Laatste nieuws
Nieuws

Urgentielijst NZa ontwikkelt zich verder

1 reactie

De urgentielijst die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd voor de opstart van non-covidzorg, is een hulpmiddel dat nog in ontwikkeling is. Dat zegt de NZa in een toelichting. Om de opstart zo goed mogelijk te laten verlopen, is het volgens de NZa van belang dat zbc’s en revalidatie-instellingen aansluiten bij ROAZ’s.

De NZa publiceerde eind april een ‘urgentielijst’ voor de opstart van non-covidzorg. Per medisch specialisme is een prioriteitenlijst van diagnoses opgesteld om te bepalen welke patiëntenstromen als eerste worden geholpen. De lijst is tot stand gekomen nadat consultancybureau Gupta Strategists voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een eerste voorzet had gemaakt. De wetenschappelijke verenigingen hebben daar input op kunnen geven. Met de urgentielijst moet de ziekenhuiszorg landelijk op dezelfde manier weer worden hervat, is de bedoeling.

Maar die lijst leidt tot onrust onder medisch specialisten. De vrees bestaat dat de NZa hiermee op de stoel van artsen gaat zitten. Daarnaast klinkt er zorg dat lucratieve behandelingen sneller opgepakt gaan worden, ook als ze laag op die lijst staat. Verder is er onvrede dat de diagnoses op de urgentielijst soms een andere prioritering hebben gekregen dan wetenschappelijke verenigingen aangaven. Het Zorginstituut heeft in sommige gevallen namelijk wijzigingen aangebracht in de prioritering.

Unitmanager tweedelijns somatische zorg Marnelle Commandeur van de NZa benadrukt dat de urgentielijst ‘een hulpmiddel voor professionals en instellingen’ is om ‘binnen ROAZ-verband te praten welke patiëntstromen in behandeling worden genomen en welke capaciteit daar in de zorgketen voor nodig is’. Het blijft uiteindelijk aan de artsen om te bepalen wie zorg nodig heeft, aldus Commandeur. ‘Een diagnose alleen doet nooit recht aan de individuele werkelijkheid van een patiënt.’

Medisch specialisten hoeven volgens haar niet bang te zijn dat de NZa ze beboet als ze een patiënt met een diagnose laag op de lijst nu in behandeling nemen. ‘Handhaving is niet aan de orde.’ Om wel tot naleving en gecoördineerde opstart te komen, zet de NZa volgens haar ‘eerst in op de disciplinerende werking van de ROAZ’s’. ‘In dat overlegorgaan moeten alle zorgaanbieders uit een regio vertegenwoordigd zijn. Ook zbc’s en revalidatie-instellingen moeten er daarom bij aansluiten.’

De NZa heeft de lijst gepubliceerd als onderdeel van ‘de VWS-opdracht om de opstart van urgente planbare zorg te coördineren. Maar dat betekent niet dat de huidige vorm definitief is, aldus Commandeur: ’De lijst is in een kort tijdsbestek opgesteld. Er is op dit moment wekelijks overleg met het Zorginstituut, de FMS, NVZ, NFU en ZKN om te kijken of hij aansluit bij waar hij is voor opgesteld.’

lees ook

Nieuws FMS
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J.Duits

    Bedrijfsarts, Houten

    Zullen we de NZa vragen om het aan de behandelaars over te laten? De uiteindelijke opschaling van de zorg is ook gedaan door de behandelaars vanwege COVID-19. Het lijkt me ook dat het oplossen van de huidige wachtrijen ook wel door de behandelaars op...gelost kunnen worden in onderling overleg. Laat de NZa maar eens na gaan denken over nut en wenselijkheid van het huidige systeem. Laat de NZa kijken naar de COVID-19 crisis en welke lessen we daaruit kunnen leren, m.n. over doelmatigheid van zorg en het achter de hand hebben van een reserve voor eventuele calamiteiten.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.