Laatste nieuws
Nieuws

NZa-plan voor heropstarten reguliere ziekenhuiszorg

Plaats een reactie

De semiacute en andere planbare zorg in ziekenhuizen moet gefaseerd worden heropgestart, maar niet alle ziekenhuizen kunnen hier tegelijkertijd mee beginnen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorziet een stuwmeer aan patiënten die binnen afzienbare tijd zorg nodig hebben en die groep moet zo gestroomlijnd mogelijk hulp krijgen.

Hoe groot dat stuwmeer precies is, is niet bekend. Maar het lijkt erop dat dit in de honderdduizenden patiënten loopt. Door een registratieachterstand is nog niet bekend hoe groot de afname van patiënten in de ziekenhuizen is door de coronacrisis. Wel stelt de NZa vast dat huisartsen door de coronacrisis ruim 360 duizend patiënten minder hebben doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook zijn nog eens 290 duizend verwijzingen niet opgevolgd. Daarnaast zijn er 293.506 patiënten die al op een wachtlijst stonden voor zorg, maar van wie de afspraak als gevolg van covid-19 is uitgesteld of verplaatst. Volgens de NZa hebben ziekenhuizen wel steeds de nodige acute zorg verleend.

In een aantal regio’s zijn ziekenhuizen al bezig met het heropstarten van de semiacute en andere planbare zorg, terwijl andere ziekenhuizen daar nog niet aan toe zijn. Er is geen bepaalde datum waarop álle ziekenhuizen of alle regio’s weer opgestart moeten zijn. Om te voorkomen dat er regionale verschillen optreden in de toegang tot zorg voor mensen met een vergelijkbare zorgvraag, heeft de NZa samen met veldpartijen als FMS, LHV, NFU en NVZ, afgesproken dat de ziekenhuizen onderling afstemmen waar patiënten terechtkunnen. De ROAZ's (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Moeten dit op regionaal niveau gaan coördineren. Ondertussen houdt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zich bezig met een optimale verspreiding van de covid-19-patiënten. ‘Er zijn regio’s waar minder coronapatiënten zijn’, aldus de NZa-woordvoerder, ‘daar kan de reguliere zorg sneller worden opgeschaald dan in andere regio’s. De bedoeling is dat ziekenhuizen, binnen en zo nodig buiten de regio, elkaar ook gaan helpen als er ergens niet voldoende capaciteit is voor bepaalde (groepen) patiënten. De NZa gaat ervan uit dat ziekenhuizen transparant zullen zijn over hun capaciteit. Als we signalen krijgen dat dit niet zo is, zullen we ziekenhuizen daarop aanspreken. Maar we gaan ervan uit dat dit niet aan de orde is’.

Ook hebben de NZa en de veldpartijen lijsten opgesteld op ziekenhuisspecialisme waarin een indicatie van de urgentie van diagnoses wordt gegeven. Patiënten met de meest urgente zorgvragen moeten het snelst worden geholpen. Op de lijsten staan termijnen waarbinnen zorg moet plaatsvinden; van zorg die binnen 24 uur moet worden verleend tot zorg die langer dan drie maanden kan worden uitgesteld. Het is de bedoeling dat ziekenhuizen zich ook echt gaan houden aan deze urgentie-indicaties, zegt de NZa-woordvoerder. ‘Als ziekenhuizen zich er niet aan houden, dan gaan we daarover in gesprek. We zijn er nu nog niet over bezig of het verdere consequenties heeft als ziekenhuizen zich er niet aan houden. Uiteindelijk zul je het op langere termijn ook terugzien in de ingediende dbc’s, maar daar heb je nu niets aan; het moet nú goed geregeld zijn.’

Behalve met de ziekenhuizen is er, volgens de NZa, ook overleg met andere zorgsectoren, zoals de huisartsenzorg, de ggz, de thuiszorg en de langdurige zorg, over het heropstarten van de zorg.

lees ook

Nieuws covid-19
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.