Laatste nieuws
Nieuws

Geleidelijk minder geschillen voor Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Plaats een reactie

Bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zijn vorig jaar 21 zaken binnengekomen; twee kort dingen en negentien bodemzaken. Het totale aantal zaken loopt daarmee geleidelijk aan terug, zo merkt het Scheidsgerecht op in het jaarverslag van 2020.

Het Scheidsgerecht behandelt geschillen tussen zorginstellingen en (individuele) medisch specialisten of andere medische beroepsbeoefenaren. Sinds de stelselwijziging per 1 januari 2015 zijn dat voornamelijk nog geschillen tussen ziekenhuizen en medisch specialisten in loondienst, een enkele keer ook tussen een collectief van (vrijgevestigde) medisch specialisten verenigd in een msb en een ziekenhuis.

Moeizaam conflict

Het orgaan belicht een aantal geschillen waarover het zich in het afgelopen jaar heeft gebogen. Zo is er de eerder gememoreerde zaak van een geschil over de taakverdeling tussen vaatchirurgen en interventieradiologen binnen een ziekenhuis, met als inzet een nieuw vaatcentrum. Een andere zaak ging over ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een medisch specialist wiens gedrag als ‘agressief, intimiderend, bedreigend en manipulerend’ werd ervaren door collega’s. Verder kwam een moeilijke samenwerking tussen een ziekenhuis en een verloskundige ter tafel.

Daarnaast zijn de gegevens van de Governancecommissie Gezondheidszorg over 2020 gepubliceerd. Eén geschil waarover deze commissie zich onder meer heeft gebogen, gaat over een langdurig en moeizaam conflict binnen de zorginstelling tussen de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de teamleiders/het managementteam, de bestuurder(s) en de raad van toezicht. Het conflict ging over inroostering van personeel, maar onderliggend ook over het ‘ontbreken van een open aanspreekcultuur’.

Bodemzaken

Het totale niveau beweegt zich op een substantieel lager niveau dan vóór de stelselherziening in de gezondheidszorg per 1 januari 2015, aldus het verslag. Het jaarverslag over 2020, dat op de website is gepubliceerd, vermeldt dat in 2011 nog 48 zaken binnenkwamen waarvan er 19 werden afgehandeld. Vorig jaar waren dat er dus 21 respectievelijk 12.

In zes van deze 21 zaken (vijf bodemzaken en een kort geding) is geen vonnis of bindend advies uitgesproken: de zaken zijn vóór de mondelinge behandeling ingetrokken of hebben tot minnelijke regeling geleid. In 2020 zijn in totaal twaalf uitspraken gedaan, alle in de vorm van een arbitraal vonnis. Negen uitspraken betroffen zaken die in dit jaar waren ingekomen, de andere drie vonnissen kwamen uit 2019. Eind 2020 waren nog vijf in dit jaar ingekomen zaken aanhangig. In twee van deze zaken is dit jaar vonnis gewezen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingekomen 48 42 45 36 23 27 26 24 20 21
Uitspraken 19 32 33 23 14 15 21 15 12 12

Jaarverslag: Jaarverslag 2020 van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie | Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Lees ook

Nieuws Tuchtrecht
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.