Laatste nieuws
Sophie Broersen
1 minuut leestijd
Nieuws

NVAB: 'Financiering voor kwaliteitsbeleid ontbreekt'

2 reacties

Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar, voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten. ‘Dat onderwerp missen we in de begroting’, zegt NVAB-voorzitter Gertjan Beens, in reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en die van VWS.

Beens: ‘Men is zich bij SZW bewust van de noodzaak om meer bedrijfsartsen op te leiden, en ziet ook in dat een degelijk kwaliteitsbeleid daarvoor van belang is. Daar is een Kwaliteitstafel voor ingericht, maar geld wordt niet beschikbaar gesteld. Anders dan de curatieve sector moeten wij op zoek naar private financiering. Een lastige opgave.’

Beens nam verder met interesse kennis van het feit dat het kabinet gaat werken aan een Arbovisie 2030. ‘Helaas richt men zich daarin op werknemers, waardoor een grote poel werkenden, zoals ZZP’ers buiten beeld blijven. Er is wel aandacht voor de sociale zekerheidsregelingen voor deze groep, organiseer dan ook arbeidsgerelateerde zorg voor álle werkenden.’

Niet verrast, maar wel teleurgesteld is Beens over het feit dat in de begroting van VWS het domein arbeid en gezondheid buiten beschouwing blijft, zelfs op het moment dat het belang van domeinoverstijgende samenwerking wordt benadrukt. Beens: ‘Het blijft wringen dat de arbeidsgerelateerde zorg niet onder VWS, maar onder SZW valt. Het staat een integrale aanpak van zorg in de weg. Mensen hebben maar één gezondheid, en of die door biologische factoren, of door werk wordt beïnvloed, dat zou voor hun zorg niet moeten uitmaken.’

Lees ook

Nieuws bedrijfsgeneeskunde Prinsjesdag 2019
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid - oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Overigens ben én blijf ik van mening dat de NVAB en de NVVG op korte termijn zouden moeten fuseren. Dat ten behoeve van de Werkende Nederlander. 2020 lijkt mij een uiterst geschikt jaar daarvoor !

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  2020 zou best wel eens een heel cruciaal jaar voor de bedrijfsarts kunnen worden. Dat ben ik helemaal met NVAB voorzitter Gertjan Beens eens. Want er liggen grote uitdagingen in het verschiet.

  Ik denk daarbij even heel concreet aan de grote veran...deringen die zich- recht onder onze neus - afspelen in de wereld van het werk, de arbeidsmarkt én meteen daaraan gekoppeld: de sociale zekerheid.

  Het huidige stelsel (vast, flex, uitzend, zzp, platform, klus) piept en kraakt aan alle kanten. In het najaar verschijnt het eindrapport van de Commissie Borstlap. Hopelijk met werkbare oplossingsroutes. Dat zou best wel eens een game changer kunnen worden. De NVAB kan ook haar voorstellen bij die commissie kwijt. Anderen zijn haar al voor gegaan.

  Iets over wat ze bij de NVAB het F woord noemen. De Financiering om maar meteen concreet te zijn. Ik zie op dit moment totaal geen geldgebrek in arboland. De arbodiensten en zzp bedrijfsartsen netwerken draaien al een tierelier. De tarieven zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus mijn voorstel zou zijn: eerst eigen broek zelf ophouden. Als de Zorg voor de Zaak FC Utrecht kan sponseren, waarom de NVAB dan niet ? Dus: waarom geen pact gesloten ? Het is toch in het belang van een ieders eigen business ?

  Dat de NVAB - nog steeds - opteert om bij SZW weg te gaan om onder de paraplu van VWS te schuilen - heb ik nooit kunnen volgen. De implicaties daarvan zijn namelijk veel verstrekkender dan velen denken. Het betekent dat de bedrijfsarts uit de wereld van het werk en sociale zekerheid stapt en daarmee haar banden met die wereld van het werk verbreekt. De Werkende Nederlander is daar slechter mee af. Die heeft weinig aan een 'arbeidsarts' die in gezondheidscentrum zit, maar geen kijk en binding meer met de werkplek en/of organisatie heeft.

  Niet de zorg - daar hebben we onze collega's (huisartsen - medisch specialisten- voor - maar juist het werk - en de organisatie daarvan- zou bij de bedrijfsarts start en vertrek punt moeten zijn !

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.