Laatste nieuws
Lennart de Vries
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Geen artsentekort, maar tekort aan dokters die willen doorleren’

4 reacties

Maar liefst twaalfduizend jonge artsen zijn op dit moment basisarts en (nog) niet gestart met een vervolgopleiding. Dat tonen cijfers van uitvoeringsorganisatie CIBG.

Tot nu toe werd uitgegaan van 7500 basisartsen, maar dit aantal blijkt dus fors hoger. ‘Het verschil ligt mogelijk in het feit dat eerder alleen werd gekeken naar de leeftijdscategorie tot 30 jaar’, stelt SBOH-manager Joas Duister. De cijfers komen van een analyse die werd gedaan in aanloop naar een grootschaliger onderzoek door het Capaciteitsorgaan dit najaar naar de omvang en beweegredenen van deze poule basisartsen.

‘Twaalfduizend artsen dus, in de leeftijd tot 40 jaar, die potentieel nog zouden kunnen instromen in een medische opleiding maar dat niet doen’, aldus SBOH-voorzitter Kees Esser. ‘Daarbij komt ook nog een groep van zo’n 4500 jonge artsen die net zijn uitgeschreven uit het BIG-register. Als zij te inspireren zijn om alsnog een opleiding te gaan volgen, zijn dat dus nog meer potentiële kandidaten. Daarom zeggen we: er is geen artsentekort, er is een tekort aan dokters die willen doorleren’.

Esser deed deze uitspraken afgelopen woensdag bij de start van de nieuwe promotie- en informatiecampagne van de SBOH, werkgever van aio’s in de extramurale zorg, getiteld ‘The next level dokter’. Minister Kuipers van VWS lanceerde de campagne, die als doel heeft om geneeskundestudenten en basisartsen te inspireren om voor medische beroepen buiten het ziekenhuis te kiezen. ‘Deze cijfers zeggen natuurlijk nog niets over waar deze basisartsen zijn, wat ze doen, wat hun carrièrepaden zijn of wat hen beweegt om (nog) niet te kiezen voor een opleiding’, zegt Duister. ‘Aan het eind van dit jaar hopen we daar met dit onderzoek antwoord op te krijgen.’

Tijdens de bijeenkomst riep Esser minister Kuipers op om ‘de regie te nemen’ in het onder de aandacht brengen van extramurale zorgvakken. Bijvoorbeeld door ‘het speelveld voor alle aio’s zowel extra- als intramuraal gelijk te maken, met gelijke arbeidsvoorwaarden zoals salaris en werktijden’. Of door er in het curriculum van de geneeskundeopleiding meer aandacht aan te besteden: ‘Er gaat maar zo’n 5 procent van de inhoud over extramurale zorg, en 95 procent over intramuraal. Deze verhouding zou wat mij betreft 40 procent extra - om 60 procent intramuraal mogen zijn’, stelt Esser. ‘Nu wordt dit aan belangenorganisaties overgelaten, maar dat werkt niet. Als je het aan de universiteiten overlaat gaat het te langzaam, of zelfs nooit gebeuren.’

Een andere oproep aan de minister was om één ministerie verantwoordelijk te maken voor de gezondheidszorg in zijn geheel, van het begin van de basisopleiding tot en met de specialistenopleiding. ‘Nu gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de geneeskundeopleiding, Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde en VWS over de rest.’

Minister Kuipers reageerde afhoudend over het nemen van de regie in deze zaken. ‘Noch ik, noch de minister van OCW gaat bijvoorbeeld over het curriculum. Ik snap dat er aandacht nodig is voor deze thema’s, maar dit zijn echt zaken die de faculteiten en zorginstellingen zelf moeten doen.’

Lees ook
Nieuws basisartsen artsentekort
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.G. van Enk

  Kinderarts n.p., Hattem

  Het zou wellicht eens interessant zijn te kijken naar de groep niet-meer BIG- geregistreerden. En nog specifieker: zou men nog weer terug willen naar een artsen-functie, en wat zijn de belemmeringen? Een wil ik wel noemen: BIG-herregistratie verkrijg...en via het scholings- en toetsingsprogramma is wellicht voor velen een hele hoge drempel. De gevraagde basale kennis (gehele 6 jaar master-geneeskunde) is voor een ervaren arts/specialist die enige jaren uitgetreden is zo groot en te weinig gericht op de uitoefening van het vak, dat dit voor menigeen onoverkomelijk is. En daarmee gaat wellicht een behoorlijk potentieel aan ervaren herintreders verloren. Ik zou willen pleiten voor een meer individueel gerichte benadering.

 • J. Wind

  huisarts, Wijk en Aalburg

  Dit vind ik nu eens een verrassend en 'verfrissend' onderzoeksresultaat waar 'we' mogelijk iets mee kunnen. Laatst vernam ik 'in een wandelgang' dat huisartsenopleidingen niet meer volstromen met aanstaand huisartsen. Er zijn meer huisarts-opleiders ...dan HAIO's. Vroeger was huisarts-zijn 'het mooiste vak ter wereld'; momenteel zit er op die uitspraak (en op het vak zelf) wel wat erosie.
  Hoe dat tij te keren? Maak mijn vak weer aantrekkelijk...! Hoe? Meer tijd voor de patiënt, kleinere praktijken, minder bureaucratie & regeldruk, goede financiering (waar na afspraak niet meer aan getornd wordt) & ondersteuning; allemaal echt niet zo moeilijk. Alleen, niet eindeloos over vergaderen, geen mitsen & maren: maar gewoon doen. Dan zullen er echt van die 12.000 wel een behoorlijk aantal het 'in potentie mooiste vak ter wereld' willen kiezen.

 • Anios

  Is hier ook nog onderscheid gemaakt tussen artsen die wel willen doorleren maar voor hun specialisatie geacht worden te promoveren?

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  De heilige graal van de beroepsgroep is zelfregulatie. Dus is de 'zittende' groep aan zet. Wat let ze ?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.