Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Vier- tot achtduizend huisartsen die abortuspil verstrekken’

31 reacties

Zo’n vier- tot achtduizend huisartsen zullen daadwerkelijk medicamenteuze zwangerschapsafbreking gaan aanbieden. Dat verwachten de initiatiefnemers van een wetsvoorstel om huisartsen toe te staan een abortuspil voor te schrijven. Het werkelijke aantal dat hiervoor kiest, zal volgens deze Tweede Kamerleden afhangen van de scholing die huisartsen wordt aangeboden, de administratieve lasten en de vraag van vrouwen.

De Tweede Kamer sprak deze donderdag over dit initiatiefvoorstel dat GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen vier jaar geleden inbrachten, en waar inmiddels ook Jan Paternotte (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) hun handtekening onder hebben gezet. Uit de Kamer kwamen vragen over het aantal huisartsen dat naar verwachting bereid is om abortusmedicatie voor te schrijven. Volgens mede-initiatiefnemer Ploumen is dat percentage huisartsen nog ‘met enige onzekerheid omgeven’, maar schat zij dat met ‘een voorzichtige bandbreedte’ op ‘30 tot 60 procent’. De initiatiefnemers komen hiertoe op basis van een NHG-enquête uit 2015 en een ‘meer recent’, nog niet peerreviewed onderzoek van Women on Waves.

Aantal

Dat betekent volgens Ploumen vier- tot achtduizend huisartsen die de abortuspil willen voorschrijven, wat volgens haar voldoende is ‘om de keuzevrijheid in zorgverlener voor vrouwen te vergroten’. De initiatiefnemers verwachten dat ‘een vijfde tot een derde’ van de vrouwen met een wens tot zwangerschapsafbreking de voorkeur geeft aan de huisartsoptie. De initiatiefnemers benadrukten dat ook voor huisartsen een vrije keuze geldt. Een huisarts kan aangeven ‘of hij deze dienstverlening levert’ op het moment dat een vrouw zich meldt, aldus mede-initiatiefnemer Paternotte, of ‘via nieuwsbrief of website’, aldus Van Wijngaarden.

Ondersteuning

Ploumen benoemde dat er een scholingsaanbod voor huisartsen zal worden opgezet, en een richtlijn zal worden ontwikkeld. Scholing en richtlijn ‘ondersteunen’ huisartsen die zich nog niet voldoende gekwalificeerd achten, of die maar een of twee keer per jaar de vraag om een abortuspil krijgen, aldus Ploumen. Volgens Paternotte hoeven huisartsen niet per se zelf over echoapparatuur te beschikken, omdat zij voor de termijnbepaling lokale diagnostische centra kunnen inschakelen.

Financiering

VWS-minister Ernst Kuipers liet weten dat de bekostigingswijze van deze zorg door huisartsen nog ‘moet worden bezien’ als het wetsvoorstel wordt aangenomen. De financiële impact op bestaande abortusklinieken is ‘onzeker’, reageerde hij op een verzoek van de SP om het voortbestaan van het huidige kliniekenbestand te garanderen. ‘Ik kan geen garanties geven over de toekomstbestendigheid van huidige klinieken’, aldus Kuipers.

Kamerleden stemmen dinsdag over het voorstel, met een persoonlijke afweging zoals afgesproken in het coalitieakkoord over medisch-ethische onderwerpen.

Lees ook

Nieuws abortus
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.K. Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Alkmaar

  Ik ben wel benieuwd met welk patatzaaktarief van de NZa de huisartsen zich weer zullen laten beledigen.

 • M.D. Oosterhoff

  Psychiater , Thesinge

  Wat wel weer typisch politiek is is de nattevingermanier waarop geschat wordt hoe huisartsen er over denken.

 • M.B.R. Buurman

  huisarts, Amsterdam

  Wat zou het goed nieuws zijn als deze wetswijziging erdoor komt. Keuzevrijheid voor de ongewenst zwangere vrouw of ze bij de huisarts geholpen wil worden of bij een abortuskliniek. Niet meer hoeven reizen voor een abortus als dat ook niet nodig is. E...n dat werd hoog tijd! Abortuszorg is in Nederland onvoldoende toegankelijk, het is een door de huisarts prima uit te voeren behandeling. Zie ook het NHG standpunt hierover. Als collega's twijfelen of ze het willen doen dan kunnen ze daarvoor bij het NHG terecht. Er is een nascholing georganiseerd.

 • abortusarts ZEAZ Goes, ex-huisarts, voor Marlies Schellekens,

  Beste allen,
  Ik heb gister met enige verbazing vele negatieve reacties gelezen van huisartsen die zich met name aangesproken voelen omdat ze weer extra verantwoordelijkheid en zorg op hun bordje zouden krijgen. Als ex-huisarts kan ik hier wel in ko...men. Het is vaak al zo druk en nu komt er weer zorg bij die enige inspanning vergt om je dit protocol eigen te maken en goed te implementeren in de dagelijkse praktijk, terwijl je het hooguit een paar keer per jaar zult tegen komen..
  Voor degenen die zich graag met seksuele gezondheidszorg en anticonceptie bezig houden, wijst ervaring uit, van een selecte groep huisartsen, die de “overtijdbehandeling” inmiddels aan hun pakket heeft toegevoegd, dat zij het met hun patiënten als zeer positief ervaren om de abortuspil te kunnen voorschrijven. Ik denk dat het voor vrouwen heel fijn zou zijn als ze bij hun eigen huisarts, met wie ze een goede band hebben, terecht zouden kunnen, met name bij ingewikkelde omstandigheden, zoals het onderzoek van Women on Waves/ Web heeft aangegeven.
  Als abortusarts kom ik ook een aantal negatieve kanten tegen van verwijzing via huisartsen. Zo verkiest ruim 44% van de ongewenst zwangeren (inspectierapport 2019) om rechtstreeks, zonder tussenkomst van de huisarts, een afspraak in een abortuskliniek te maken. Enkelen van degenen die wel via de huisarts zijn verwezen, willen absoluut niet terug naar hun huisarts voor de nacontrole na hun abortus, vanwege een negatieve ervaring of slechte bejegening… Tot mijn grote verbazing vertelde een vrouw me onlangs dat haar huisarts had geprobeerd haar van haar abortus af te houden, en had aangeboden om de opvoeding van haar kind op zich te nemen….
  Kortom een ongewenst zwangere zit er niet op te wachten om vervelend of negatief bejegend te worden, maar wil graag bij iemand terecht bij wie ze zich op haar gemak voelt en zonder enig stigma bejegend wordt.. Al is de gang naar de abortuskliniek voor velen een stigma op zich, eenmaal binnen voelen ongewenst zwangeren zich vaak snel op hun gemak vanwege de zorgzame houding van de medewerkers binnen de abortusklinieken die absoluut nooit oordelend is.

  Als een aantal huisartsen deze extra zorg in hun pakket willen opnemen zal dit door hun patiënten zeer gewaardeerd worden. Voor degenen die hun patiënten toch al zorgvuldig naar een kliniek verwijzen zal het zelf verstrekken van de abortuspil slechts een kleine uitbreiding van hun pakket zijn. Dan regel je dus eerst een echo en laat de patient daarna terug komen…. Of je verwijst haar naar een kliniek waar alles in een keer afgerond wordt.. , maar vaak wel de benodigde wachttijd (en momenteel nog steeds bedenktijd) geldt.
  Echter ben duidelijk over de hulpverlening die u biedt op uw website en naar uw collega’s, zodat ongewenst zwangeren weten bij zie ze wel en niet terecht kunnen en geen verkeerde verwachtingen van u hebben. Men gaat vaak pas zoeken naar gepaste zorg op internet op het moment dat een ongewenste zwangerschap zich voordoet (want had niet verwacht dit ooit tegen te komen…..).

 • gynaecoloog, voorzitetr Women on Waves, Amsterdam

  Gunilla Kleiverda
  Graag geef ik gehoor aan de vraag van Nico Terpstra om te reageren op het NRC artikel https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/09/grote-twijfels-bij-abortusartsen-over-abortuspil-bij-huisarts-a4099277
  waarin de zorgen van abortusartsen v...erwoord worden. Toen ik meer dan 35 jaar geleden als jonge gynaecoloog bevriende huisartsen leerde om spriaaltjes te plaatsen, waren mijn collega-gynaecologen ‘not-amused’ om het zachtjes uit te drukken. Het zou voor huisartsen te moeilijk zijn en daarmee gevaarlijk voor vrouwen, de huisartsen beschikten ook niet over een echo, en de spiralenzorg zou versnipperd raken. Huisartsen zouden nooit dezelfde ervaring hebben of krijgen als gynaecologen. Soortgelijke argumenten zijn nu te horen uit de mond van abortusartsen. Taakherschikking doet pijn, zeker voor medewerkers uit abortusklinieken die uit volle overtuiging betrokken en liefdevolle zorg verlenen en die veel ervaring hebben. De argumenten die met deze pijn gepaard gaan, zijn al langdurig bekend. In 2020 vermeldden abortusklinieken reeds dezelfde argumenten waarom zorg door huisartsen per definitie niet zou deugen en abortuszorg door klinieken het beste zou zijn. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/abortuspil-via-huisarts-gaat-vrouwen-niet-helpen.htm. Zoals door een huisarts (!) destijds opgemerkt: ‘duidelijk een stuk geschreven vanuit commercieel belang’, terwijl een andere huisarts verwees naar ‘Wij van WC-eend adviseren: WC-eend.’. En zoals door een hoogleraar gynaecologie verwoord: … abortusartsen, zijn deskundigen bij uitstek, maar ook belanghebbenden … En dat zit ze kennelijk in de weg. Opmerkelijk is het bijeenrapen van argumenten om de zorg te houden zoals die is’ …
  Om nader op het NRC artikel in te gaan: versnippering van zorg, voor wie is dat erg? Is versnipperde diabetes of COPD zorg erg als er duidelijkheid is in de keten? En wat betreft die door abortusartsen noodzakelijk geachte echo: lees eens het evidence based WHO-advies van 8 maart jongstleden, https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483, pagina 47: ‘Recommend against the use of ultrasound scanning as a prerequisite for providing abortion services’. Tijd om eens kritisch over die echo na te denken. Wordt er trouwens aan vrouwen informed consent gevraagd voor een echo? Overigens mist in dit hele debat de wens van de vrouw, en het feit dat de grootste meerderheid van de vrouwen zich enorm vroeg meldt bij overtijd zijn. Verantwoordelijke vrouwen die niet zwanger willen zijn en snel en laagdrempelig volgens evidence based inzichten geholpen willen worden. Dat is niet moeilijk of gevaarlijk met de abortuspil, maar er moet uiteraard een wil zijn dit te uit handen te geven en een wil zijn om dit te doen, al dan niet in samenwerking met verloskundigen.

  • D.F.R. Boswijk

   huisarts, gepensioneerd, waarnemer, Stegeren

   Een boeiende inhoudelijke vergelijking tussen het plaatsten van een oud en het verstrekken van een abortuspil door de huisarts. Echter van de 30000 jaarlijkse abortussen is de helft dus 15000 vroegtijdig. Dat wil zeggen gemiddeld 3 per jaar voor de 5...000 huisartsenpraktijken. Dat wil zeggen: kwantitatief qua belasting te overzien, maar qua opbouw en onderhoud van expertise wel erg weinig. "size does matter" collega Kleiverda... En het is al eerder gezegd: moet je daarvoor een bewezen laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige voorziening ontmantelen? Dan loop je echt het risico om het kind met het badwater weg te gooien, om maar eens een ongelukkige metafoor in dit verband te gebruiken.
   Ik ben het overigens een met collega Terpstra c.s. dat de huisartsenzorg in Nederland meer ondersteuning verdient.

 • huisarts, Hoorn

  Nico Terpstra

  @Gunella Kleiverda, graag hoor ik uw reactie op dit artikel in de NRC, waarin abortusartsen uw idee niet verstandig vinden, slecht onderbouwd en mogelijk de doodssteek voor het prima functionerende stelsel van abortusklinieken dat n...u bestaat. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/09/grote-twijfels-bij-abortusartsen-over-abortuspil-bij-huisarts-a4099277

  • M.J.E. Mourits

   Gynaecoloog , Groningen

   Beste huisartsen, graag meng ik me in uw discussie over de verstrekking van de abortuspil door huisartsen.
   U bent al sinds decennia het eerste adres waar vrouwen heen gaan wanneer ze ongewenst zwanger zijn. Na een bezoek aan uw praktijk start voor ...hen de - binnenkort hopelijk afgeschafte - verplichte 5 dagen bedenktijd. U voerde altijd al een gesprek over het (al dan niet) gewenst zijn van de zwangerschap. U verwees hen al naar de abortuskliniek wanneer ze dat wensten. U legde al uw zorg vast in het dossier, u voerde wellicht al een nagesprek.
   Daarnaast ziet u in uw praktijk gewenst zwangere vrouwen en verwijst hen naar de verloskundige (of gynaecoloog), en ziet hen enkele malen tijdens hun zwangerschap. Na de geboorte van het kindje gaat u bij de kraamvrouw en haar baby langs. U vangt ook vrouwen op wanneer ze een miskraam hebben, bezoekt hen thuis of verwijst hen naar het ziekenhuis. U verleent kortom de gewenste deskundige zorg rondom een al dan niet gewenste zwangerschap .
   Het verstrekken van de abortuspil past binnen dit continuüm. U bent bij uitstek de deskundige in deze. Uw ervaring met begeleiding van vrouwen met een miskraam verschilt niet wezenlijk van die na verstrekking van een abortuspil. De belasting in tijd en aandacht zal niet erg groot zijn, immers u zag deze vrouwen al. De belasting zal zelfs afnemen, wanneer we stoppenn met het onnodig 'zwaar' maken van de besluitvorming. Wat bezielt ons artsen om 40 jaar na de abortuswet, te accepteren dat deze procedure nog steeds in het wetboek van strafrecht staat, en om aan het gesprek over het wél laten doorgaan van een zwangerschap minder woorden/tijd te besteden dan aan het níet laten doorgaan ervan. Kom op huisartsen, abortus is een gewone medische procedure, de vrouw beslist, de abortuspil maakt het eenvoudiger, toegankelijker en goedkoper, en u kunt het!

 • Gynaecoloog, voorzitter Women on Waves, Amsterdam

  Gunilla Kleiverda die naam niet kan invullen
  Bijgaand artikel https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/12/abortuspil-autonomie-a4100664 toont een blik buiten de Nederlandse landgrenzen. Zo wordt in Ierland na de legalisering medicamenteuze abortus door hui...sartsen verstrekt, evenals bijvoorbeeld in Frankrijk. Zo wereldvreemd als een aantal respondenten betoogt, is dit idee dan ook niet. Huisartsen waren van oudsher degenen die abortushulpverlening startten. Huisartsen schrijven nog steeds anticonceptie voor. Is het dan zo'n gekke gedachte dat zij ook betrokken zijn bij de zorg voor hun patiënten als anticonceptie mislukt?
  Uiteraard is het zeer zorgelijk dat de huisartsenzorg zo overbelast is. Maar dat dit een reden zou moeten zijn huisartsen te belemmeren die deze zorg wel willen verlenen, komt mij vreemd voor. Geen enkele huisarts wordt hiertoe verplicht.
  Wat betreft anonimiteit: de keuze voor anonieme hulpverlening in abortusklinieken zal blijven bestaan, maar de vrouwen die zich tot de huisarts wenden maken zich terecht geen zorgen over anonimiteit. De huisarts zal toch ook in het dossier vermelden dat een vrouw een abortus heeft ondergaan na verwijzing in een kliniek? Of vinden huisartsen dit een dusdanig taboe dat zij dat niet opnemen in het dossier? Wordt het niet eens tijd dat het taboe rond abortus verdwijnt en dat (huis)artsen nadenken over hun rol in het in stand houden van dit taboe? Het taboe op abortus is ook een van de barrières die vrouwen in Nederland ervaren in abortushulpverlening. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975533/
  Een aantal collegae rept over de kosten van de abortuspil. Deze kosten zijn ook een doorn in het oog van gynaecologen, omdat deze medicatie frequent wordt voorgeschreven bij behandeling van miskramen. Overigens is het Ministerie van VWS in het kader van dit wetsontwerp bezig hiernaar te kijken en lijkt vergoeding via het GVS mogelijk.
  Tot slot wordt door enkelen de rol van verloskundigen genoemd. Uiteraard staat er huisartsen niets in de weg samen met verloskundigen deze zorg te verlenen. Een Nijmeegs pilotonderzoek over zorg bij miskramen toonde dat dit goed mogelijk is. https://www.ntvg.nl/artikelen/behandeling-van-niet-vitale-zwangerschap-de-eerste-lijn.
  Over de moeilijkheidsgraad van medicamenteuze abortus verschillen de meningen, maar laten we deze niet overdrijven als onderzoek aantoont dat het allergrootste deel van de behandelingen ongecompliceerd verloopt, en als elke huisarts bij overmatig bloedverlies het telefoonnummer van de dienstdoende gynaecoloog beschikbaar heeft.

  • I.E. Ullmann

   Huisarts

   1. “Ze doen het ergens anders ook zo” = ad publicum, een drogargument. Net als doen alsof we deze zorg moeten oppakken, omdat de meerderheid van huisartsen het zou willen aanbieden.

   2. Huisartsen waren kartrekkers bij abortuszorg in het licht van an...derszins gebrekkige tot afwezige abortuszorg. Nog steeds zijn het de huisartsen die hier goede en veilige zorg voor vrouwen opeisen, door niet zonder meer deze zorg naar de eerste lijn toe te laten substitueren. Punt is dat alles wat qua substitutie facultatief begint, het aanbod elders doet afbrokkelen, waarna patiënten op de huisarts zijn aangewezen met de gevleugelde woorden: “als u het niet doet, doet niemand het”.

   3. Anticonceptie is hier een whataboutism. Anticonceptie mag worden gerekend tot generalistische zorg, omdat het een veelvoorkomende zorgvraag is, waar we veel ervaring mee hebben. Als medicatie in de eerste lijn faalt, is dat juist vaak een reden om te tweede lijn in te schakelen.

   4. Huisartsen hebben het patiëntendossier in bruikleen; het behoort toe aan de patiënt. Dat er redenen zijn om het niet in je dossier te willen hebben staan, gaat niet over het taboe rondom abortus, maar is linksom of rechtsom geen reden om wel/niet abortuszorg in de huisartsenpraktijk te leveren.

   5. Wordt het niet eens tijd dat artsen zich hun rol realiseren bij het creëren van valse beeldvorming door het gebruik van stropopredenaties? Wat huisartsen vragen, is dat dezelfde persoon die de behandeling voorschrijft, ook de indicatie kan stellen, risico’s kan identificeren en complicaties kan opvangen. Goede veilige zorg uit 1 hand opeisen voor vrouwen bij een ongewenste zwangerschap, is taboedoorbrekend.

   6. Huisartsen moeten in de regel hoe dan ook naar collega’s verwijzen om deze zorg goed te kunnen leveren. De toegankelijkheid van zorg zit hem in hoe toegankelijk ieder van deze zorgverleners is. Het artikel dat je noemt concludeert dat vrouwen niet door paternalistische hoepels zouden moeten springen om aan te tonen dat een zwangerschap écht ongewenst is, en dat toegankelijkheid en gesprek mbt abortus moeten worden bevorderd. Daar helpt substitutie niet bij; a) dat wordt het einde van de toch al vaak financieel worstelende abortusklinieken, b) als zorgverlening over meerdere schijven moet gaan, zijn collega’s lang niet altijd laagdrempelig beschikbaar bij problemen, c) onze toegankelijkheid neemt af met elke nieuwe vorm van substitutie.

   7. “Laten we de moeilijkheidsgraad van medicamenteuze abortus niet overdrijven” slaat de discussie op een respectloze manier plat. Goede tekenende uitsmijter.

   [Reactie gewijzigd door Hövell tot Westervlier - Ullmann, Isabel van op 13-03-2022 09:23]

 • I.E. Ullmann

  Huisarts

  Ik wil hier graag wat over kwijt, want huisartsen zijn hier niet in gehoord of gekend. Door gesprekken, literatuuronderzoek en ervaring, ligt mijn standpunt ver weg van het standpunt dat namens de vakgroep gepresenteerd staat:

  1. Niet nog meer subs...titutie bij een instabiele eerste lijn die landelijk op klappen staat; zorg die 2x per jaar geleverd wordt is niet generalistisch.
  2. Echo’s en zorg zijn niet uit dezelfde hand te leveren, waardoor dit een keuze is voor gefragmenteerde zorg met bijbehorende risico’s. Zelfs de termijnbepaling kunnen we niet zelf. Maakt onveilige zorg bij incomplete abortussen, forse bloedingen, en EUG’s.
  3. Een argument is dat een abortus net zoiets is als een miskraam. Dat is niet het geval, alleen al vanwege een simpele tegenstelling als medicamenteus vs spontaan, maar ook vaak ongewenst vs gewenst. Ik vind het een grove misschatting van dit type zorg.
  4. Een argument is dat er mensen vrouwen staan op te wachten bij abortusklinieken met banners en bebloede babypoppen. Ik ga dat soort vrouwenonderdrukking niet zitten faciliteren.
  5. Een argument is dat huisartsen het vak zullen verlaten als ze niet mogen hobbyen. We kunnen nog een enquête starten met wat een grotere rol speelt bij de uitstroom van huisartsen: Substitutie van oneigenlijke en specialistische zorg, waardoor de huisartsenzorg wordt verdrukt, of “niet kunnen hobbyen”?
  6. Zo fijn bij je eigen vertrouwde huisarts. En eigen apotheek. In je eigen fijne dossier. Hoezo gaat dit argument boven veiligheid? Het is een drogredenatie. Als dit over mannen zou gaan, dan zouden we deze precaire specialistische zorg nooit bij de huisarts erbij proppen.

  Ik ga vrouwen die zich met deze hulpvraag tot me wenden niet in de steek laten; ik rust niet tot ze adequate, veilige, goede zorg ontvangen, evt multidisciplinair, zo veel als de situatie verlangt. Daarin zal ik in de volle breedte de rol innemen van hun eigen, vertrouwde huisarts.

  [Reactie gewijzigd door Hövell tot Westervlier - Ullmann, Isabel van op 12-03-2022 21:05]

 • M.F. Boon

  Huisarts , Amsterdam

  Op dit moment prima gratis gereguleerde laagdrempelige anonieme zorg overhevelen naar een overbelast huisartsen systeem zonder goede ondersteuning ( directe echo) met hogere kosten voor patient ?
  Wie heeft dit verzonnen?
  Oja een gynaecoloog ……die... kan dit toch ook samen met verloskundigen wel oplossen?
  Die doen toch de begeleiding van zwangeren zonder tussenskomst van een huisarts?

 • E. Neve

  Huisarts, Sint Pancras

  Pippi Langkous zei: ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.
  Hoe, wat, waar, wanneer: we kunnen er vast als huisarts vast wel weer een oplossing voor bedenken. Maar het WAAROM intrigeert me: welk probleem zijn we nu precies aan... het oplossen?? De abortuszorg is in NL prima geregeld. De NHG enquête uit 2015 (!) kan ik me niet heugen. Ook ben ik niet benaderd door Women on Waves, ik vraag mij af wie van mijn collega’s wel.
  Oplossing zoekt probleem, wat mij betreft.

 • D.E.R. van Niekerk

  Huisarts, Wassenaar

  Hoe graag ik ook klaar wil staan voor mijn patiënten, ook mij gaat dit een brug te ver. Onderhand heb ik het gevoel dat ik als huisarts een specialist moet zijn in alles. Dit overschrijdt wat mij betreft echt de grens van "specialist in veelzijdighei...d". Ik kan me voorstellen dat er collega's zijn die dit wel zouden willen doen, maar ik ga hier echt niet aan beginnen!

 • huisarts, Hoorn

  Nico Terpstra

  Ik vrees dat collega Leusink te maken heeft gehad met confirmation bias. Hij is oprecht geïnteresseerd in het onderwerp 'abortuspil' en heeft met wat mensen gesproken die a priori ook geïnteresseerd waren in het onderwerp. Het gros van... de Nederlandse huisartsen zit inmiddels stuk van de drukte, niet uw schuld maar wel de realiteit. Er moeten taken af, niet bij. Of huisartsenpraktijken moeten structureel worden verkleind, misschien komt er dan wat ruimte. Maar dat is aan de politiek, de zorgverzekeraars en de standvastigheid en doortastendheid van onze vertegenwoordigers LHV en VPH. #helpdehuisartsverzuipt

  [Reactie gewijzigd door op 11-03-2022 16:35]

  • P. Leusink

   huisarts, seksuoloog NVVS, Utrecht

   Beste Nico, welke last ervaar jij persoonlijk als collega's die de abortuspil voorschrijven daar voldoening uithalen en tevens de vrouw daarmee goed helpen?

   • huisarts, Hoorn

    Het zit vooral in de verwachting die gewekt wordt bij vaak jonge en vaak laagopgeleide patiëntes die (op sociale media?) het idee krijgen dat je voor deze kwestie uitsluitend nog de huisarts nodig hebt die wel een pilletje geeft en klaar is kees. Het... hele idee dat je wanhopige meisjes moet uitleggen dat je aan deze behandeling alleen wenst mee te werken door een verwijzing, maakt de keuzes van andere huisartsen niet compleet onschuldig maar het belast altijd de beroepsgroep. En er is al een prima systeem, if it ain't broke no need to fix it. Misschien kun je de verloskundigen interesseren voor dit extra werk?

    [Reactie gewijzigd door op 12-03-2022 01:08]

 • A.L. van Dellen-Coster

  Huisarts , Arnhem

  Als huisarts geïnteresseerd in gynaecologie, vind ik dit toch echt een brug te ver. We kunnen als huisarts alles wel aannemen en ons er in bekwamen, maar er zijn grenzen. Ons bordje stroomt al over !
  De abortuszorg is hier prima geregeld en zie gee...n meerwaarde dat ik als huisarts ook dit weer op me moet nemen.
  Leuk die stokpaardjes van de politiek, maar diegene die het moeten doen, worden niet hierin gekend.
  Ik doe hier niet aan mee !

 • P. Leusink

  huisarts, seksuoloog NVVS, Utrecht

  Beste collega's,
  Het is nu 3 weken dat dit debat in alle hevigheid wordt gevoerd. Waar waren jullie afgelopen 9 jaren? Mijn collega's en ik hebben vele keren in Medisch Contact en Huisarts & Wetenschap geschreven, workshops gehouden op NHG congres 2...015 en 2019, ik hield een lezing voor 300 huisartsen in Rotterdam in 2019. Beschaafde discussies, kritische vragen, maar over het algemeen welwillendheid met uiteraard een differentiatie aan opvattingen. Maar we lieten elkaar heel, respecteerden elkaar. De huidige discussie kan dan ook niet los worden gezien van het huidige post-covid tijdsbestek.
  Wat ik nu sinds drie weken lees is een groep huisartsen die digitaal los gaat met een vulkaan aan frustraties, aan zich burnout voelen/gepasseerd voelen/niet gehoord voelen, waardoor het - terechte - ongenoegen over onzinnige zorg wordt geprojecteerd op normale huisartsgeneeskundige aanvullende zorg waar de huisarts alle vrijheid heeft daarin zelf een keuze te maken. Kennelijk wordt die keuzevrijheid niet meer gevoeld en dat is zorgelijk. De eigen emoties overheersen, professionele afwegingen worden niet meer gemaakt. Dat de weigerende huisarts moeite heeft om die grens te stellen aan de vrouwen die een abortuspil willen, moet men niet op het bordje leggen van de de welwillende huisartsen. De keuze van de huisarts om niet voor te schrijven wordt zelfs in diezelfde wet verankerd, er is heel bewust aan hen gedacht. Dus wat let de huisarts om een grens te stellen en een vrouw gewoon naar de abortuskliniek te verwijzen.
  Er wordt een tegenstelling tussen weigeraars en welwillenden gecreëerd die er niet is. Ik baal ook van onzinnige zorg en daar waar ik niet goed in ben stel ik grenzen (ik lees geen ECG's). Ik respecteer huisartsen die de abortuspil niet willen voorschrijven, ik verlang ook het omgekeerde. Gun de welwillende huisartsen hun werkplezier. Maar misbruik de abortuspil-discussie niet om een ander ongenoegen duidelijk te maken. Dat doet de vrouwen die dit wensen (63%) niet goed en uiteindelijk jezelf ook niet.

  [Reactie gewijzigd door Leusink op 11-03-2022 15:28]

  • huisarts, Hoorn

   Nico Terpstra:

   Gynaecologen en Peter Leusink, die vinden dat huisartsen deze klus er best wel bij kunnen doen, hebben van de Tweede Kamer gelijk gekregen. Van harte gefeliciteerd.

  • M.J.P. Kruijer

   Huisarts , Amsterdam

   Beste collega Leusink
   Als u de grote groep huisartsen eerder had gepeild in de afgelopen 9 jaar, was u nu niet verrast geweest door de overweldigende meerderheid die hier níet op zit te wachten en het zelfs een slecht idee vinden. Leuk dat u in een ...paar zaaltjes met een selecte club geïnteresseerden het besproken heeft of een steekproef van 127 van de 13.000 huisartsen hebt bevraagd, maar typisch gevalletje van ‘losgezongen van de achterban’ -regeren.
   En ik vraag mij af of de 63% van de vrouwen die de abortus pil via de huisarts wensen, weten dat ze daarvoor geschat 50€ aan de pillen kwijt zijn aan eigen risico en dat er vervolgens ook tot in lengte van dagen in het huisartsdossier én in t overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraar terug te zien is dat ze een abortus hebben gehad.
   Wég anonimiteit!
   De angst (bij mij althans) is dat we de hoge kwaliteit abortuszorg in NL nu gaan wegbezuinigen door het naar de huisarts te plaatsen en daardoor juist een drempel (financieel, emotioneel) opwerpen naar de meest kwetsbare vrouwen in vaak afhankelijke positie.
   En ja: de e-consulten in t weekend via de app voor ‘even een abortus pil’ van de hoogopgeleide en mondige vrouwen die ‘niet tegen hormonen kunnen’ en waarbij de Grip-app aka de Maya-kalendermethode (weinig verrasssend…) gefaald heeft, heb ik zelf ook weinig trek in. Als u het mij 9 jaar terug had gevraagd, had ik het u destijds prima uit willen leggen.

 • R.J. Heijdra

  Huisarts

  Ik vraag me af wie die collega’s zijn want ik ken ze niet. In mijn omgeving alleen maar geluiden om deze taak te houden bij de abortusklinieken.

  [Reactie gewijzigd door Heijdra, Rita op 11-03-2022 14:17]

 • huisarts, Hoorn

  Nico Terpstra (die zijn naam niet meer geplaatst krijgt e.c.i.)

  Alle seinen voor verstrekken door huisartsen van een 'abortuspil' staan op rood:

  1. tijdrovende counseling (gewone counseling met verwijzing gaat echt sneller)
  2. verwijzen naar z...iekenhuis of abortuskliniek voor een termijnecho noodzakelijk
  3. medicatie voorschrijven die bij de lokale apotheek moeten worden gehaald (privacy?)
  4. de 'abortuspil' verschijnt op de rekening van de verzekeraar en kan door ouders worden gezien (privacy)
  5. bijwerkingen in de ANW (avond, nacht en weekeinde) komen bovenop de andere dienstbelasting van huisartsen, die er mogelijk helemaal niet voor deze behandeling hebben gekozen (en geen specifieke deskundigheid hebben)
  6. We zitten al RAMVOL met kluswerk - www.helpdehuisartsverzuipt.nl

 • Jojanneke Kant, Huisarts

  Lees hieronder waarom dit aantal niet lijkt te kloppen:

  https://www.linkedin.com/posts/jojanneke-kant-8b863a50_de-tweede-kamer-der-staten-generaal-stemt-activity-6907784093443190784--SJf

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn

  Zie op onderstaande link (waarschijnlijk even copy-paste nodig) voor een enquête onder 2000 huisartsen. En niet onder 128.

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6907791843355164672/

 • Huisarts, Vlaardingen

  Ik ga dit niet doen. Ik voel me niet bekwaam. Los nog van het feit of ik dit wel/niet een taak vind voor de huisarts. Dat vind ik ook niet. Schoenmaker houd je bij je leest.

  Wil je deze zorg kwalitatief goed doen, dan is echo onderzoek noodzakeli...jk vind ik.

  Ik ben 34 jaar huisarts en heb veel dingen gedaan die nu onder substitutie vallen, bij ons weggehaald zijn als huisarts en nu in tijden van schaarste weer bij ons over de schutting gegooid worden. Ik doe hier niet meer aan mee.

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn.

  Ook ik doe niet mee met dit zoveelste hobbietje van wat enthousiaste huisartsen, dat ze bij de rest over de schutting willen donderen.

  Laat het eens doordringen, ook onderstaande specialist, WE WILLEN DIT NIET!!

  En andere hobb...ietjes ook niet. De normale zorg bieden is al een uitdaging genoeg.

 • Y. Senft

  Wrn. Huisarts, Amsterdam

  Ondanks mijn voorgeschiedenis als ANIOS onder collega Kleiverda hierboven ben ik het volledig met collega Kruijer eens!
  Een niet representatieve rondgang onder huisartsen laat overweldigend negatieve reacties zien met maar nauwelijks bereidheid hier...aan mee te werken.

  De gedachte dat het begeleiden van een spontane miskraam identiek is aan die van een medicamenteuze abortus bestrijd ik, al is het alleen maar dat wat mij betreft voor en na een medische behandeling als een medicamenteuze abortus de mogelijkheid moet bestaan om echo te kunnen maken (uitsluiten EUG, termijn, vitaliteit vóór, controle van volledigheid bij doorgaand bloedverlies ná inname, om maar wat te noemen). Als men het idee heeft blind deze medicatie te gaan voorschrijven als ‘shortcut’ dan hoor ik graag waarom dit als kwalitatief acceptabele zorg kan worden gezien. Zo niet, dan het volgende bezwaar:
  De gemiddelde huisarts bezit geen echo apparaat en zal dus zeer vaak een andere zorgverlener moeten inschakelen hiervoor, wat maakt dat er weer afspraken moeten worden gemaakt over beschikbaarheid van echografie, ten eerste zijn mijn ervaringen hiermee de laatste tijd niet fantastisch qua beschikbaarheid en ook qua inspanning die het kost om het georganiseerd te krijgen, ten tweede en dit doet met name het vaak genoemde argument van de nabijheid en de vertrouwdheid door de behandelrelatie met de huisarts volledig te niet: als ik als huisarts die andere anonieme zorgverleners nodig heb vóór en wellicht na behandeling, waar blijft dan nog de meerwaarde van de vertrouwensband?

  Volgend punt: hoe vaak? Hoe vaak zal de gemiddelde huisarts dit verzoek krijgen? Niet vaak. Wist u dat de huisarts ook mannelijke sterilisaties kan uitvoeren (zie handboek verrichtingen in huisartspraktijk). Hoeveel huisartsen doet dit daadwerkelijk? Je wilt namelijk wel iets in de vingers hebben, zowel bij verrichtingen als bij medicatievoorschriften. Als je zoals wordt beweerd het nauwelijks een belasting voor de huisarts omdat het niet zo vaak voorkomt, hoe is dan de gedachte dat we hier bekwaam in zijn, nogmaals ik bestrijd de gedachte dat het hetzelfde is als begeleiding spontane miskraam. Dus hoezo kwaliteit van zorg.

  Maar nu het grootste bezwaar. In de covid pandemie hebben wij door de onzalige opdrachten omtrent vaccineren en registreren als huisartsen de harde leerschool gehad dat door steeds verdere toename van ‘consumentisme’ onder patiënten de zinsneden ‘de huisarts kan/mag’ wordt gelezen als ‘de huisarts moet/zal’. De nuance dat het de huisarts vrijstaat om voor iets door te verwijzen omdat hij zich niet bekwaam genoeg voelt vervalt volledig, want ‘die en die’ deed het wel. Hoe groter het appèl bij een hulpvraag, hoe groter dit probleem en hoe meer er een bom kan worden gelegd onder die zo geroemde bijzondere behandelrelatie.

  Zullen we gewoon eerlijk zijn en zeggen dat de beschikbaarheid van gespecialiseerde, kwalitatief hoogwaardige abortuszorg niet overal in NL en niet altijd gegarandeerd is? Zullen we dan niet dát probleem aanpakken in plaats van wederom substitutie door de neus van de huisarts te boren. De huisartsenzorg loopt al over door systeemfalen in GGZ en jeugdzorg, de huisarts verzuipt al. Laten we niet nog een taakje over de schutting flikkeren omdat er elders in het veld problemen zijn. Tenzij de visie is dat we op termijn ook zelfstandig CABGs en trombolyses moeten gaan doen als huisartsen. Ik doe dus ook niet mee hieraan!

 • Gynaecoloog, voorzitter bestuur Women on Waves, Gunilla Kleiverda, Amsterdam

  Allereerst dient vermeld dient te worden dat het onderzoek van Women on Waves inmiddels wel peer-reviewed is met een positief resultaat, een publicatie in de BJGP valt dan ook te verwachten.
  Vervolgens is het van belang de abortuspil in een breder d...aglicht te beschouwen. Tot het takenpakket van huisartsen behoort reeds het begeleiden van een spontane miskraam bij een niet intacte zwangerschap. Inmiddels is duidelijk, dat de abortuspil Mifepriston in combinatie met Misoprostol ook hierbij zeer goede resultaten geeft en de voorkeur verdient boven een curettage. De moeilijkheidsgraad van het voorschrijven van medicatie bij een niet intacte zwangerschap verschilt niet van die bij een intacte jonge zwangerschap. De medische begeleiding verschilt niet met die van een spontane miskraam. Laten we dus niet de 'moeilijkheid' van de abortuspil overdrijven. Het siert huisartsen dat zij aangeven graag scholing te wensen, maar met hun kennis en ervaring met het begeleiden van spontane miskramen maakt dat zij ook uitstekend in staat zullen zijn een medicamenteus begeleide miskraam of afbreking te verzorgen. Het is meer onbekend en daardoor gevoelsmatig onbekwaam dan daadwerkelijk onbekwaam.
  Tot slot dient opgemerkt te worden dat het onderzoek van Women on Waves heeft plaatsgevonden in een periode dat het nog onduidelijk was wanneer dit wetsontwerp ter discussie zou komen. Jammergenoeg niet in de media genoemd: meer dan 80% van de respondenten is bereid de medicatie voor te schrijven bij niet-intacte zwangerschappen. Een mooi mogelijkheid om ook zorg voor miskramen in de eerste lijn te verbeteren.
  Samengevat: begeleiding van miskramen behoort reeds tot takenpakket huisartsen, medicamenteuze begeleiding van bij het beëindigen van zowel intacte als niet-intacte zwangerschappen vergt nauwelijks extra kennis en vaardigheden waarover de eerste lijn niet al beschikt. Laten we het dus niet onnodig moeilijk maken.

  • M.C. Hurenkamp

   Huisarts, Son

   Hoezeer ik Women on Waves ook waardeer en misschien juist daarom: ik doe als huisarts eigenlijk nooit medische begeleiding bij miskramen! Vrouwen hebben tegenwoordig dan al lang de verloskundige gevonden. En het zal heus een enkele keer voorkomen maa...r bij de enkele missed abortion verwijs ik dus gewoon naar de gynaecoloog. Verder zou ik het verschrikkelijk vinden als we de bestaande zorg in de abortuskliniek in de stad gaan uithollen. Het gaat ervan komen dat we straks alle abortuszorg overgenomen moeten hebben en ik heb géén moreel bezwaar maar ik ben er totaal niet van overtuigd dat dit drempelverlagend werkt, kijkend naar vertrouwensband en andere medische zorg die ook nog geleverd moet. Enfin, lees de reactie van Y. Senft hierboven maar, daar kan ik me volledig in vinden.

 • M.J.P. Kruijer

  Huisarts , Amsterdam

  4000 tot 8000 huisartsen die de abortus pil gaan voorschrijven?? Laat naar je kijken. Er zijn ca. 13.000 huisartsen in NL. Alle reacties tot nu toe op HAweb, maar ook op social media vna huisartsen en waarnemers laat zien dat >90% dit NIET wil. En d...at is een voorzichtige schatting. Eigenlijk wil alleen een klein clubje geïnteresseerde huisartsen en de politiek dit, en niet de doorsnee huisarts- of abortusartsen. Want de gemiddelde huisarts verzuipt momenteel in alle ongevraagde substitutie die de afgelopen jaren al over de schutting is gegooid. Deze abortus pil komt er bij mij niet overheen, ik doe niet mee
  Die zogenaamde kwaliteit en laagdrempelig is gewoon ordinaire bespaar-zucht en krenterigheid. Als we hieraan beginnen bestaan over 5 jaar de abortusklinieken niet meer want gekke henkie de huisarts doet wel alle abortus zorg voor een tientje per consult….

  [Reactie gewijzigd door Kruijer, Marjan op 10-03-2022 19:18]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.