Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
2 minuten leestijd
Nieuws

Geen voortgang in debat ervaringseisen spoedzorg

4 reacties

Welke deskundigheid moet een arts hebben die op de SEH patiënten ontvangt en beoordeelt? Moet je deze deskundigheid uitdrukken in ervaringsjaren, zoals de Nederlandse Vereniging van SEH-artsen (NVSHA) voorstelt, of in behaalde competenties zoals de Federatie Medisch Specialisten (FMS) wil? Dat moet worden geregeld in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, maar de betrokken partijen komen er niet uit. Daarom houdt het Zorginstituut op 26 augustus een hoorzitting over de kwestie. Daarna zal het zijn ‘doorzettingsmacht’ gebruiken en de knoop doorhakken.

Zoals bekend beschrijven entrustable professional activities (EPA’s) de kennis, vaardigheden en attitudes die dokters nodig hebben om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren. In de spoedzorg betekent dit dat een arts zelfstandig een patiënt kan resusciteren en kan starten met een behandeling. De EPA die daarover is geformuleerd, zo zei SEH-arts KNMG en NVSHA-bestuurslid David Baden eerder in Medisch Contact ‘is te minimaal, te generiek en te non-specifiek’. Hij vindt dat nog steeds: ‘Die EPA is misschien al wel haalbaar binnen twee weken, want er staan geen harde eisen in.’ Maar internist Evert-Jan de Kruijf, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) bestrijdt dat: ‘Het is geen sluiproute waarbij iemand na een paar weken al competent zou zijn. Hoelang dat wél duurt, moet de praktijk uitwijzen. Zo’n EPA moet uiteraard voldoende body hebben.’

Volgens de NVSHA moet op de Spoedeisende Hulp een SEH-arts KNMG of een medisch specialist aanwezig zijn die minimaal de cursus Advanced Life Support en de cursus Advanced Pediatric Life Support heeft afgerond. Is dat niet het geval, dan moet er een arts-assistent zijn met minimaal één jaar klinische ervaring, waarvan minstens een halfjaar in een poortspecialisme of bij anesthesiologie.

Maar het dispuut draait ook nog om een ander punt. De Kruijf wijst erop dat er een verkeerd beeld bestaat van de patiëntenpopulatie die zich meldt op de SEH. ‘De echt urgente zorg omvat minder dan 10 procent van het werk; de overige 90 procent van de patiënten heeft kleine letsels of een acute verslechtering van één of meer chronische ziekten. Voor deze laatste groep patiënten is de internist bij uitstek in staat om zorg te verlenen. Omdat het vaak gaat om ouderen zal de medisch specialist met kennis van deze groep een centrale rol spelen. Dat hoeft niet per se een geriater te zijn. Gegeven het aantal beschikbare geriaters is dat ook niet mogelijk. Daarom wijzen we ook op de internist ouderengeneeskunde of op de internist die gespecialiseerd is in de acute zorg voor ouderen. Niet voor niets is in ons opleidingsplan een leerlijn Acute Geneeskunde en een leerlijn Ouderenzorg opgenomen.’

Spoedeisende zorg is teamwork, gaat De Kruijf verder. ‘Deze zorg het exclusieve domein maken van SEH-artsen – zoals in ER’s in de VS – vinden we niet ideaal.’ Duidt dat op domeinstrijd: van wie is de SEH eigenlijk? De Kruijf: ‘Dat kan best een rol spelen; we zijn per slot van rekening beroepsbelangenorganisaties. Maar uiteindelijk gaat het om de patiënt: die verdient de beste kwaliteit van zorg.’

‘Dat laatste vinden wij uiteraard ook’, zegt Baden. ‘Een systeem waarbij nooit meer een internist, een chirurg of een geriater op de SEH aanwezig is, lijkt ons zeer onwenselijk. Maar een patiënt op de SEH heeft niet alleen interne problematiek; hij of zij komt binnen met een probleem met nog onbekende oorzaak. Daarom zijn SEH-artsen juist nodig. Zij zijn bij uitstek geschikt voor de opvang van de “ongedifferentieerde” patiënt van wie we de diagnose niet kennen.’


lees ook

Nieuws geriatrie
 • Henk Maassen

  Henk Maassen studeerde biologische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte kortstondig als onderzoeksassistent en daarna als (freelance) journalist/redacteur voor tal van bladen en uitgeverijen en als voorlichter voor de Tweede Kamer. Sinds 1999 is hij redacteur bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Henk stelt wekelijks de Media & cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Frederikse: Nog een kleine correctie... Om te leren van je fouten, en om te zien of de gestelde diagnose juist is, en of de ingestelde behandeling het gewenste effect heeft, is het bijzonder wenselijk dat je patiënten langere tijd volgt. Daar heb ik... al ontzettend veel van geleerd, niet zelden door schade en schande. En nog blijkt regelmatig dat er nog veel te leren valt.

  En hoe lang volgt de SEH-arts de patiënt? Precies... Tot de uitgang van de SEH. Zo kun je je zelf prima wijsmaken dat je de meest breed opgeleide medisch specialist bent. En kun je je zelf heel goed wijsmaken dat je prima werk levert. De werkelijkheid is ietsje weerbarstiger. Geef mij dan toch maar de internist.

 • Mark Frederikse

  Spoedarts, Amsterdam

  Geachte collega Duits,

  Kleine correctie:
  SEH-artsen zijn de meest breed opgeleide artsen, niet internisten. ;)

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Je zal kennis moeten hebben van het menselijk lichaam en het onderscheid moeten kunnen maken tussen normale en abnormale bevindingen. De meest breed opgeleide artsen zijn internisten. Het lijkt me logisch dat je op dat specialisme ervaring zal moeten... hebben. Dan is het ook handig dat je kan combineren en deduceren, een bepaalde intelligentie dus. En je moet handig zijn, een team kunnen aansturen. Hebben we zo iemand? Dan is die er klaar voor. Sla Boerhaave er even op na, onze voorouders konden misschien niet zoveel doen, maar ze moesten wel goed nadenken.

 • Robert van den Broek

  AIOS interne, Amsterdam

  Artsen zijn verschillend.
  Sommigen leren iets nooit, anderen blijken een natuurtalent..
  Bevoegdheid op basis van je leercurve en behaalde competenties lijkt me eerder gewenst dan een vaste periode werken ongeacht de kwaliteit die je levert.
  Bove...ndien worden AIOS voor alle opleidingsactiviteiten middels EPA's beoordeeld dus waarom niet ook voor het leveren van spoedzorg?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.