Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
1 minuut leestijd
Nieuws

‘Reparaties dwangzorgwetten nog niet voldoende’

Plaats een reactie

Reparatievoorstellen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) maken deze beter, maar lossen de vele uitvoeringsproblemen waar psychiaters en geneesheren-directeuren in de praktijk mee te maken, hebben nog onvoldoende op. Dat oordeelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over wetsaanpassingen die het kabinet voorstelt.

Het kabinet kondigde dit voorjaar aan te zullen komen met reparatiewetgeving om de uitvoerbaarheid van de Wzd en de Wvggz te vergroten. Vorige maand is een eerste voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dit voorstel voor spoedreparatie graag voor de zomer door de Tweede Kamer loodsen.

In deze aanpassing wordt voor de Wvggz bijvoorbeeld geregeld dat een rechter meer direct kan besluiten over een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel, om te voorkomen dat patiënten van zorg verstoken blijven omdat procedures opnieuw in gang moeten worden gezet. Voor de Wzd worden eisen geschrapt rond de medische verklaring die moet worden ingebracht voor een rechterlijke machtiging tot dwangzorg.

De spoedaanpassingen worden door zorgpartijen breed gedragen, zodat ze voorrang kunnen krijgen, zeggen zowel de minister als de NVvP. De Tweede Kamer, die hierover nog wel vragen heeft, moet er nog mee instemmen.

Naast de spoedreparatie is inmiddels ook een traject in gang gezet voor verdere aanpassingen van de Wzd en Wvgg, die meer tijd vergen. Sinds vorige week ligt er een wetsvoorstel ter consultatie. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling te regelen dat een rechter binnen de Wvggz langer de tijd krijgt om te beslissen over een aanvraag. En wordt de eis geschrapt dat er een tweede medische verklaring van een onafhankelijk psychiater moet zijn voordat kan worden besloten tot tussentijdse beëindiging van verplichte zorg. Binnen de Wzd wordt voorgesteld dat een medische verklaring die voor verplichte zorg onder de Wvggz is opgesteld, ook binnen een Wzd-traject kan worden gebruikt, als een arts constateert dat er sprake is van een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Volgens de NVvP dragen de beide reparatievoorstellen wel bij aan de uitvoerbaarheid, maar blijven er nog vele knelpunten over voor psychiaters en geneesheer-directeuren. Reden voor de NVvP om zich te blijven inzetten voor verdere vereenvoudiging.


lees ook

Nieuws ethiek
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.