Meer over basisartsen

 • Stuwmeer van aniossen? Helemaal geen probleem!

  De aniosperiode betekent voor basisartsen inmiddels meer dan enkel wachttijd. Geen wonder, en ook niet per se zorgelijk, dat deze fase steeds langer duurt. Die conclusie lijkt te trekken uit een onderzoek naar de loopbaanafwegingen van basisartsen.

 • ‘Geen noodzaak voor minder plekken geneeskunde’

  Een onderzoek van het Capaciteitsorgaan naar basisartsen biedt geen argumenten om het aantal studieplekken voor geneeskunde te verminderen. Dat vindt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

 • Basisartsen wachten nóg langer op specialisatie

  Basisartsen wachten 3,7 jaar voordat ze in opleiding gaan. Daarmee is de periode voordat ze aan de vervolgopleiding beginnen, gestegen ten opzichte van de vorige peiling (3,5 jaar in 2022). In 2009 was het nog 2,3 jaar. Er zijn meerdere oorzaken voor de aanwas van dit ‘stuwmeer’. Zo gebruikt een deel van twijfelende jonge artsen de aniosperiode om een ‘betere keuze’ te kunnen maken voor het ‘meest aantrekkelijke werkveld’.

 • ‘Ik denk dat ik weinig waarde hecht aan die witte jas’

  Artsen moeten elke vijf jaar aantonen dat ze nog aan de eisen voldoen om hun vak uit te oefenen. Sommige lukt dat niet, andere kiezen vrijwillig voor een carrièreswitch. Medisch Contact vroeg herregistratiecijfers op en sprak twee artsen over hun opmerkelijke overstap.

 • Investeer in onze kracht

  Opnieuw landelijk nieuws: huisartsen hebben het moeilijk. Er is sprake van te hoge werkdruk en te weinig personeel. Niks nieuws, hoor ik u denken. Volgens de artikelen werd tot op heden echter nog te weinig gebruikgemaakt van een potentieel goede oplossing, de basisarts!

 • De arbeidsmarkt buiten het ziekenhuis lonkt nog onvoldoende

  Meerdere artsenorganisaties bepleiten opnieuw om méér artsen buiten het ziekenhuis op te leiden, zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Tegelijkertijd is er een opleidingsreservoir van zo’n 7500 basisartsen, die wachten op een (andere) opleidingsplek.

 • Basisarts wacht 42 maanden op opleidingsplek

  Het aantal basisartsen dat medisch specialist wil worden, maar nog niet is begonnen met de opleiding, is opnieuw toegenomen. Dit zogenoemde opleidingsreservoir is inmiddels 7500, terwijl dat in 2009 bestond uit bijna 5000 basisartsen.

 • Groeiend tekort aan artsen buiten het ziekenhuis

  De toekomst van het werk in de zorg ligt buiten de muren van het ziekenhuis. Toch blijft juist daar de instroom van artsen in opleiding achter bij het aantal opleidingsplaatsen. Dit jaar is het aandeel onvervulde opleidingsplaatsen van een vervolgopleiding zelfs nog iets lager dan eerdere jaren.

 • ‘We kijken ver vooruit’

  Het Capaciteitsorgaan brengt iedere drie jaar een advies uit over de instroom in de opleiding geneeskunde. Daarnaast raamt het hoeveel opleidingsplekken er nodig zijn voor de vervolg­opleidingen. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe stelt het Capaciteitsorgaan zijn adviezen op?

 • Op korte termijn onderzoek nodig naar tuchtrecht

  Er is op korte termijn meer principieel onderzoek nodig naar tuchtrecht en deskundigheidsbevordering van basisartsen moet wettelijk verankerd worden, dat is de reactie van de KNMG op een brief van minister Kuipers.

 • Basisarts wacht bijna drie jaar op opleidingsplek

  Het reservoir aan basisartsen is fors gestegen, zo blijkt uit een recente meting. De jonge artsen wachten steeds langer voordat ze beginnen met hun opleiding tot specialist. Ondertussen profileert de huisarts zich – opnieuw – als trendsetter.

 • Afscheid van de artsentitel

  Op 1 januari 2018 nam Nederland stilletjes afscheid van ongeveer 18 duizend artsen. Zij werden doorgehaald in het BIG-register, omdat ze om uiteenlopende redenen niet in aanmerking kwamen voor herregistratie. Medisch Contact portretteert vijf van hen.

 • ‘Superspecialisatie heeft ook keerzijde’

  Opnieuw is het aantal vacatures voor medisch specialisten gestegen, zo blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor. Opleider cardiologie Martin Schalij pleit ondertussen voor een herwaardering van ‘de generalist’ in het ziekenhuis.

 • Een derde basisartsen ouderenzorg wil zeker blijven

  Van de basisartsen die werkzaam zijn in de ouderenzorg, ziet een derde dit als blijvende werkkring. 36 procent gebruikt het als een opstapje naar een andere specialisatie, waarbij vooral de huisartsgeneeskunde geliefd is.

 • NFU waarschuwt voor ‘stuwmeer’ aan basisartsen

  Door het dalend aantal opleidingsplaatsen en het gelijkblijvend aantal afgestudeerde basisartsen, ontstaat een ‘stuwmeer’ aan basisartsen. Dat stelt de belangenorganisaties van umc’s NFU. De Geneeskundestudent wil dat de instroom in de basisopleiding wordt verlaagd als maatregel om zo’n stuwmeer in te perken.

 • LAD stemt in met cao’s

  De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) gaat akkoord met de nieuwe Cao Ziekenhuizen, die onder andere geldt voor a(n)iossen, basisartsen en SEH-artsen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.