Laatste nieuws
1 minuut leestijd
Wetenschap

Zes maanden meer voor HER2-positieven

Plaats een reactie

Pertuzumab verlengt de overleving van patiënten met vergevorderde HER2-positieve mammatumoren met meer dan zes maanden, rapporteren José Baselga e.a. deze week in The New England Journal of Medicine.

In de behandeling van borstkanker wordt vooralsnog meer vooruitgang geboekt dan in de discussie of screening nu al dan niet zinvol is. Pertuzumab is, evenals het veelgebruikte trastuzumab (Herceptin), een anti-HER2 gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Het aangrijpingspunt van pertuzumab verschilt van dat van trastuzumab, zodat patiënten de beide middelen naast elkaar kunnen gebruiken. Ongeveer 20 procent van de borstkankers is HER2-positief. Deze tumoren zijn agressiever dan HER2-negatieve kankers.

Baselga e.a. randomiseerden voor hun fase 3-studie 808 patiënten met HER2-positieve tumoren die niet-reseceerbaar, gemetastaseerd of lokaal recidiverend waren en verdeelden hen in een groep die trastuzumab, docetaxel en placebo kreeg (controlegroep) en een groep die behandeld werd met trastuzumab, docetaxel en pertuzumab.

Het primaire eindpunt was progressievrije overleving; deze was in de pertuzumabgroep gemiddeld 18,5 maanden en in de controlegroep 12,4 maanden, een relatief risico van 0,62.

Hoewel de auteurs concluderen dat het veiligheidsprofiel in beide groepen vergelijkbaar was, kwamen ernstige diarree en febriele neutropenie twee procentpunt meer voor in de pertuzumabgroep. Ook huiduitslag, mucositis en een droge huid kwamen vaker voor. Vrouwen in de controlegroep hadden vaker systolische disfunctie van hun linkerventrikel.

Naast de progressievrije overleving voerden de onderzoekers een interimanalyse naar de algemene overleving uit. Nadat 165 van de 808 patiënten overleden waren, bedroeg het relatieve risico op overlijden in de pertuzumabgroep 0,64. Als 385 van de 808 patiënten zijn overleden, door wat voor oorzaak dan ook, zal een definitieve analyse worden verricht.

Sarah Sloot

New England Journal of Medicine 2011, doi: 10.1056/NEJMoa1113216: Pertuzumab plus Trastuzumab plus Docetaxel for Metastatic Breast Cancer


Lees ook:

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Wetenschap borstkanker
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.