Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Huisarts Terpstra start tegenpetitie voor steun aan coronamaatregelen

12 reacties

Huisarts Nico Terpstra is gestart met een onlinepetitie waarin artsen hun steun kunnen uitspreken voor de overheidsmaatregelen die gebaseerd zijn op de adviezen van het Outbreak Management Team. Hij reageert daarmee op de brandbrief en petitie die is opgesteld door 81 artsen die hun vraagtekens zetten bij de huidige coronamaatregelen van de overheid.

Over de brandbrief, die sinds vorige week door 1382 artsen en medisch professionals en door 9231 niet-medische professionals is getekend, is veel ophef ontstaan op onder meer de website van Medisch Contact en social media. De opstellers van de brandbrief stellen dat de huidige coronamaatregelen ‘meer schade aanrichten dan goed doen’ en roepen politici op ‘zelf, onafhankelijk en kritisch het beschikbare bewijs te beoordelen, ook dat van andersdenkenden’. In de brandbrief wordt bezwaar gemaakt tegen onder meer de verplichte sociale distantie, (semi)verplichte isolatie, hygiënemaatregelen en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Bij Terpstra, naast huisarts ook voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en mede-initiatiefnemer van de Facebookgroep ‘Covid 19 voor artsen’, schoot deze brandbrief in het verkeerde keelgat, zo licht hij toe. ‘Plotseling was daar die merkwaardige brandbrief, naar mijn mening afkomstig van een groep die grotendeels bestaat uit niet-regulier werkende artsen en ondersteund door in mijn ogen vreemde clubs. Zij doen het voorkomen alsof artsen in zijn algemeenheid niet achter de coronamaatregelen staan en in mijn beleving is dat onjuist. Als je ziet wat er nu in landen gebeurt waar wetenschap niet leidend is, welke desastreuze gezondheidseffecten dat heeft, kun je niet anders dan concluderen dat het Outbreak Management Team en de overheid het in ons land prima hebben gedaan. Dat verdient steun en dan met name vanuit de zwijgende meerderheid van hardwerkende artsen.’

Volgens Terpstra is de eerdere brandbrief wél de aanleiding voor zijn eigen petitie, die sinds woensdagmiddag 229 keer is ondertekend, maar is deze niet alléén bedoeld als protest. ‘Ik vind wel dat er een tegengeluid gehoord dient te worden en wil artsen in het algemeen oproepen de collega’s van het OMT moreel te ondersteunen. De op wetenschap gebaseerde adviezen die de overheid overnam van het OMT zijn gewoon het beste wat we hadden en nog steeds hebben. Als huisarts in Venhuizen maakte ik ook een ernstige uitbraak mee, in zo’n crisis is wetenschap het enige houvast dat je hebt. Ook ik zie om mij heen veel leed door de maatregelen die zijn genomen, persoonlijk heb ik er veel last van gehad. Maar ik ben trots op de leden van het OMT en heb veel vertrouwen in de adviezen die zij op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis hebben gegeven.’

Lees ook

Nieuws huisartsen covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Roland Smit

  Oogarts, Amsterdam

  @collega Terpstra: de link naar de kritiek op het NRC-artikel werkt helaas niet.

 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Het is me niet duidelijk wat collega Holland wil zeggen, het omstreden krantenartikel in de NRC dat hij merkwaardigerwijze als zijn onderbouwing gebruikt, is elders al (mijns inziens terecht) zwaar bekritiseerd (zie: https://tinyurl.com/y6kcll5j).
  ...
  Voor wat betreft het artikel over Kim van Oudenaarde vermoed ik dat hij doelt op het recente bericht in Medisch Contact? Collega van Oudenaarde liet op sociale media weten dat de beruchte complotdenkers-filmpjes 'Plandemic' en 'Indoctornation' wat haar betreft de waarheid bevatten, een zeer opvallende en bedenkelijke tekst. (misschien moet u die filmpjes eens bekijken, je schrikt je dood). Daar is zij door menigeen op aangesproken. De Sobibor-quote kwam daar nog achteraan, ik heb contact met haar, ze bedoelde dit niet letterlijk en ik geloof haar. Maar dit soort teksten kan natuurlijk niet.

  Wat dit alles met de door mij gestarte 'tegenpetitie' van doen heeft, ontgaat me.

 • R. Holland

  Internist, Amsterdam

  Het is jammer dat een huisarts als Terpstra, wel de juiste intentie heeft (nl dat er geen kwakzalvers hun werk mogen doen), maar intussen wel zelf allerlei niet onderbouwde beweringen doet en zichzelf niet kan verdedigen met (wetenschappelijke) feite...n. Lees eens dat stuk in de NRC " wet van de grote getallen" en hier bij het artikel over jonge collega Kim Oudenaarde. Zeer leerzaam. Zelfs voor leken! Meer testen = meer fout positieven. Zelfs als covid19 al is verdwenen uit ons midden.

 • A.Wilschut-Verhoef

  algemeen arts, homeopathie, barendrecht

  Heel in het begin van de pandemie werd er al, vanuit de maatschappij, voorgesteld om mondkapjes te gebruiken, maar nee dat was onzin, creëerde schijnveiligheid . Mogelijk echte rede, er waren te weinig mondkapjes! Nu verplichte mondkapjes anders boet...e. Veel mensen toonden zich creatief in het maken van mondkapjes van stof. Geweldig! Ik zou zeggen spuit er aan de buitenzijde, niet als je hem op hebt, wat haarlak op en op tijd wassen en we krijgen weer een beetje het gevoel, dat onze bijdrage getuigt van goede wil. Toen de mensen vrijwillig hun goede wil wilden tonen was daar de tik op de vingers en nu een harde financiële tik op de vingers bij het weigeren van een mondkapje. Ouders die zo met hun kinderen omgaan zou je van psychische mishandeling betichten.

 • Jan Vosters

  arts M+G niet praktiserend, Den Haag

  Van een vereniging tegen kwakzalverij had ik juist verwacht dat die zich zou verzetten tegen onbewezen effectieve maatregelen: sluit u aan bij de brandbrief! De tot nu toe gesignaleerde afname van het aantal besmettingen, zieken en IC opnames was al ...in gang gezet voordat de beperkende maatregelen waren afgekondigd. Als van een ziekte het natuurlijk beloop onbekend is is het nauwelijks mogelijk om de effectiviteit van maatregelen of behandeling te beoordelen.

 • Henk van der Pol

  psychiater, Heerenveen

  @ Christel Rombouts:
  Het gaat er nu net om of het inderdaad aan de maatregelen ligt (m.n. dan aan die vermaledijde halve meter) dat het nu zoveel beter gaat. Of hebben we hier te maken met het banaan-in-je-oor-geen-krokodillenfenomeen...

 • Christel Rombouts

  Huisarts, Zevenaar

  Moet er wel een beetje om grinniken hoor Nico. De grote voorvechter voor wetenschappelijk handelen en dan ga je nu zo hard je nek uitsteken op het moment dat het praktisch gezien onmogelijk is om zuiver wetenschappelijk te handelen. Daar was de tijd ...niet voor. Als je je geloofwaardigheid als voorvechter voor EBM wilt houden zeg dan; in dit geval was praktice based theory het beste wat we hadden en dat is helemaal niet zo erg. Want, zoals zo vaak, pakt dat fantastisch mooi uit. Die practice based theory heeft vaak namelijk nogal wat inhoud en logica en dus resultaat. Mooi dit joh!

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  "De op wetenschap gebaseerde adviezen die de overheid overnam van het OMT zijn gewoon het beste wat we hadden en nog steeds hebben."

  "Als generalistisch huisarts ga ik geen discussie aan over hele ingewikkelde kwesties zoals virustransmissie."

  ...Twee uitspraken van Terpstra, zo maar maar even naast elkaar gezet:

  Het is hem ten voeten uit: Geen benul hebben van de materie en weigeren daarover in discussie te gaan met andere artsen, als "generalistisch huisarts", maar wel moord en brand schreeuwen dat we braaf moeten zijn en de "op wetenschap gebaseerde adviezen" van het RIVM moeten volgen en onze steun hiervoor moeten uitspreken.

  Welke "Wetenschappelijke Adviezen", mijn beste Terpstra?

  En zo iemand leidt een zogenaamde "wetenschappelijke" club die kwakzalvers moet beoordelen op hun al of niet wetenschappelijke onderbouwde behandelmethoden.

  Ik ga verdomme nog liever bij de acupuncturist op de bank liggen. Steek mij maar lek!

 • Robert Verschuren

  Anesthesioloog, Zoetermeer

  Bijzonder hoe Medisch Contact ruim baan geeft aan dit antwoord op de brandbrief. Gaf zij ook zo veel ruimte aan de brandbrief zelf, vraag ik me niet eens af, het antwoord weten we allemaal.

  Het gaat hier toch om proportionaliteit, rationaliteit en... redelijkheid.
  In feitelijke afwezigheid van gevonden nieuwe besmettingen zijn de maatregelen ronduit disproportioneel. Rationeel zijn maatregelen die 700 jaar geleden ook al niet werkten ook niet. En de collaterale schade door onthouden gezondheidszorg, maar ook toename aan huiselijk geweld, slechtere geuondheidszorg in de toekomst door dalende welvaart etc etc kunnen niet anders dan de redelijkheid van het voortzetten van de maatregelen inntwijfel trekken,

  Los van de inhoud van de brandbrief is dit óók te zien als een drie maanden verlate aanzet tot maatschappelijk debat. De overheid, media en ook de zogenoemde experts hebben hun uiterste best gedaan deze te voorkomen. Hoog tijd dat hier verandering in komt.

 • Ralph Bronsema

  Psychiater

  Geachte collega Terpstra,

  De enige vraag die ik stel is waar de wetenschappelijke onderbouwing staat beschreven ten aanzien van de anderhalvemetermaatregel.

  Het betreft wat mij betreft geen inhoudelijke wetenschappelijke discussie ten aanzien v...an deze materie.

  Ik ben hierin geen deskundige.

 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Collega Bronsema, u stalkt mij op twitter, LinkedIn en hier met telkens dezelfde vraag die ik al heb beantwoord: als generalistisch huisarts ga ik geen discussie aan over hele ingewikkelde kwesties zoals virustransmissie, en ik kan ook niemand bedenk...en die dat met een psychiater zou moeten willen. Ik weet er gewoon te weinig vanaf. De vraag is terecht, de persoon die u hem blijft stellen is niet de juiste en het nogal extreem repeterende karakter is bizar.

 • Ralph Bronsema

  Psychiater

  Waaruit blijkt dat het OMT de adviezen baseert op ‘wetenschappelijke principes’ en een ‘wetenschappelijke aanpak’ en ‘benadering’ heeft?

  Volgens de heer Terpstra, petitionaris en voorzitter van de vereniging Tegen de Kwakzalverij, is kwakzalverij ...‘elk beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier dat niet gefundeerd is op toetsbare en voor die tijd logische dan wel empirisch-houdbare hypothesen en theorieën’. (bron: https://www.kwakzalverij.nl/over-ons/wat-is-kwakzalverij/

  Waar kan ik de toetsbare, empirische onderbouwing voor het OMT-advies van de anderhalvemetermaatregel vinden?

  Ik heb alle technische briefings en OMT-adviezen gelezen. Nergens staat een wetenschappelijke onderbouwing ten aanzien van de anderhalvemetermaatregel.

  De huidige richtlijnen voor preventie van SARS-CoV-2 verspreiding zijn gebaseerd op de aanname dat mens-op-menstransmissie van SARS-CoV-2 voornamelijk direct plaatsvindt binnen een afstand van 1,5 m via druppelinfectie (via druppels met een diameter > 5-10 µm) die vrijkomen bij hoesten en niezen, of indirect via contact met besmette voorwerpen of oppervlakken (WHO, CDC).’ https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing’ 30 juni 2020

  Het is zoals het RIVM nu schrijft een aanname. Dat is iets anders dan een wetenschappelijke onderbouwing lijkt mij.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.