebeld geraakt door verwarring over het zogeheten Klaas Visser-model.

Klaas Visser. Ineens dook zijn naam op in het debat om loting weer toe te staan als toelatingsmiddel voor studies als geneeskunde. Voor wie Klaas Visser niet kent: hij is een voormalig opleidingsdirecteur van de UvA en tegenwoordig actief als zelfstandig adviseur voor het hoger onderwijs. In 2017, in de tijd dat loting wettelijk werd afgeschaft en hij daar vraagtekens bij had, schreef Visser een opiniestuk en een hoofdstuk in een boek, over een andere manier van selecteren voor schaarse studieplekken.

Niet wat ik bedoelde

Zijn gedachtegoed dook op – ook voor hem onverwacht – in het recente politieke debat over een wetsvoorstel dat loting toch weer mogelijk wil maken, naast de nu verplichte decentrale selectie op basis van twee kwaliteitscriteria. Maar niet in de vorm die hij bedoelde. ‘Ik ben afgelopen week gefeliciteerd met het gebruiken van het Klaas Visser-model, maar zo blij ben ik er niet mee. Want wat de politiek ervan heeft gemaakt, is niet wat ik heb bedoeld.’

Toplaag

Maar wat bedoelde Klaas Visser dan wel zelf met zijn model? Hij wil inderdaad een ‘toplaag’ direct een plek gunnen, en dat kan bijvoorbeeld prima op basis van de hoogste eindexamencijfers omdat daar genoeg bewijs voor is, licht hij toe. En hij pleit ook voor loten uit een resterende groep. ‘Want we kunnen niet met zekerheid zeggen dat nummer 314 beter is dan nummer 315. Zo’n rangorde is niet te onderbouwen.’ Verder is hij er voorstander van om een deel van de geïnteresseerden uit te sluiten van die loting. Maar – en dat is een belangrijk verschil met wat de Tweede Kamer ervan maakte – niet via selectie-eisen zoals toetsen, motivatiebrieven en een cv vol vrijwilligerswerk en bestuurstaken.

‘Een goede selectie is heel moeilijk, vanwege het brede palet aan uitstroom­mogelijk­heden voor artsen’

Inspanningsvereiste

Visser pleit voor ‘een inspanningsvereiste’ om een eerste schifting te maken uit de grote groep die afkomt op schaarse studieplaatsen. Bijvoorbeeld ‘een dag meelopen, of huiswerk maken’. ‘In ieder geval iets wat je zelf moet en kunt doen.’ Belangrijk voor hem is dat een aspirant-student bij die vereiste ‘geen beroep kan doen op hulpbronnen’ zoals een hoogopgeleide ouder met medische connecties of een duur bureau. En dat de vereiste alleen iets vergt ‘in het laatste vwo-jaar’. Als aan die voorwaarde is voldaan, vindt hij het fair ‘iets te eisen van mensen die willen strijden om felbegeerde plaatsen’.

Oorspronkelijke vorm

Ook de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Universiteiten van Nederland (UNL) hadden afgelopen tijd laten horen dat ze wel iets zagen in dit Klaas Visser-model. ‘Maar dan wel in de oorspronkelijke vorm, zoals Klaas Visser het bedoelde, met inspanningsverplichting’, kan huisarts en opleidingsdirecteur geneeskunde van Radboudumc Marjolein van de Pol niet genoeg benadrukken. Van de Pol voert het woord namens de gezamenlijke geneeskundeopleidingsdirecteuren, die als Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) de NFU adviseert. ‘De gemene deler is dat we ons daarin kunnen vinden.’

Nog niet besproken

Ook staan de opleidingsdirecteuren positief tegen selecteren, op basis van een selectievorm waar evidence voor is – welke, is nog niet besproken. En verder is er steun onder de geneeskundefaculteiten voor ongewogen loting in het middenveld. Volgens Van de Pol kan ongeveer twee derde van de acht ‘zich vinden in een combinatie van selectie en loting’, en willen de overige liever ‘volledige selectie handhaven’.

Meerdere opties

Het lotingswetsvoorstel, met een uitbreiding die de Tweede Kamer heeft afgedwongen, biedt universiteiten dus meerdere opties om zelf uit te kiezen. Ook qua selectiecriteria; wel moet er sprake zijn van meer dan één, nader te bepalen criterium (zie kader). Dat universiteiten graag gebruikmaken van al die diversiteit, blijkt uit navraag. Een woordvoerder van het Erasmus MC laat weten dat deze geneeskundefaculteit ‘loting overweegt als onderdeel van de selectieprocedure, maar dat het niet de bedoeling is volledig op loting over te gaan’. Daar zal ‘inspanningsbereidheid in ieder geval deel uitmaken’ van de procedure, ‘denk bijvoorbeeld aan een huiswerkopdracht vooraf’.

Nog aan het praten

Opleidingsdirecteur geneeskunde Annet van Royen van Utrecht UMC meldt dat daar de wens leeft ‘om zoveel mogelijk loting toe te passen en af te stappen van selectie. Hoe precies, gewogen of ongewogen, daar zijn we intern nog over aan het praten.’ Deze faculteit hoopt zo ‘de stress bij middelbare scholieren en de prestatiedruk binnen geneeskunde te verminderen’. ‘De uitval viel in de jaren toen er alleen werd geloot, eigenlijk mee.’

Lage scoorders uitsluiten

Via opleidingsdirecteur Christa Boer en hoofd van het selectieteam van VUmc Benjamin Janse blijkt dat deze Amsterdamse faculteit meer wil aansluiten bij de Kamerwens om lage scoorders bij selectie uit te sluiten van loting. Zij stellen via decentrale selectie momenteel al de best-scorende kandidaten direct te plaatsen en de laatst-scorende af te wijzen, en ‘dit principe’ graag te behouden. En daarnaast voor de middengroep via loting ‘een eerlijker en rechtvaardiger’ mechanisme toe te voegen als dat wettelijk weer mag.

Zoekende

Voorzitter Pim den Boon van De Geneeskundestudent laat weten dat dit bestuur inmiddels ‘zoekende’ is naar een eigen voorkeursmethode. ‘We weten op dit moment niet wat de beste toelatingsmethode is. We pleiten voor meer onderzoek om een goede uitspraak te kunnen doen over de waarde van selectie. Welke eisen stellen faculteiten daarbij en welk effect heeft dat op de populatie? En we willen meer transparantie over de gebruikte selectiecriteria.’

Nog teveel onduidelijkheid

Ook de Inspectie van het Onderwijs vindt dat er nog teveel onduidelijkheid is over gebruikte selectiemethodes en -effecten, blijkt uit een recent rapport. De inspectie constateert dat er tussen opleidingen geen of weinig overeenstemming is over waar een goede selectie aan moet voldoen, en dat ze eigenlijk niet goed weet welke studenten bij welke selectiemethoden onbedoeld een grote kans hebben om af te vallen. Volgens de inspectie is een betere onderbouwing voor selectiemethoden nodig.

Uitstroommogelijkheden

Elke toelatingsmethode kent haken en ogen – daarover lijken eigenlijk alle gesprokenen het eens. ‘Het is heel moeilijk om een goede selectie te doen voor geneeskunde, vanwege het brede palet aan uitstroommogelijkheden’, merkt opleidingsdirecteur Van Royen op. ‘Je wilt superspecialisten en verslavingsartsen, intra- en extramuraal. Juist omdat je zo’n breed uitstroomprofiel hebt, is het moeilijk om gefundeerde selectiecriteria op te stellen.’

Eerlijke kansen

Opleidingsdirecteur Van de Pol wijst erop dat ‘uitsluiten van gemotiveerde of geschikte mensen’ onvermijdelijk is in een spanningsveld van ‘eerlijke kansen’ willen bieden, de zoektocht naar een ‘studentenpopulatie die goed door de studie kan komen’ en ‘het maatschappelijke belang van voldoende en diverse dokters die voor een diverse populatie kunnen zorgen’. ‘Die doelen bijten elkaar. Hoe dan ook gaan er mensen niet worden toegelaten als je ervan uitgaat dat een vwo-diploma volstaat en er meer jongens en meisjes geneeskunde willen studeren dan er plekken zijn.’

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over het aangepast wetvoorstel over loting.

De context die Den Haag biedt

Na zes jaar blijkt decentrale selectie als toelatingsmethode voor geneeskunde tot negatieve bij-effecten te leiden. Scholieren uit hoger opgeleide of meer welvarende milieus maken meer kans goed door deze selectie te komen. Dat maakt de populatie geneeskundestudenten – en dus de latere artsenpopulatie – minder divers.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil via een wetsvoorstel meerdere manieren mogelijk maken om schaarse studieplekken zo goed mogelijk te verdelen. Niet alleen via decentrale selectie zoals nu alleen is toegestaan, maar ook weer via loting zoals vroeger, of via een combinatie van selectie en loting. Zijn wetsvoorstel biedt ruimte om een deel van de studenten die goed scoren op twee door de faculteit te bepalen selectiecriteria, direct toe te laten, en voor de rest te loten. Maar zijn wetsvoorstel biedt geen ruimte om geïnteresseerden uit te sluiten van het lotingsdeel in geval van zo’n selectie- en lotingcombinatie. Dit vanuit de gedachte dat het vwo-diploma in Nederland telt als bewijs dat je geschikt bent voor een wetenschappelijke studie.

In de parlementaire behandeling heeft een meerderheid van de Tweede Kamer echter per amendement afgedwongen dat dit uitsluiten van loting bij een selectie-lotingcombinatie wel mag, voor de groep die het laagste scoort in het selectiedeel dat aan loting voorafgaat. Verwarrend genoeg noemden politici dit het ‘Klaas Visser-model’, maar dit wijkt af van wat Klaas Visser voorstaat. Sommige fracties namen in het debat zelfs percentages voor het boven- en onderdeel in de mond, iets wat ook niet van Visser komt.

Lees ook

Achter het nieuws opleiding decentrale selectie
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Alberda

  Chirurg, Rotterdam

  Het is nu duidelijker dan ooit dat decentrale selectie niet voorziet in de vraag op de arbeidsmarkt. De pool basisartsen is groter dan ooit en in bepaalde vakgebieden blijven schrijnende tekorten. We moeten juist ook de kandidaten selecteren die buit...en het ziekenhuis willen gaan werken. Ik snap dat het lastig is voor universiteiten om niet alleen maar de meest intelligente, meest ambieuze en snelst studerende studenten te selecteren. Die hebben we zeker nodig, maar kijk nou eens welke ‘soort’ studenten kiezen voor een carrière buiten het ziekenhuis en probeer daar op te selecteren. Of voer gewoon weer de loting in…

 • J. Jonker

  verzekeringsarts, Maastricht

  Loten: lekker snel, lekker goedkoop, lekker betrouwbaar en lekker anti discriminatoir. Wat wil je nog meer? En ja: dan zal het zeker gebeuren dat goede kandidaten buiten de boot vallen. Maar dat is nu ook het geval bij die decentrale selectie, want ...die selecteert vooral de jongere uit de families met een hoge SES-score die een peperdure voorbereidingscursus kan betalen en die interessant vrijwilligerswerk kan doen in het buitenland. En een goede, maar voor de studie geneeskunde uitgelote kandidaat zal ook een goede kandidaat zijn voor een studie biomedische of farmaceutische wetenschappen of voor een technische studie of voor een studie filosofie of .....

 • S.J.F. Gerbrandy

  Oogarts, Amsterdam

  Laat het loten asap terugkomen. Recent van dichtbij de selectiesoap meegemaakt. Er worden allerlei eisen gesteld aan toekomstige kandidaten die op dat moment bijvoorbeeld voor een tussen jaar in het buitenland zijn. Dat zijn vast hele goede kandidate...n maar zijn op dat moment met hele andere dingen bezig. Laat deze kinderen gewoon genieten van hun tussenjaar en val ze niet lastig met allerlei verplichtingen en deadliness.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Zijn hoge cijfers op de middelbare school een voorspellende waarde voor het worden van een goede arts? Zullen we het gewoon simpel maken, een ongewogen loting waaraan iedereen kan meedoen?
  Maar hieraan vooraf wel de verplichting om naar de voorlicht...ingsdagen te komen van Geneeskunde. Daar zullen dan de medische faculteiten zich moeten presenteren met het eerlijke verhaal. Wat het betekent om geneeskunde te studeren, wat er van je wordt verwacht. Wat er op je afkomt. Dat het hard werken is.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.