Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
1 minuut leestijd
Nieuws

Huisartsenzorg aan verpleeghuisbewoners telt nu mee voor herregistratie

Plaats een reactie

Huisartsen die zorg verlenen aan ouderen in een verpleeghuis kunnen die uren nu ook mee laten tellen voor hun herregistratie. Deze groep wordt toegevoegd aan de andere medische zorg aan bijzondere doelgroepen zoals verstandelijk gehandicapten, en dak- en thuislozen.

Voorheen telden alleen de uren aan medische zorg mee die een huisarts leverde aan bijzondere doelgroepen zoals aan psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten en dak- en thuislozen. Nu wordt daar dus de medische zorg aan ouderen in een verpleeghuis aan toegevoegd. Als een huisarts minimaal acht uur per week dit soort zorg verleent, in combinatie met acht uur reguliere huisartsenpraktijk, voldoet een huisarts aan de herregistratie-uren.

Petitie huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), die de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de aanpassing heeft geadviseerd, wilde de regeling in lijn brengen met de gehandicaptenzorg. Daarnaast speelden ‘de ontwikkelingen in de ouderenzorg’, en de wens van verschillende huisartsen, waaronder een petitie onder huisartsen, een rol. In januari 2023 ondertekenden namelijk ruim vijfhonderd huisartsen een petitie over dit onderwerp. De petitie werd gestart door huisarts Martijn Ruiten, die tevens medisch directeur is van medTzorg, een bedrijf dat ANW-zorg levert aan bijzondere doelgroepen, zoals verpleeghuizen, gevangenissen en verslavingsklinieken. Hij is, volgens eigen zeggen, sinds 2014 bezig om de eisen voor herregistratie te verruimen. Ruiten: ‘Dit leidde er uiteindelijk toe dat per 1 januari 2020 onder meer gedetineerde patiënten en gehandicapten binnen de algemene medische zorg gingen vallen. Op een of andere manier heeft men toen, bewust of onbewust, de verpleeghuispatiënten hier niet in meegenomen.’

Arrestantenzorg

Martijn Ruiten is nog niet geheel tevreden met de uitbreiding van de herregistratie, omdat de medische zorg voor arrestanten hier nog niet onder valt. ‘Want ook arrestanten behoren tot een kwetsbare doelgroep. Zij bevinden zich tenslotte in het voorportaal naar de gevangenis, en de medische zorg aan gedetineerden behoort ook tot de algemene medische zorg aan bijzondere groepen.’ De LHV geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan door Nivel en anderen naar taakverdeling/taakherschikking in de forensische zorg, ‘en dat willen zij eerst afwachten’.

Lees ook

Nieuws ouderenzorg verpleeghuiszorg bureaucratie
  • Sophie Niemansburg

    Sophie Niemansburg werkt sinds 2022 als journalist bij Medisch Contact Ze schrijft onder meer voor de rubrieken tucht en wetenschap. Ook bespreekt ze regelmatig een tuchtzaak in de wekelijkse podcast van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.