Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Huisartsen krijgen 10 euro opslag per patiënt

2 reacties

Huisartsen krijgen eenmalig 10 euro extra voor elke patiënt in hun praktijk. En praktijkhouders die extra worden ingeroosterd voor ANW-zorg krijgen een opslag van 15 euro op het reguliere uurtarief. Dat zijn enkele van de afspraken die zijn opgenomen in een financieel akkoord dat LHV, VPH en InEen met de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben gesloten.

Vrijdagavond is er een pakket aan financiële maatregelen afgesproken die moeten zorgen voor de continuïteit van de huisartsenpraktijken en -posten, en ook financiële rust onder huisartsen moeten brengen. De eenmalige 10-eurotoeslag per patiënt die daar deel van uitmaakt, brengen zorgverzekeraars onder in een aparte module. De verwachting is dat huisartsen hier medio april gebruik van kunnen maken; er wordt nog gekeken naar de concrete uitvoering hiervan.

Verder mogen huisartsen, met terugwerkende kracht tot 1 maart, het intensieve zorgtarief declareren voor visites aan patiënten met een coronaverdenking of -besmetting. Dat is dus hoger dan het reguliere visitetarief. Ook is afgesproken dat zorgverzekeraars coulant zullen omgaan met declaraties van modulezorg- en ketentarieven als die niet voldoen aan de contractuele afspraken hierover. Het gaat dan om declaraties van vaste tarieven voor bijvoorbeeld de inzet van praktijkondersteuners, en de declaraties voor zorg die binnen zorggroepen zijn afgesproken voor bepaalde patiëntgroepen, zoals patiënten met diabetes type 2 of hart- en vaatziekten.

Zorgverzekeraars daarnaast zullen lijsten opstellen met contactpersonen, zodat praktijken die desondanks toch in acute problemen komen, meteen weten waar ze terechtkunnen.

Voor huisartsenposten is naast de opslag op het uurtarief voor praktijkhouders afgesproken dat zij tijdelijk hun maximale budget mogen overschrijden als zij extra kosten maken. De LHV, VPH en InEen zijn nog in onderhandeling over de kosten die huisartsenpraktijken en -posten maken voor de tijdelijke daglocaties die ze nu opzetten, zoals sporthallen waar triage van coronaverdenkingen plaatsvindt. Daar wordt deze week met Zorgverzekeraars Nederland en de NZa verder over gesproken. Verder volgen de betrokken partijen hoe de productie en kosten zich ontwikkelen om te kijken of er later nog andere maatregelen nodig zijn.

LHV, VPH en InEen verzoeken praktijkhouders die uit zorgen over hun inkomsten overwogen om contracten met waarnemers of praktijkondersteuners op te zeggen, dit niet te doen. Het financiële steunpakket maakt dat volgens hen overbodig, en ze wijzen erop dat alle zorgverleners op dit moment hard nodig zijn.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) laat via een woordvoerder weten nog geen vragen binnen te hebben gekregen van medisch specialisten over de mogelijke financiële gevolgen van de zorgkeuzes die binnen ziekenhuizen en zbc’s moeten worden gemaakt vanwege de coronabestrijding. De FMS wil in een ‘later stadium’ naar financiële consequenties kijken, maar zegt op dit moment de aandacht te richten op de ondersteuning van medisch specialisten bij de coronabestrijding.

lees ook

Nieuws LHV huisartsen financiën
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Lex Goudswaard

  huisarts niet-praktiserend, Houten

  Inmiddels zijn er signalen dat praktijkhouders massaal de contracten met vaste waarnemers opzeggen, in weerwil van het verzoek van de LHV. Het financiële steunpakket zou daarom voorwaardelijk moeten worden toegekend. Personeel of waarnemers ontslagen...? Dan ook geen recht op vergoeding. Daarbij komt dat waarnemers/zzp-ers niet beschikken over de juiste SBI-code en dus bij ontslag niet in aanmerking komen voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Werk aan de winkel voor de LHV lijkt mij.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, New York

  En de vraag is: komt dat enigszins tegemoet aan de financiële gevolgen? Niemand die dat weet.
  De helft of meer van dat coronatientje gaat overigens weer terug naar de fiscus.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.