Laatste nieuws
Nieuws

Women on Waves vangt bot in hoger beroep over overtijdbehandeling 

1 reactie

Women on Waves Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en een groep van (huis)arts-seksuologen hebben wederom geen gelijk gekregen van de rechter in een hoger beroep tegen de staat over de vraag of huisartsen een medicamenteuze overtijdbehandeling mogen voorschrijven. 

In de civiele rechtszaak draaide het om de vraag of huisartsen strafbaar zijn als zij een medicamenteuze overtijdbehandeling voorschrijven – en apothekers als medeplegers worden gezien als zij de medicijnen verstrekken. Op dit moment is het zo dat deze behandeling alleen mag worden gedaan in ziekenhuizen en abortusklinieken met een vergunning. Maar Women on Waves vindt het onterecht dat huisartsen de behandeling niet mogen doen. De organisatie is van mening dat er voor de 45ste dag na de eerste dag van de menstruatie er geen zekerheid bestaat over een zwangerschap en dat een overtijdbehandeling daarom niet onder de Wet afbreking zwangerschap valt. 

In de uitspraak wijst de civiele rechter erop dat er in deze zaak helemaal geen duidelijkheid kan worden gegeven ten aanzien van strafbaarheid. De civiele rechter heeft geen taak met betrekking tot het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. Het is aan de wetgever om te bepalen wat strafbaar is en wat niet. Ook daar viel Women on Waves over. Die vindt dat de minister van VWS en de IGJ in 2015 ten onrechte het standpunt innamen dat huisartsen strafbaar zijn als ze wél een medicamenteuze overtijdbehandeling voorschrijven, terwijl zij niet bepalen wat wel of niet strafbaar is. Daardoor zouden huisartsen belemmerd zijn in hun praktijkuitvoering. In de uitspraak is echter te lezen dat de staat niet voor de rechter ter verantwoording kan worden geroepen voor wat de minister in het parlement heeft gezegd. Dat zou wel kunnen met wat de IGJ in 2015 in een mail heeft gezegd hierover. Maar volgens de rechter is in die mail genoeg terughoudendheid betracht. 

In het voorjaar van 2015 ontstond er, mede door een interview met Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts van Women on Waves in Medisch Contact, ophef over de mogelijkheid van het voorschrijven van de zogenoemde abortuspil Medabon (Sunmedabon) door de huisarts. Deze pil zou namelijk vanaf mei 2015 op recept bij de huisarts verkrijgbaar zijn. Minister Schippers van VWS en de (toen nog) IGZ reageerden daar al snel op door te laten weten dat huisartsen strafbaar zijn als zij de abortuspil zouden voorschrijven. Medabon (Sunmedabon) is inmiddels niet meer op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

Lees ook

Nieuws huisartsen zwangerschap women on waves abortus
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Gunilla Kleiverda

  Gynaecoloog, voorzitter Womenon Waves, Amsterdam

  Women on Waves en Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann hebben weliswaar geen gelijk gekregen in het Hoger Beroep, maar het Hof heeft wel een belangrijke uitspraak gedaan die overtijdbehandelingen door (huis)artsen buiten abortusklinieken vera...ntwoord maakt.
  De overtijdbehandeling (OTB) tot 17 dagen overtijd valt niet onder de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Daar is iedereen het over eens. Er gelden geen 5 dagen bedenktijd en de behandeling hoeft niet als abortus aan de IGJ gemeld te worden.
  Maar valt de OTB onder artikel 296 van de strafwet welke stelt dat ‘hij die een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor een zwangerschap kan worden afgebroken’ strafbaar is, tenzij dit gebeurt in een kliniek met vergunning.
  Wat is het vermoeden dat een zwangerschap kan worden afgebroken? Een positieve zwangerschapstest is dat niet. Denk aan behandeling van een mola zwangerschap, een EUG of zelfs een curettage wegens een niet intacte zwangerschap. Een positieve test bij een zich ontwikkelende al dan niet echoscopisch zichtbare intra-uteriene zwangerschap ten tijde van de OTB is dat volgens Women on Waves evenmin, alhoewel de Staat en de IGJ stellen dat dit wel een ‘strafbaar vermoeden’ is.
  In dat kader doet het Hof een zeer interessante uitspraak: ‘Op welk moment er na de kans op bevruchting een medisch vermoeden van zwangerschap in de zin van het strafrecht ontstaat, is nergens in de wet bepaald. Het begrip ‘zwangerschap’ is niet wettelijk gedefinieerd. De reikwijdte van artikel 296 Sr is daardoor niet duidelijk. Het is onduidelijk wat een arts buiten een vergunninghoudende kliniek of ziekenhuis wel of niet mag doen tijdens de overtijdperiode’
  Het legaliteitsbeginsel bepaalt dat iets niets strafbaar is, tenzij er een voorafgaande strafbepaling is. Bij de OTB is er dus geen strafbepaling die deze behandeling strafbaar maakt. Dit opent de weg voor (huis)artsen om zonder Waz-vergunning de medicamenteuze OTB voor te schrijven

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.