Meer over bedrijfsgeneeskunde

 • Bedrijfsartsen zien veel gezondheidsproblemen bij nachtwerkers

  85 procent van de bedrijfsartsen die bedrijven met nachtwerkers als klant hebben, zien mensen met klachten die veroorzaakt worden door dat werken in de nacht. Dat blijkt uit een enquête van het programma Pointer (KRO-NCRV) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder 213 bedrijfsartsen.

 • Helft zwangeren loopt risico op complicaties door het werk

  In Nederland werkt de helft van de vrouwen met een laagrisicozwanger­schap en 60 procent van de meerlingzwangeren onder onveilige omstandig­heden. Het gaat dan om fysiek belastend werk, stress, lange en onregelmatige werktijden, lawaai, contact met infectieziekten of chemische stoffen. Daardoor lopen zij risico op complicaties zoals miskraam, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en hoge bloeddruk.

 • De geest van de WIA dreigt verkwanseld te worden (deel 2)

  Als het wetsvoorstel ‘Advies bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets’ in beide Kamers wordt aangenomen zullen er structureel jaarlijks minimaal zeshonderd werknemers extra verloren gaan voor de toch al krappe arbeidsmarkt. Dat gaat minimaal 60 miljoen euro aan WIA-uitkeringen kosten en gezondheidsschade voor de werknemers die het betreft.

 • Bedrijfsarts had doortastender moeten optreden in arbeidsconflict

  Volgens Erwin Gorissen, bedrijfsarts en jurist, is dit echt een voorbeeld van ‘een bedrijfsarts die het enerzijds heel goed voor heeft met de werknemer en de situatie met de werkgever, en anderzijds te weinig oog lijkt te hebben gehad voor het proces’. Hij reageert hiermee op de tuchtzaak tegen een bedrijfsarts die een waarschuwing krijgt van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam omdat hij niet aan de zorgplicht heeft voldaan.

 • Bedrijfsarts mocht op eigen professionele oordeel afgaan

  Klager verwijt de bedrijfsarts dat zij voor het geven van haar adviezen onvoldoende informatie bij klagers behandelaren heeft ingewonnen, alleen op haar eigen indruk is afgegaan en het deskundigenoordeel van het UWV heeft genegeerd.

 • De roze olifant

  Op 2 oktober 2020 luidden wij samen met de KOM, NVAB en OVAL de noodklok vanuit de kwaliteitstafel voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Immers het nijpende tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen bracht de medische zorg voor werkenden toen al in gevaar.

 • Help, de bedrijfsarts wil informatie!

  Regelmatig krijgen huisartsen en specialisten informatie­verzoeken van een bedrijfsarts. Omdat zij de finesses van verzuimbegeleiding en de wettelijke regelingen niet kennen, leidt dat nogal eens tot irritatie. Enige uitleg over de reden van die verzoeken is daarom nuttig.

 • Haal er een co bij

  De ramingen van het Capaciteitsorgaan liegen er niet om. Hoewel de laatste jaren de instroom van artsen in de bedrijfsartsenopleiding is toegenomen, is er nog steeds sprake van een gapend gat tussen de beoogde en gerealiseerde instroom.

 • Centraal Tuchtcollege vliegt uit de bocht

  In hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege wordt de registratie van een bedrijfsarts doorgehaald. Een onbegrijpelijke en onwenselijke uitkomst, vindt hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben.

 • Bedrijfsarts mocht medewerking aan second opinion niet weigeren

  Klager, bekend met colitis ulcerosa, werd door verweerder (bedrijfsarts) begeleid, nadat hij zich had ziek gemeld. Klager verwijt verweerder dat hij structureel en op onjuiste gronden geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen aan een second opinion.

 • Voorwaardelijke schorsing bedrijfsarts wordt in hoger beroep berisping

  Klager verwijt verweerder (bedrijfsarts) dat hij klager tot een onnodige operatie heeft gedwongen, dat hij zonder overleg met de behandelend specialist een verkeerde diagnose heeft gesteld, nalatig is geweest bij de re-integratie van klager en heeft geweigerd om klager beter te melden.

 • Mea culpa loont

  ‘Als je met een cynische blik naar de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege kijkt, kun je concluderen dat het loont om even mea culpa te zeggen’, zegt bedrijfsarts Erwin Gorissen.

 • Hoofdzaak

  Op 5 november 2021 was het na corona-­uitstel eindelijk zover: de oratie van Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.