Laatste nieuws
Nieuws

‘Medisch-generalistische zorg in instellingen moet beter’

1 reactie

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten moeten beter samenwerken om de zorg voor Wlz-patiënten te verbeteren. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die daarom oppert om de financiering van deze medisch-generalistische zorg in één wet onder te brengen.

De NZa heeft in een rapport advies uitgebracht aan het ministerie van VWS over de bekostiging van medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten. Deze zorg is nu versnipperd over de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), met eigen prestaties en tarieven voor de verschillende artsen.

Tekort

Dat wringt volgens de NZa steeds meer nu huisartsen door de vergrijzing steeds vaker Wlz-patiënten krijgen met een zwaardere zorgbehoefte, en vaker een beroep doen op specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Bovendien is er een tekort aan zulke artsen en is de bereikbaarheid en beschikbaarheid ervan niet goed geregeld bij elke instelling voor langdurige zorg, aldus de NZa, die liever meer eenheid en samenhang wil. De NZa adviseert daarom deze zorg óf helemaal via de Wlz, óf via de Zvw te financieren, omdat dit de inkoop zou verbeteren omdat deze bij één partij komt te liggen (zorgkantoor of zorgverzekeraar).

Volgens de NZa lijdt de medisch-generalistische zorg aan Wlz-cliënten onder gebrek aan afstemming, coördinatie en samenwerking tussen betrokken artsen. Daarom adviseert de NZa ook om nieuwe afspraken te maken zodat de expertise en inzet van deze artsen beter op elkaar aansluit en beter duidelijk wordt wie waar verantwoordelijk is. Zorgkantoren of zorgverzekeraars zouden daar ook meer op moeten sturen, aldus de toezichthouder.

‘Geen oplossing’

De Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) noemt de NZa-adviezen ‘geen oplossingen voor de problemen waar huisartsen mee worden geconfronteerd’. Het volledig onderbrengen binnen de Zvw vergroot de druk op huisartsenzorg, aldus de LHV, en huisartsen hebben ook niet altijd de expertise die volgens de LHV nodig is. De LHV vindt dat de schaarste aan specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten moet worden aangepakt. En instellingen voor langdurige zorg moeten het initiatief nemen voor samenwerkingsverbanden.

Het geheel onderbrengen van deze zorg onder één wet en dus via één financieringsstroom vergt een wetswijziging. Het ministerie van VWS komt dit najaar met een reactie op het NZa-advies.

lees ook

Nieuws LHV arts verstandelijk gehandicapten specialisten ouderengeneeskunde
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Duits

    bedrijfsarts, Houten

    Er was een reclame ooit van een heel duur horlogemerk, "Style is an attitude", met andere woorden een duur klokje dragen is nog geen garantie voor "Stijl", maar het is hoe je het draagt.
    Is dit ook niet zo iets? Samenwerken doe je omdat de patiënt e...r beter van wordt. Dat is in geen enkele wet vast te leggen. Samenwerken is "an attitude". Natuurlijk is er een financieringsprobleem, want als je een financiering organiseert die volledig niet aansluit op het werk dat er moet worden gedaan, dan heb je een probleem. Dus collega's welke "attitude" gaan we inzetten om de zorg te garanderen en hoe gaan we de zaak gefinancierd krijgen? Wat hebben jullie daarvoor nodig? Natuurlijk hebben de huisartsen het druk. Maar heb je het druk, of is er gewoon (te) veel werk, te "druk" is een perceptie, (te) veel werk een feit.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.