Laatste nieuws
Henk Maassen
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
1 minuut leestijd
liveblog

VWS begrotingsdebat 2020

Plaats een reactie

Vandaag, op donderdag 3 december, is in de Tweede Kamer de tweede ronde van het debat over de begroting van VWS. Vandaag reageren de VWS-bewindslieden op de vragen en opmerkingen die de Kamerleden woensdag hadden. Medisch Contact houdt u in dit liveblog weer op de hoogte van de belangrijkste punten.

 • ‘Geld voor specialisten ouderengeneeskunde in de wijk’

  Henk van Gerven (SP) roept per motie op tot het ‘onderbrengen in loondienst van alle medisch specialisten’. Vera Bergkamp (D66) wil een onderzoek naar de werking van medicinale cannabis bij specifieke patiëntendoelgroepen en vraagt om een uitbreiding van het aantal opleidingsplekken voor huisartsen met twintig stuks.

  Lilianne Ploumen (PVDA) vraagt namens veel andere fracties om te kijken hoe de intervaltermijn voor het bevolkingsonderzoek borstkanker weer terug kan naar twee jaar. En ze wil de positie van GGD’s ten opzichte van gemeentes versterkt zien. Haar partijgenoot John Kerstens wil dat de regering stimuleert dat specialisten ouderengeneeskunde ‘zelfstandig in de wijk’ aan de slag kunnen. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wil dat het kabinet huisartsen, die volgens haar soms ‘worstelen met stervensbegeleiding’ kennis aandraagt van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

  Tot zover de verslaggeving van het debat. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de in totaal 91 ingediende moties. - IK
 • PVV: ‘Geen concurrentiebeding voor zbc’

  In de tweede termijn zijn Kamerleden toe aan het indienen van moties. De PVV komt met een motie die bepleit dat medisch specialisten die buiten het ziekenhuis voor zichzelf gaan werken niet moeten worden belemmerd door een concurrentiebeding van het ziekenhuis. Ook moeten zij niet extra worden gekort op hun vergoedingen door verzekeraars, aldus een andere PVV-motie. De PVV wil ook de nulgroei voor ziekenhuizen loslaten.

  VVD-lid Hayke Veldman vraagt de regering te kijken of secundair gebruik van Nederlandse gezondheidsdata mogelijk is voor gezondheidsdoeleinden. VVD’er Antoinette Laan spreekt haar verbazing uit dat eigenlijk elke partij tijdens het begrotingsdebat vooral bezig is met zijn stokpaardjes en amper wat over de VWS-begroting zelf zegt. GroenLinks wil wel graag extra financiering voor het Expertisecentrum Euthanasie, en voor het verkleinen van de salariskloof in de zorg. - IK
 • Blokhuis: ‘Interval borstkankeronderzoek kan nu niet korter’

  Staatssecretaris Paul Blokhuis deelt de zorgen van een groot deel van de Kamer over het verlengen van de interval voor het borstkankerbevolkingsonderzoek van twee naar drie jaar. Volgens Blokhuis waren er al achterstanden door personeelstekorten vóór de covidpandemie en heeft de covidpandemie dat in een stroomversnelling gebracht. Hij zegt ‘onorthodoxe oplossingen’ in te zetten om zoveel mogelijk borstkankeronderzoek door te laten gaan, zoals het plaatsen van portacabins om meer fysieke ruimte te creëren. Hij hoopt door het opleiden van mensen, zoals screeningslaboranten zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een interval van twee jaar. ‘Er zijn ook gewoon te weinig mensen, die kan ik niet zomaar uit de hoge hoed toveren.’ Leonie Sazias van 50Plus vindt dat hij niet ‘rücksichtslos’ naar drie jaar moet oprekken, maar moet kijken of het ook tot een interval van bijvoorbeeld tweeënhalf jaar beperkt kan blijven. Dat is geen optie, zegt Blokhuis. ‘Het kruipt over het gemiddelde overal naar drie jaar toe.’ Volgens hem heeft hij over de verlenging overlegd met de sector en patiëntenorganisaties.

  Enigszins geërgerd kort Blokhuis na aandringen van Kamervoorzitter Khadija Arib zijn voorgenomen bijdrage over de ggz in om directer op beantwoording van Kamervragen in te gaan. ‘Dan kan ik net zo goed naar mijn schriftelijke beantwoording verwijzen. Hebben de ministers ook een deel van hun speech ingeslikt?’ - IK
 • Suikertaks als 30 procent suikerreductie niet lukt

  Na een schorsing van ongeveer een uur is het de beurt aan VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis. Een suikertaks invoeren ‘ligt voor de hand’ als frisdrankproducenten zich niet houden aan de afspraak om de hoeveelheid suiker in alle verkochte frisdrank met 30 procent te reduceren. ‘Ik zie daar op toe.’
  Die frisdrankproducenten zijn de ‘hofleveranciers van suiker’ en ze liggen voor op schema met hun reductieplannen, aldus Blokhuis. Volgens hem sorteert dat net zo veel effect als beperkte suikertaksen in andere landen.

  Hij vindt dat het Preventieakkoord een beweging op gang heeft gebracht ‘die niet ophoudt na deze kabinetsperiode’. ‘Er is een steen gaan rollen die niemand meer tegenhoudt.’ Volgens Blokhuis wordt er in de Kamer te negatief gedacht over het akkoord dat volgens hem ‘een goed verhaal’ is. Eva van Esch (PvdD) blijft erbij dat er te weinig voortgang wordt geboekt. Is de coronacrisis geen reden om het overgewicht-deel van het Preventieakkoord open te gooien, vraagt Lilianne Ploumen (PvdA) zich af. Dat kan niet vanwege de ‘totale set’ aan afspraken, vindt Blokhuis.

  Foto: Paul Blokhuis en Hugo de Jonge bij aanvang van het debat © anp | Bart Maat
  Suikertaks als 30 procent suikerreductie niet lukt
 • ‘Niet doof en blind’ voor kritiek houtskoolschets

  Het kabinet neemt geen onomkeerbare stappen over acute zorg, aldus Van Ark. Volgens haar hoeft er niet gevreesd te worden dat acute zorg ‘uit de buurt verdwijnt’. ‘Dat is nadrukkelijk niet het idee. We willen niet-hoogcomplexe acute zorg, die het meeste wordt gebruikt, dichterbij huis organiseren. Alleen hoogcomplexe acute zorg willen we concentreren.’ Ze is ‘niet doof en blind voor alle kritiek’ op de houtskoolschets van het kabinet. Dat is ‘geen blauwdruk’ maar een stuk waarmee ze ‘iedereen wil vragen wat je ervan vindt’. Het is aan een nieuw kabinet om met die inbreng uiteindelijk beslissingen te nemen.

  De beweging van juiste zorg op de juiste plek moet wat Van Ark betreft breder dan medische zorg worden getrokken. ‘Dat gaat ook over het voorkomen van zorg, over kijken of klachten worden veroorzaakt door schulden of dat cultuurverschillen spelen. En het gaat niet alleen over mensen, maar ook over de omgeving.’ Op verzoek van CDA-Kamerlid Joba van den Berg zal Van Ark met de LHV kijken wat er nodig is om regionaal ondersteuning te bieden aan praktijkhoudende huisartsen. - IK

  Foto: Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg (VVD) © anp | Bart Maat
  ‘Niet doof en blind’ voor kritiek houtskoolschets
 • Blij met afbakenen acute zorg in covid-tijd

  Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark neemt het stokje na zo’n twee uur over van De Jonge. Ze roemt de inzet van medisch specialisten die het beleidskader ‘waarborgen acute zorg’ hebben opgesteld om te bepalen welke zorg in ieder geval snel gegeven moet worden tijdens de covid-pandemie. Volgens haar werkt dat, omdat het aantal niet-verwijzingen naar medisch specialistische zorg volgens haar relatief beperkt is gestegen ten opzichte van de eerste golf. ‘Laat het een medische afweging wezen welke mensen wel en niet worden geholpen. Maar vermijd dat mensen niet naar de huisarts gaan.’ Ze vraagt bij de NZa nog op in hoeverre die niet-verwijzingen betrekking hebben op verdampte zorgvraag, of op zorg waarvan mensen misschien in een verdere fase van een behandeling terecht gaan komen.

  Eva van Esch (Partij van de Dieren) wil duidelijk horen wie er politiek verantwoordelijk is -de minister van VWS of LNV - als er een nieuwe besmettelijke dierziekte rondwaart die nog geen zoönose is maar het wel kan worden. Zij wijst op de huidige vogelgriepsituatie. Van Ark beaamt dat zij nu verantwoordelijk is voor de vogelgriepaanpak. Volgens haar kunnen er ‘verschillende fases zijn in het samenspel van LNV en VWS, maar staat volksgezondheid voorop’ in beleid. - IK
 • De Jonge: Vaccinatiestrategie is ‘leggen van puzzel’

  Het concreet invullen van de vaccinatiestrategie is lastig omdat niet alles al bij voorbaat duidelijk is, benadrukt minister Hugo De Jonge. Onbekendheid over de werkzaamheid, over de omvang van leveringen en over de distributievereisten maken dat er slechts ‘stap voor stap’ ingevuld kan worden hoe de corona-vaccinatie wordt uitgevoerd. ‘We willen de kwetsbaarste mensen en hun zorgverleners als eerste beschermen. Maar we willen wendbaar blijven. We weten sinds kort dat de batches per duizend komen. Elke keer krijgen we als kabinet een puzzelstuk aangereikt. Zo moet je telkens de puzzel leggen.’

  De Jonge hoopt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe en wanneer het vaccineren precies kan beginnen. ‘We zetten alles op alles, maar er zijn gewoon onduidelijkheden.’ Volgens hem is ‘alles erop gericht’ om in de week van 4 januari te starten. ‘Je kunt plannen maken voor wat je weet.’ Hij wil de vaccinaties ‘zo goed mogelijk matchen met de leveringen die we krijgen.’ Hij schetst volgende week nog hoe hij over de vaccinaties wil communiceren naar burgers.

  Volgens Hayke Veldman (VVD) kunnen sommige puzzelstukjes, zoals de vraag in hoeverre huisartsen of grootschalige locaties nodig zijn ‘van te voren’ worden bekeken. ‘Waarom weten huisartsen of verpleeghuizen nog niks?’ Maarten Hijink (SP) verwijt De Jonge geen datumafstemming te hebben gedaan met GGD’s en huisartsen en spreekt van ‘solistisch opereren’. ‘Zorg bij dit soort aankondigingen dat er steun is van die artsen.’ Volgens De Jonge heeft hij direct met koepelorganisaties overlegd zodra hij de datum over de EMA-goedkeuring vernam. - IK
 • Ongeduld over uitbreiding verpleeghuisplekken

  Onder andere het wegnemen van productieprikkels uit de zorg is iets dat ‘door allemaal onderstreept is als van belang voor de toekomst’, aldus De Jonge. In de contourennota zal dit kabinet nog ‘een flink aantal beleidsopties uitwerken waar formerende partijen uit kunnen kiezen.’ Maar dat is geen reden om alle keuzes vooruit te schuiven, erkent hij.

  De Jonge gaat in op de ouderenzorg. Hij wijst op 25 duizend extra verpleeghuisplekken die worden gerealiseerd. Voor langer thuiswonende ouderen heeft hij zijn hoop gevestigd op woonzorgvisies die gemeentes moeten maken.

  Fleur Agema (PVV) verwijt De Jonge ‘stoer te doen’ over 25 duizend plekken terwijl er meer nodig zijn. Ze roept de minister op prioriteit te geven aan het verlichten van administratieve lasten, en de plekken, mensen en het geld voor verpleeghuiszorg te regelen.

  De Jonge noemt de administratieve lasten in de zorg ‘zelfrijzend bakmeel’ dat hij probeert aan te pakken maar wat ‘een taaie klus is’. Agema noemt schrapsessies ‘kruimelwerk’. Kees van der Staaij (SGP) vraagt zich af of er op tijd voldoende verpleeghuisplekken zullen zijn gerealiseerd. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vraagt de minister om ‘een tandje bij want ik ben het wachten een beetje zat’. - IK
 • Contourennota klaar vóór formatie

  ‘Ondanks het stelsel is van alles tot stand gebracht’, blikt De Jonge terug op de coronatijd zover. ‘Je zou willen dat het stelsel iets meer helpend was. We ontkomen niet aan wijzigingen, hoe groot of klein ook, want het piept en kraakt wel.’ De noodzaak om als overheid meer regie te kunnen voeren is volgens hem groter naarmate de schaarste toeneemt. Innovatie en zorg over domeinen heen komen telkens terug als oplossing, ziet hij. Wat kunnen we nu vast doen? Hij wil via wetgeving meer ruimte geven voor samenwerking tussen zorgdomeinen.

  De Jonge verwijst naar de contourennota, waarvan hij de belofte die dit jaar te presenteren door corona niet heeft kunnen waarmaken. Hij wil hem wel in deze kabinetsperiode gereed hebben, ‘voorafgaand aan de start van de volgende formatie’. Daarin moet het ook gaan over ‘de balans van minder marktwerking en meer samenwerking’. De Jonge wil ‘alle prikkels zo zetten dat het samenwerking bevordert’ en ‘voorkomen dat partijen in de zorg concurreren, bijvoorbeeld via bekostigingsprikkels’.

  Corinne Ellemeet (GroenLinks) verwijt hem onduidelijkheid en halfslachtigheid: ‘Wat wil deze minister nu afschaffen aan marktwerking?’ SP’er Maarten Hijink noemt De Jonges plannen ‘bijzonder schraal’ en vraagt de minister ‘te leveren’. De Jonge noemt onder andere de kabinetstappen voor het tegengaan van winstuitkering in de zorg. Hijink hekelt dat dit nog niet wettelijk is verankerd. De Jonge wil geen ‘monoliet stuk neer leggen’, zegt hij over de contourennota, maar ‘een stuk met verschillende beleidsopties zodat er aan een volgende formatietafel over kan worden gekozen’. - IK

  Foto: anp | Bart Maat
  Contourennota klaar vóór formatie
 • Aftrap Hugo de Jonge

  Met enige vertraging is de voortzetting van het VWS-begrotingsdebat kort voor vier uur hervat. VWS-minister Hugo de Jonge kondigt traditiegetrouw aan op welke onderwerpen hij bloksgewijs zal reflecteren op de inbreng van de Kamerleden. Dat worden vandaag: zorg voor de toekomst, ouderenzorg, vaccinatie.

  Minister van Medische Zorg Tamara van Ark zal later vanmiddag en vanavond onder andere ingaan op af- en opschaling van de zorg en arbeidsmarkt, VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis op preventie, ggz, maatschappelijke opvang, jeugd en het Caribisch gebied.
 • Bizar en chaotisch

  De coronacrisis heeft ons gedrukt op lijden en het levenseinde, zegt Kees van der Staaij (SGP). Het gaat dan snel over euthanasie, en te weinig over het gewone, natuurlijke sterven. Hebben huisartsen daar voldoende tijd voor? Hij vroeg zich in dat verband af wat er is gedaan met het rapport Niet alles wat kan, hoeft van de KNMG. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten ging daarin na hoe mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen.

  Volgens Tunahan Kuzu (Denk) is het coronatestbeleid te lang afhankelijk geweest van de capaciteit van ziekenhuislabs. ‘De minister heeft de kans niet gegrepen om dat testbeleid te veranderen en in te gaan op het aanbod van grotere labs. De minister staart zich nu blind op mondmaskers en een slechtwerkende app, in plaats van aandacht te hebben voor het belang van ventilatie.’ De situatie kwalificeert hij als bizar en chaotisch. Zie de vaccinatiestrategie: die is er nog steeds niet. Denk wil meer cultuursensitieve zorg. Het is jammer dat de begroting daar geen aandacht voor heeft. Het enige is de subsidie aan de stichting Pharos. ‘Mijn waardering voor de stichting is groot, maar doe dan ook iets met hun adviezen en rapporten.’ Wat preventie betreft is de verhouding zoek tussen het geld dat beschikbaar is voor topsport en ‘gewone’ sport: de verhouding is 13 op 1. Dat moet anders, aldus Kuzu. Denk wil ten slotte een totaalverbod op lachgas.

  Er zijn volgens Leonie Sazias (50Plus) te grote verschillen in de regio’s waar het gaat om de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging. Ze pleit voor bindende afspraken tussen gemeenten en instellingen over meer plaatsen in de verpleeghuizen. Ook vindt ze dat werken in de thuiszorg aantrekkelijker moet worden. Intussen zijn mantelzorgers keihard nodig, terwijl er steeds minder van komen. Sazias: ‘Dat maakt dagbesteding en intensieve logeerzorg van groot belang. Maar veel mantelzorgers weten dat deze ‘respijtzorg’ niet bestaat.’ Het budget daarvoor moet daarom volgens haar geoormerkt omhoog en er moet actiever bekendheid aan gegeven worden. En o ja, ook 50Plus wil een suikertaks. - HM

  Morgen gaan we verder in dit liveblog.

  Foto: Kees van der Staaij (SGP) © anp | Bart Maat
  Bizar en chaotisch
 • Onterecht techno-enthousiasme

  De schaal waarop we dieren houden vergroot de kans op ziekten, zegt Eva van Esch (PvdD). Het zal dan ook niet bij de huidige pandemie blijven. Experts wijzen daar al jaren op. Intussen houden we nog steeds 100 miljoen kippen en 12 miljoen varkens: ‘Een tijdbom’. Zie ook wat er met de nertsenfokkerij is gebeurd. Nog zo’n vraagstuk: landbouwgif. ‘Er ligt een deken van gifstoffen over Nederland. Op aardbeien zijn 38 verschillende pesticiden gevonden.’

  Al voor de coronapandemie was er een sluipende epidemie, aldus Van Esch: obesitas. ‘Intussen blijven voedselgiganten hun gang gaan, en hebben ze zelfs meer verdiend tijdens de crisis. De ambities van het preventieakkoord zijn door de voedselindustrie in de kiem gesmoord’, zegt van Esch. Het kabinet besteedt slechts enkele miljoenen aan preventie. Voer suikertaks in, voer belasting in op ongezonde voeding, stop de marketing gericht op kinderen.

  Er heerst overmoedig techno-enthousiasme in de zorg. Terwijl de zorg de meeste datalekken kent: ‘Het is een gatenkaas’. De toezichthouder moet daarom goed kunnen meekijken. - HM
 • Geef burgers stem in Zorginstituut

  Volgens Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zijn we er nog steeds niet als het gaat om waardig ouder worden. ‘Toegang tot geestelijke verzorging moet wettelijk worden vastgelegd.’ Kennis over de laatste levensfase in termen van palliatieve zorg en laatste wensen zou ook in de huisartsenpraktijk meer aandacht moeten krijgen.

  Twee jaar geleden is het preventie-akkoord gesloten. ‘Omgeving moet mensen makkelijker maken gezonde keuzes te maken.’

  Het zorgstelsel piept en kraakt, aldus Dik-Faber. Ze kijkt daarom uit naar de Contourennota van de minister, waarin dan hopelijk ook preventie een prominente plek krijgt. Suïcide-preventie moet wettelijk verankerd worden.

  Verder vindt de CU dat burgers een stem moeten krijgen in de afwegingen van het Zorginstituut. - HM
 • Overheid moet leiding nemen

  Lilianne Ploumen (PvdA) noemt het een koude douche dat de verzekeraars weer met de ziekenhuizen apart willen onderhandelen. Terwijl in de crisis de afgelopen maanden samenwerking van de grond leek te komen. Ze wil meerjarenafspraken, ze wil zinnige zorg – dat is allemaal binnen het bestaande stelsel mogelijk. ‘De overheid moet daarin de leiding nemen, en dat niet overlaten aan de verzekeraars.’ ‘Samenwerking zonder winstuitkering moet het nieuwe model worden.’ Ploumen meent dat daar een Kamermeerderheid voor is.

  Er is onrust, constateert ze, over de plannen met betrekking tot de spoedeisende hulp. De minister moet daarom haar plannen herzien.

  Ze bepleit verder een suikertaks en dat GGD’s een basistakenpakket krijgen waardoor gemeenten niet langer kunnen ‘shoppen’. Ook Ploumen vindt het onbegrijpelijk dat de borstkankerscreening een lagere frequentie krijgt. Ze vindt dat dit zo snel mogelijk moet worden teruggedraaid. - HM
 • Meer huisartsen opleiden

  Volgens Vera Bergkamp (D66) hebben de diverse bewindslieden op VWS de afgelopen kabinetsperiode geen grip gekregen op de grote vragen: de regeldruk, de groei van de zorgkosten, de wachtlijsten, het personeelstekort.

  Ze noemt het advies van het Zorginstituut en de NZa over zinnige zorg prima. Wel moeten financiële productieprikkels veranderen. Meer specialisten zouden de overstap moeten maken naar loondienst. De minister zou moeten nagaan wat de kennelijke barrières zijn, in juridische en financiële zin.

  Ze constateert stapeling in eigen bijdragen. ‘Daar zitten mogelijk perverse prikkels in. Mensen gaan met de calculator zorgkeuzes maken.’ D66 wil daarom het eigen risico iets verhogen van 385 naar 400 euro. Maar in tranches, 100 euro per behandeling. Volgens Ploumen (PvdA) is dat onbegrijpelijk: mensen gaan daardoor zorg mijden. De PvdA wil het eigen risico juist in stappen afbouwen.

  Bergkamp vindt verder dat er meer opleidingsplaatsen voor huisartsen moeten komen, om tegemoet te komen aan de tekorten in de krimpregio’s. De minister wil 800 plaatsen realiseren, D66 wil er daar 20 aan toevoegen. Volgens Van Gerven (SP) is dat een rare figuur: ‘Waarom heeft D66 er in de coalitie niet voor gezorgd dat de veel ruimere raming van het Capaciteitsorgaan is opgevolgd?’ Maar zo werkt het kennelijk niet, daarom gebeurt dat dus langs de weg van een amendement. - HM
 • Uitkomstbekostiging, begin er niet aan

  Maarten Hijink (SP) constateert dat het aantal besmettingen stabiliseert op een te hoog niveau en dat is een probleem. Wat is de reactie van de minister op de uitspraak van het RIVM dat dit zelfs kan duren tot maart. De minister wil begin januari beginnen met vaccineren, maar het veld zegt daar niet klaar voor te zijn, aldus Hijink: ‘Dit begint een patroon te worden bij deze minister’.

  De houtskoolschets over het sluiten van spoedeisende hulpposten noemt Hijink onbestaanbaar, want op den duur zal dan ook de ic-zorg, de verloskunde en uiteindelijk het ziekenhuis verdwijnen. De coronacrisis laat zien dat het huidige zorgstelsel niet werkt. Steeds meer partijen willen minder marktwerking, maar Hijink vraagt zich af of dat ook daadwerkelijk tot verandering van het stelsel zal lijden. Terwijl dat wel nodig is. De zorg moet eerlijker. ‘Er is een boete op ziek zijn. Zelfs de VVD wil het eigen risico bevriezen.’ Hijinks pleidooi: schaf het eigen risico af.

  Volgens Henk van Gerven (SP) zaait voorzitter Wijma van het Zorginstituut onnodig angst. Het is namelijk een leugen als hij zegt dat de zorg onbetaalbaar wordt. ‘Wat we willen uitgeven is een politieke keuze. Zorg is geen kostenpost, het is welzijn.’ Volgens Veldman van de VVD heeft de SP kennelijk een geldboom, want wat je uitgeeft aan de zorg kun je niet uitgeven aan bijvoorbeeld onderwijs. ‘Als we het eerlijk verdelen kan iedereen de kosten opbrengen’, aldus Van Gerven.

  Het oordeel van Van Gerven over het Zorginstituut is hard: ‘Het is een bureaucratische hindermacht, een boekhouder met te veel macht’. De politiek moet zelf beslissen wat in de zorg wordt vergoed, en er moet veel vertrouwen zijn in het oordeel van de professional: ‘Daarom: uitkomstbekostiging, begin er niet aan. Het gaat niet werken.’

  Volgens Van Gerven zijn de GGD’s de afgelopen decennia verwaarloosd. ‘We moeten de capaciteit van de GGD’s op orde brengen, in termen van preventie, medische milieukunde, infectieziekten.’ Er moet een landelijk preventiefonds komen waaruit dat wordt betaald, vindt de SP. Alle gemeenten moet daar geoormerkt geld uit ontvangen. - HM
 • Minder vrijblijvendheid

  Joba van den Berg (CDA) wijst op het probleem dat geneesmiddelen ver over de grens worden geproduceerd en niet meer in Nederland. Die afhankelijkheid is geen goede zaak, vindt ze. Ze noemt Intravac, een Nederlands bedrijf dat vaccins ontwikkelt, waarvan de voorgenomen verkoop is uitgesteld. Afstel zou beter zijn, aldus Van den Berg. Henk van Gerven (SP) wijst op een amendement waarin een publiek fonds wordt bepleit om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, los van de farmaceutische industrie. Het CDA vindt dat een interessant initiatief, maar wacht een reactie van de minister af. Het CDA vindt verder dat fysiotherapie in toenemende mate ontoegankelijk is en wil deze zorg voor chronisch zieken onderbrengen in het basispakket.

  Wat de betaalbaarheid van de zorg betreft stelt het CDA een initiatiefnota in het vooruitzicht. Daarin zal onder andere staan dat verzekeraars bewezen niet effectieve zorg niet langer moeten vergoeden, aldus Van den Berg. Minder vrijblijvendheid is het adagium, zoals ook de NZa en ZIN dat deze week hebben voorgesteld. Verder verwacht ook het CDA veel van digitalisering, van ‘betrouwbare e-health en apps’ in de zorg en van preventie: ‘Een aanzienlijk deel van de ziekte is immers vermijdbaar.’

  Zorgen zijn er ten slotte over de groeiende huisartsentekorten in de regio en te weinig animo voor het praktijkhouderschap. Het CDA wil meer opleidingsplaatsen en meer taakherschikking. - HM
 • Zorg moet verduurzamen

  Corinne Ellemeet (GroenLinks) heeft minister De Jonge, die eerder dit jaar kritisch was over marktwerking, daar niet meer over gehoord. Ze hoopt eind van het jaar alsnog op een Contourennota waarin zijn visie aan de orde komt.

  Ellemeet vindt verder dat de zorg moet verduurzamen. Zeven procent van de totale CO2 uitstoot komt namelijk van de zorg. Ze wil dat de minister duurzaamheid stimuleert en dat zorgverzekeraars daar bij zorginkoop rekening mee houden.

  Ze vraagt speciale aandacht voor vrouwen in de zorg. De pil moet terug in het basispakket en menstruatiemateriaal moet gratis beschikbaar komen. Ze constateert verder een taboe op de overgang: ze hoopt dat de minister wil bevorderen dat de overgang wordt erkend en herkend door zorgverleners.

  Volgens Wim-Jan Renkema (ook GroenLinks) zijn de effecten van de marktwerking nergens zo ‘ongenadig’ als in de GGZ. Er blijken ‘rendabele en onrendabele patiënten’ te zijn. GroenLinks wil dat daarom topreferente GGZ structureel bekostigd wordt, en dat er acuut iets wordt gedaan aan de wachtlijsten door extra opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen. - HM

  Foto: Corinne Ellemeet © anp | Bart Maat
  Zorg moet verduurzamen
 • Geen stelseldiscussie

  Hayke Veldman (VVD) wil geen nieuwe stelseldiscussie. ‘Die duurt minstens tien jaar en niemand schiet ermee op.’ Draai aan de bestaande knoppen, zegt Veldman. Zo is volgens hem de productieprikkel uitgewerkt – daar is iedereen het onderhand wel over eens. Maar juist stelselkenmerken als marktwerking en onderlinge concurrentie zorgen voor ongewenste bureaucratie, interrumpeerde Corinne Ellemeet (GroenLinks). Volgens Veldman heeft dat echter niets te maken met marktwerking.

  Hij pleit voor zoveel mogelijk bewezen, effectieve en waardegedreven zorg en voor preventie. Laat de uitkomst voor de patiënt leidend zijn, zoals de NZa/ZIN deze week heeft voorgesteld.

  De betaalbaarheid van de zorg loopt uit de hand, aldus Veldman, en stijgt op den duur van 13 naar 20 procent van bbp. Onder meer doordat meer mensen een chronische ziekte krijgen, tot 54 procent van de bevolking. Zet daarom slimme, digitale, persoonsgerichte zorg in, dichtbij huis. Dat de implementatie daarvan snel kan, heeft de coronacrisis aangetoond. Helaas is er wat dat betreft terugval te constateren. Niet goed, vindt Veldman: hij wil van digitaal het nieuwe normaal maken. Ook waar het gaat om goede gegevensuitwisseling, een belangrijke voorwaarde voor passende zorg.
  Personeelstekorten in de zorg oplossen kan door het aantrekkelijker maken van de beroepen. Bijvoorbeeld door het personeel zeggenschap te geven over het kwaliteitsbeleid van de instellingen. Daarover is een initiatiefwetsvoorstel in voorbereiding, samen met GroenLinks.- HM

  Foto: Hayke Veldman © anp | Bart Maat
  Geen stelseldiscussie
 • Corona toont verschraling zorg

  Voordat het debat begon wilde de Kamer bij monde van Lilianne Ploumen (PvdA) opheldering over de vaccinatiestrategie van minister De Jonge, nu GGD, huisartsen en verpleeghuizen hebben laten weten in verschillende mate niet klaar te zijn voor vaccineren begin januari. Wat is het plan?, vroeg de Kamer. Morgen komt de minister met een toelichting, maar het is nu niet duidelijk of dat meer zal zijn dan, in zijn woorden, ‘een kort briefje?’

  Volgens Fleur Agema (PVV), in haar eerste termijn, faalt het kabinet op alle terreinen van de zorg. ‘De zorg staat op klappen.’ Coronazorg heeft de verschraling van de ziekenhuiszorg laten zien, er is geen buffer om een ramp van de huidige omvang op te vangen. Er moet daarom een ‘zorgcrisisreserve’ komen.

  Momenteel kunnen 20 000 mensen niet terecht in een verpleeghuis. Er is nog geen idee van een plan, aldus Agema. Ze pleit daarom voor een minister van ouderenhuisvesting. Verder moeten de salarissen van de zorgmedewerkers omhoog, is er niets gedaan aan de personeelstekorten in de zorg, en is sluiten van IC en SEH-afdelingen geen goed idee. - HM

  Foto: Fleur Agema © anp | Bart Maat
  Corona toont verschraling zorg

Nieuws politiek VWS
 • Henk Maassen

  Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.