Laatste nieuws
Nieuws

Gelijktijdige euthanasie (echt)paren verdubbeld in 2022

1 reactie

Het aantal (echt)paren aan wie gelijktijdig euthanasie werd verleend is in 2022 bijna verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor. 29 stellen, dus 58 personen, kozen hier het afgelopen jaar voor, zo blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) over 2022.

In 2021 werd bij zestien paren tegelijkertijd euthanasie verleend en in 2020 en 2019 bij respectievelijk dertien en zeventien paren. Met betrekking tot één van deze echtparen die in 2022 tegelijkertijd euthanasie kregen – wat ook wel duo-euthanasie wordt genoemd – oordeelde de RTE dat de uitvoerend arts niet zorgvuldig handelde. De arts benaderde één SCEN-arts, die beide patiënten op hetzelfde moment bezocht in het verpleeghuis waar ze verbleven. De SCEN-arts sprak hen beiden samen en ook afzonderlijk. De toetsingscommissie oordeelt echter dat volgens de regels in de EuthanasieCode voor elk van de partners een andere SCEN-arts had moeten worden geraadpleegd. Dat wisten de arts en de SCEN-arts niet.

In 2022 kwamen de toetsingscommissies dertien keer tot het oordeel dat de uitvoerend arts niet zorgvuldig handelde. Dat is 0,15 procent van alle meldingen en de RTE concludeert dan ook dat de Nederlandse uitvoeringspraktijk van euthanasie zeer zorgvuldig is. Wél benadrukt de RTE dat in nagenoeg alle gevallen waarin de uitvoerende artsen niet zorgvuldig handelden dit voorkomen had kunnen worden als zij – en de betrokken SCEN-artsen – zich beter hadden vergewist van de voor hen relevante passages in de EuthanasieCode.

In totaal werd in 2022 door artsen 8720 keer melding gedaan van euthanasie of hulp bij zelfdoding; een stijging van 13,7 procent ten opzichte van 2021. Het gaat om 5,1 procent van het totaalaantal overleden mensen in Nederland.

Bij het overgrote deel van de meldingen, bijna 60 procent, ging het om patiënten met ongeneeslijke kanker. Bij 282 patiënten (3,2%) was dementie de aanleiding voor het euthanasieverzoek. Net als het jaar ervoor ging het zes keer om een patiënt in een vergevorderd stadium van dementie die niet meer wilsbekwaam was en bij wie de schriftelijke wilsverklaring kon worden opgevat als een verzoek om euthanasie.

Bij 115 meldingen (1,3%) ging het om patiënten met een of meer psychische stoornissen. Opvallend is dat bij 51 meldingen de uitvoerend arts een andere arts is dan een psychiater of een huisarts. Volgens een woordvoerder van de RTE gaat het hierbij om artsen van het Expertisecentrum Euthanasie die hun specialisme niet vermelden. In totaal voerden artsen verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie 14,2 procent van alle euthanasieën uit.

Lees ook
Nieuws euthanasie levenseinde dementie psychiatrie huisartsen SCEN-artsen scen hulp bij zelfdoding wilsverklaring
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • P.J.E. van Rijn

    huisarts n.p., Rheden

    Dat er bij een duo-euthanasie slechts één SCEN-arts was betrokken legt meteen de vinger op de zere plek bij een dergelijke handeling. Er kan in zo`n geval sprake zijn van machtsmisbruik als één van de partners duidelijk de overhand heeft en óók zou k...unnen beslissen voor de ander die hier [nog] niet aan toe is. Om dit te voorkomen dient er in zo`n geval twee maal sprake te zijn van een zelfstandige euthanasiebeoordeling en daar zijn twee SCEN-artsen voor nodig. Er zijn hier twee mogelijkheden :
    1.Partner 1 is de meest zieke en overheersende partij .Als deze voldoet aan de voorwaarden van de WtL dient deze eerst te sterven .Partner 2 kan nu in volle vrijheid kiezen voor doorleven of ook te sterven. 2. Partner 2 is de minst zieke en de machtige partij. In dat geval zal partner 2 ,als deze aan de voorwaarden van de WtL voldoet ,als eerst dienen te sterven .Zo kan ook partner 1 in volle vrijheid beslissen tot sterven of verder leven. Een Salomonsoordeel ,want degene die niet in volle vrijheid en uit vrije wil kan beslissen zal zeker niet als eerste willen worden gedood.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.