Laatste nieuws
Nieuws

Radiologen en nucleair geneeskundigen Isala moeten verplicht samen verder

1 reactie

Radiologen en nucleair geneeskundigen moeten met elkaar blijven samenwerken binnen één vakgroep. Dat mag het medisch-specialistische bedrijf (msb) van ziekenhuis Isala van deze artsen verlangen, zo oordeelt de rechtbank Overijssel over een langslepend conflict hierover.

Uit een 5 januari gepubliceerde rechtbankuitspraak komt een beeld naar voren van jarenlange onrust binnen Isala over het al dan niet samenwerken binnen één vakgroep van radiologen en nucleair geneeskundigen. Deze specialisten waren sinds eind 2014 gaan samenwerken en vormden de vakgroep Medische Beeldvorming binnen het msb van het Zwolse ziekenhuis.

Verstoorde verhoudingen

In 2015 belandden de radiologen vanwege verstoorde verhoudingen onderling in een mediationtraject. Deze situatie maakte de nucleair geneeskundigen minder happig op een blijvende samenwerking met de radiologen, en dat verstoorde ook weer de relatie tussen deze twee specialistengroepen, blijkt uit de uitspraak. Dat leidde er uiteindelijk weer toe dat de radiologen het liefste wilden splitsen in twee aparte vakgroepen, en dat de nucleair geneeskundigen de voorkeur gaven aan een tijdelijke splitsing van drie jaar als ‘afkoelperiode’.

Het msb wilde op zijn beurt de beeldvormende specialisten juist bij elkaar in één vakgroep houden. Splitsing is volgens het msb-bestuur erg ongewenst met het oog op de overlap van werkzaamheden, en vanwege de medisch-specialistische opleiding (die inmiddels samengevoegd is) wordt integratie noodzakelijk geacht. Alle meningsverschillen leidden tot jaren waarin mediationgesprekken, adviezen en rapporten volgden over het splitsingsvraagstuk. Uiteindelijk stapten de nucleair geneeskundigen naar de rechter om duidelijkheid te krijgen.

Duidelijkheid

Die biedt de rechter nu met het oordeel dat het msb terecht zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt door vast te houden aan één vakgroep met één vakgroepreglement, als de radiologen en nucleair geneeskundigen niet zelf met een werkbaar alternatief hebben kunnen komen de afgelopen jaren. Volgens de rechter zijn alle partijen ‘gebaat bij duidelijkheid en rust na jaren van vruchteloos overleg’.

Lees ook
Nieuws Isala
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.G.M. Keijsers

  secretaris NVNG

  De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) betreurt de uitspraak van de rechtbank Zwolle van 28 december 2022 waarin nucleair geneeskundigen en radiologen verplicht worden binnen één vakgroep met elkaar samen te werken (Medisch Conta...ct, 5 januari 2023). Dit naar aanleiding van een rechtszaak, aangespannen door de nucleair geneeskundigen van het Isala Ziekenhuis tegen het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I).
  Graag lichten wij toe waarom. Aangezien wij een goede samenwerking tussen deze groepen specialisten juist voorstaan, geven wij daarbij aan hoe dit beter gerealiseerd kan worden, dus anders dan via een gedwongen huwelijk.

  De casus in het kort
  De nucleair geneeskundigen, sinds 2014 werkzaam in een gefuseerde vakgroep met de radiologen, hadden na een langdurig traject omtrent samenwerking het MSB-I verzocht tot een vakgroep splitsing of, wanneer dit niet mogelijk zou zijn, een vakgroepreglement met meer autonomie voor de nucleair geneeskundigen. Beide verzoeken werden door het MSB-I afgewezen. De rechtbank Zwolle oordeelde dat MSB-I vast mag blijven houden aan één vakgroep met één vakgroepreglement.

  Naar één medisch beeldvormer
  In 2015 is gestart met een gefuseerde opleiding waarbij de nucleaire geneeskunde een differentiatie van de radiologie is geworden, en de differentiant na de opleiding wordt ingeschreven in het RGS register als radioloog. Het uitgangspunt van deze fusie was om één medisch beeldvormer op te leiden die hét aanspreekpunt zou worden voor de clinici. De gezamenlijke opleiding is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid geworden van nucleair geneeskundigen en radiologen en vraagt om een goede samenwerking tussen beide groepen medisch specialisten.

  De NVNG leden hebben bij de keuze voor een fusie van de opleidingen onvoldoende (kunnen) overzien wat dit zou betekenen voor hun autonomie, zeggenschap, financiën, kwaliteit en uiteindelijk werkplezier. Medisch inhoudelijk ondersteunt de Europese moedervereniging, de European Association of Nuclear Medicine (EANM) de opleidingsfusie in Nederland niet (https://www.eanm.org/content-eanm/uploads/2022/07/EANM-overarchingnarrative_
  0707.pdf) en ook het Europees Parlement heeft recentelijk onderstreept dat de nucleaire geneeskunde een zelfstandig medisch specialisme is (PR_INI (europa.eu)). Het Bestuur NVNG deelt de mening van de EANM dat het werk van een nucleair geneeskundige op kritische onderdelen wezenlijk verschilt van dat van de radioloog. De interesse in en begrip voor elkaars vakgebied zal dan ook moeten groeien, waarbij de identiteit van de nucleair geneeskundig expert overeind zal moeten blijven staan.

  Samenwerken hoeft geen fusie te betekenen
  De kwalitatieve afweging om te komen tot één beeldvormer hoeft niet te betekenen dat er in alle ziekenhuizen één vakgroep moet zijn. Samenwerken moet uiteraard wel. Diverse ziekenhuizen laten in de praktijk zien dat men als gescheiden vakgroepen een prima samenwerking kan bereiken. Als de samenwerking niet naar wens verloopt ligt het voor de hand hierover nadere afspraken te maken.
  In 2022 is de laatste jonge klare geregistreerd in het RGS register nucleaire geneeskunde wat voor Nederlandse ziekenhuizen betekent dat er nog tientallen jaren twee verschillende medisch specialisten als beeldvormer werkzaam zullen zijn.
  Het moment dat er in een ziekenhuis een balans is tussen het aantal nucleair geneeskundigen en nucleair radiologen, of als alle betrokken medisch specialisten dat zelf willen, is een natuurlijk moment om een fusie eventueel te laten plaatsvinden. Hoe dan ook dient deze fusie gedragen te worden door de betreffende medisch specialisten en moet niet worden opgelegd door bijvoorbeeld Raden van Bestuur of Medisch Specialistisch Bedrijven.
  Om vakgroepen in de toekomst een handvat te bieden, is het Bestuur NVNG voornemens een blauwdruk te maken hoe op termijn gefuseerd zou kunnen worden met behoud van expertise en zelfstandigheid van de nucleair geneeskundig expert. Tot die tijd moet een veilig leer- en werkklimaat voorop staan, voor AIOS maar zeker ook voor beide groepen medisch specialisten.

  Bestuur NVNG

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.