Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

NVvP: ‘Stop gedwongen opname in reguliere ggz door strafrechter’

Plaats een reactie

Er zijn grote knelpunten die moeten worden aangepakt met een wijziging van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Zo zou er een einde moeten komen aan de mogelijkheid om in het strafrecht een gedwongen opname in de reguliere ggz op te leggen, en ook aan het stopzetten van de bijstandsuitkering bij een gedwongen opname.

Dat stelt Elnathan Prinsen, psychiater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, samen met vier andere ggz-organisaties in twee brieven aan de vaste Kamercommissies voor VWS en J&V. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over voorgestelde wijzigingen in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Maar die wijzigingen zijn vooral technisch van aard en lossen alleen relatief kleine knelpunten op, vinden de opstellers van de brief.

Een van de grotere knelpunten die moeten worden aangepakt is de vermenging van het strafrecht en civielrecht bij gedwongen opnames, licht Prinsen toe. ‘Tegelijkertijd met de Wvggz kwam ook een nieuwe Wet forensische zorg (Wfz), waarin een groot aantal strafmaatregelen kwam te vervallen. Een daarvan was het verplicht behandelen in de forensische ggz. Als gevolg daarvan wenden strafrechters zich tegenwoordig tot de civielrechtelijke maatregel van een zorgmachtiging voor een gedwongen opname. Maar zo’n gedwongen opname vindt dan plaats in de reguliere ggz, wat vaak leidt tot niet-passende zorg, omdat de reguliere ggz uitgaat van heel andere behandeldoeleinden. Ook beslist de strafrechter in dit geval eenzijdig dat een gedwongen opname nodig is, terwijl normaal gesproken in overleg tussen een psychiater, officier van justitie en civielrechter wordt besloten of dit geïndiceerd is. Het is te vergelijken met een rechter die oplegt dat een patiënt geopereerd moet worden, terwijl de chirurg vindt dat daar geen indicatie voor is. Tenslotte is een gedwongen opname er normaliter op gericht dat de patiënt zo snel mogelijk resocialiseert. De geneesheer-directeur beslist wanneer iemand weer kan worden ontslagen, daar komt geen rechter meer aan te pas. Maar als de strafrechter iemand gedwongen laat opnemen, moet er eerst toestemming komen van de minister van J&V, voordat een patiënt kan worden ontslagen. Kortom, de reguliere geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt als vervangende straf en daar zijn we tegen.’

Een ander issue dat de organisaties een doorn in het oog is, is dat naar de letter van de Participatiewet het recht op een bijstandsuitkering kan worden afgenomen van iemand die gedwongen wordt opgenomen, waar in de Wvggz naar wordt verwezen. Prinsen: ‘Dit is al zo sinds 2015, maar gemeenten voerden het tot voor kort eigenlijk nooit uit. Recentelijk trokken psychiaters echter aan de bel over patiënten die zo in de problemen kwamen. Er zit een zekere logica in dat wanneer iemand voor langere tijd is opgenomen, de kosten van levensonderhoud lager zijn. Maar het steekt dat een gedwongen opname in de ggz op deze manier gelijkgesteld wordt met detentie, waarbij de bijstandsuitkering ook wordt stopgezet. Dat gebeurt niet als iemand drie maanden in een revalidatiecentrum wordt opgenomen of bijvoorbeeld door corona langdurig in het ziekenhuis ligt. Patiënten in de ggz worden hiermee gewoon gediscrimineerd. Het is bovendien in strijd met de Wvggz, waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat bij verplichte zorg ook gezorgd moet worden voor voorwaarden waaronder iemand weer aan het maatschappelijk leven kan deelnemen, zoals huisvesting en uitkering.’

Brief van De Stichting PVP, de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP en MIND over onder meer de bijstandsuitkering Brief van de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP over onder meer de strafrechtelijke gedwongen opname Lees ook

Nieuws ggz psychiatrie
  • Simone Paauw

    Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.