Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

Werkgroep: ‘Laat aios eigen bijdrage betalen’

16 reacties

De medisch-specialistische vervolgopleidingen worden korter, aiossen moeten een eigen bijdrage betalen en alle opleidingsziekenhuizen krijgen een gelijke vergoeding. Met enkele ingrijpende voorstellen wil een ambtelijke werkgroep voor meer dan 400 miljoen bezuinigen op de universitair medische centra (umc’s).

In opdracht van het kabinet heeft de vijfkoppige werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek umc’s vijf ‘beleidsvarianten’ ontworpen: alternatieven voor de huidige bekostiging en aansturing van de universitair medische centra, vooral bedoeld om ‘doelmatigheidswinst’ te behalen. Uitvoering van alle vijf de varianten levert een bezuiniging op van 425 miljoen euro.

Volgens de werkgroep sluit de huidige lengte van de medische vervolgopleidingen niet aan bij de zorgvraag. Ze stelt dan ook voor de duur ervan te harmoniseren met de Europese richtlijn en ze dus met één of twee jaar te verkorten (besparing: 200 miljoen). Verdere subspecialisatie is mogelijk, maar moet dan vorm krijgen via de private opleidingsmarkt.

Het inkomen van medisch specialisten ligt ‘fors hoger’ dan dat van de gemiddelde universitair afgestudeerde, stelt de werkgroep. De private investering van de specialist is echter gering. Daarom wil de werkgroep alle artsen in opleiding tot specialist een eigen bijdrage laten betalen van gemiddeld 13.400 euro per opleidingsjaar, dat is 10 procent van de kosten per jaar (besparing: 80 miljoen).

Volgens een derde voorstel krijgen umc’s, grote en kleine opleidingsziekenhuizen – die nu nog verschillende vergoedingen krijgen – allemaal hetzelfde bedrag per opleidingsplaats, namelijk 122.100 euro (besparing: 90 miljoen).

Umc’s worden deels gefinancierd uit de zogeheten ‘academische component’, bedoeld om topreferente zorg en het daarbij behorende onderzoek te financieren. Afweging tussen de acht centra vindt daarbij niet plaats, waardoor taakverdeling en concentratie wordt belemmerd. Dat moet anders, stelt de werkgroep, die bepleit dat alleen die vormen van zorg via de academische component worden gefinancierd die voldoen aan objectieve criteria (besparing: 70 miljoen). Ten slotte wil de werkgroep de wettelijke bepaling schrappen dat universiteiten het zogeheten werkplaatsbudget (voor de opleiding van basisartsen en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek) ‘onverwijld’ aan ‘hun’ umc doorgeven. Universiteiten kunnen dit geld daardoor doelmatiger inzetten (besparing: 30 miljoen).

In het algemeen noemt de werkgroep de wereld van de umc’s ‘intransparant’: informatie ontbreekt of is onvoldoende om een relatie te kunnen leggen tussen financiering en prestaties.
In een schriftelijke reactie zegt de brancheorganisatie NFU ‘verbaasd’ te zijn dat in het rapport aanbevelingen worden gedaan waarvan onvoldoende kan worden hardgemaakt dat ze tot de gewenste bezuinigingen leiden. Ook dreigt het risico dat de kwaliteit van de zorg minder wordt. 

Joost Visser


IBO Universitair Medische Centra

Lees ook:

 

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dr.C.L. van Schaik

  internist-endocrinoloog np, ABCOUDE

  122.100 € krijgt een ziekenhuis voor een opleidingsplaats,ik kan dat gewoon weg niet geloven , vaak moet de assistent veel werk doen zonder enige begeleiding ( gelukkig zijn er uitzonderingen ) , denk maar aan uw eigen opleidingstijd !!

 • T.A. Cordia

  psychiater, TILBURG

  Eigenlijk zou ik voor moeten zijn, wel meer salaris, geen hoge studieschuld. Een hoge studieschuld voor AIOS zal leiden tot hogere salarissen voor ons allen. Dat hoort vast bij marktwerking? Niemand meer in loondienst, allemaal vrijgevestigd. Kindere...n van armen zullen geen dokter meer willen worden, die kunnen een studieschuld van 80.000 euro niet overzien. Dus alleen de rijken worden arts. Dat zal de tweedeling in de samenleving vergroten, die toch al aan het groeien is. Helaas is het zo dat gezondheidszorg in een land juist beter wordt als er minder grote inkomensverschillen zijn. Misschien toch maar met een nieuw voorstel komen?

 • E.M. Noorda

  chirurg, BENTVELD

  Tijd om de misvatting eens te corrigeren dat medisch specialisten in opleiding "studenten" zijn en als ze klaar zijn te vergelijken zijn met de gemiddeld WO afgestudeerde! Zij werken gemiddeld 60 uur per week en dragen steeds grotere verantwoordelijk...heid, dag EN nacht. Als ze eenmaal specialist zijn, zijn ze gemiddeld 36 jaar.
  In die tijd moet vaak een gezin gesticht en onderhouden worden. Op deze manier zullen alleen "rijken" nog in staat zijn specialist te worden en niet de meest gedreven dokters. De vraag is bovendien of zij met een netto salaris van plm 1000 euro per maand nog bereid zijn uren te maken. Minder uren, minder kwaliteit, en ik voorzie dat het tekort aan specialisten opgevuld zal worden met minder goed opgeleide buitenlandse artsen.
  Wanneer ziet men in dat de kosten in de zorg voor meer dan de helft besteed worden aan de overhead? (niet in het minst door alle wisselingen van politieke en financiele maatregelen in de afgelopen tien jaar) Straf niet diegenen die in een steeds moeilijker praktijk uit alle macht nog proberen kwaliteit van zorg aan de patient te leveren!!!

 • CPH Lexis

  promovendus, Groningen

  Sinds de overheid de marktwerking heeft ingevoerd, zijn de kosten van de zorg verveelvoudigd. Het aantal verpleegkundigen neemt dramatisch af, terwijl het aantal niet-medici in de organisatie alleen maar toeneemt. Nu ook nog voorkomen dat artsen spec...ialist worden; dat komt de zorg echt ten goede. Iedereen die in het ziekenhuis de titel manager heeft mag thuis blijven. Verplicht. Dat levert geld op en meer tijd voor de artsen en verpleegkundigen om aan hun taak te spenderen: zorg, onderzoek en onderwijs.

 • J. Jonker

  verzekeringsarts, MAASTRICHT

  De AIOS van nu begint aan haar specialistische opleiding met een grotere studieschuld dan andere afgestudeerden van de universiteit, want de studie Geneeskunde duurt langer. Bovendien duurt de opleiding tot specialist (vijf jaar) langer dan bijvoorbe...eld die tot advocaat (drie jaar), maken AIOS-en lange werkweken en besteden ze het merendeel van hun tijd niet aan studie, maar aan patiëntenzorg. En wat krijgen ze voor de prijs die ze zouden moeten betalen voor hun opleiding, waar is die prijs op gebaseerd?
  Als men vindt dat medische specialisten te veel verdienen, dan moet men daar gericht iets aan doen. Bijvoorbeeld door de inkomstenbelasting te verhogen (pak je tegelijk de bankiers, de managers en de advocaten mee) of door iets aan de declaratiestructuur te doen. Medisch specialisten, die zo'n hoge prijs voor hun opleiding moeten betalen, zullen na afronding van hun studie zeker een hoog salaris eisen. Daardoor zullen de kosten in de gezondheidszorg alleen maar verder stijgen.
  M.i. een erg slecht plan.

 • H.H.D. Idzerda

  medisch specialist

  Profijtbeginsel: als er uiteindelijk niet zoveel profijt blijkt te zijn, wordt er dan ook terugbetaald? Nee natuurlijk! Met het huidige gesnoei in de omzetten blijft er weinig profijt over. Daarnaast zal je met het verlagen van het aantal jaren speci...alisatie met daarbij mogelijkheid tot (private) superspecialisatie meer een Engels systeem krijgen - daar zitten we nu echt op te wachten..

 • H. Kouwenberg

  nucleair geneeskundige, ROTTERDAM

  Toen ik van deze opnieuw opglaten luchtballon hoorde, werd ik echt boos.
  Ten eerste: AIOS doen hun opleiding in hun eigen tijd; vandaar hun 46-uurs of 38+10-uurs contract. Waarbij ik in de weinige vakken zit, waarin het werk ook daadwerkelijk binnen... die uren gedaan kan worden- meestal zijn er (grove) overschrijdingen. Onbetaald. En dat nog afgezien van alle zelfstudie, refereeravonden en dergelijke.
  Ten tweede: AIOS verdienen wellicht meer dan de gemiddelde academicus, maar ze maken dan ook meer uren en hebben ook daadwerkelijk al een post-academische opleiding afgerond. Ze zijn kortom, hoger opgeleid dan de gemiddelde academicus en werken meer.
  Ten derde: opleidingsklinieken kunnen nog steeds niet verantwoorden wat er precies gebeurt met het geld dat zij krijgen uit het opleidingsfonds. In de regel wordt het als "grijs" geld in de organisatie gestopt, en komt zeker niet exclusief aan het opleiden van AIOS ten goede. (Als de labformulieren bijvoorbeeld ingevuld zouden worden door de secretaresse, zoals in sommige academische centra vrolijk níet het geval is, hoefde de AIOS dat niet te doen en heeft die wellicht eens tijd om tijdens kantooruren iets op te zoeken. AIOS doen veel oneigenlijk werk!) Laat ze zich daarover eerst maar eens verantwoorden voor de AIOS in het spitsuur van het leven ook nog eens met een hoge schuld wordt opgezadeld!

 • M.J. van Schooneveld

  oogarts, AMSTERDAM ZUIDOOST

  Ik ben het met de werkgroep eens dat wetenschappers met hun academische opleiding vaak slecht betaald worden en ook nog vaak tergend lang in onzekerheid verkeren over hun baan die steeds met kortlopende subsidies bekostigd moet worden. Maar dat is ni...et het uitgangspunt van de werkgroep. Als medisch specialist verdien ik in verhouding een stuk beter, maar beslist niet exorbitant. Vergeleken met bankiers en advocaten zelfs zeer bescheiden. In deze maatschappij is er geen direct verband tussen de opleiding, de inspanningen tijdens de opleiding en de inspanningen tijdens de uiteindelijke baan (zie bijvoorbeeld ook inkomens van directeuren van loterijen etc.). Wat mij betreft mag daar wel iets aan gedaan worden. Het voorstel om de AIOS een voorschot te laten betalen op het te verwachten inkomen vind ik echter een slecht idee: een uiting van willekeur en rechtsongelijkheid.
  dr. Mary J. van Schooneveld, oogarts, Amsterdam

 • K.D. Quint

  huidarts io, NEDERLAND

  Dat een eigen bijdrage van AIOS onterecht is lijkt mij duidelijk, maar wat zijn de plannen om er aan te doen? Ik begrijp dat de Jonge Orde hier in ieder geval iets op aan het bedenken is om een tegengeluid af te geven....

 • J. Helder

  huisarts

  Weer die kreet profijtbeginsel. Ik mocht afstuderen in de gulden tijd, met een aardige studieschuld. In verhouding tot inkomen vergelijkbaar met de bedragen nu. Toen bleek dat een zogenoemd (goed haalbaar en niet te zwaar volgens deskundigen ) kleine... eigen bijdrage/aflossing van je netto inkomen betalen deze zogeheten vetpot wel erg schraal maakte. Sparen voor een eigen huis, hypotheek etc. kon je vergeten. Maar ja, na het aflossen zou ik riant gaan verdienen. Alleen dat riante salaris over die kortere aflossingsvrije periode levert uiteindelijk toch maar een krap pensioen op. Als je het over de hele periode van aanvang studie tot einde werken uitsmeert zou je iets boven het minimumloon hebben gebeurd.
  Een maatregel als deze geeft bij goed calculeren wellicht de reactie: "waarom zou ik me inspannen, levert alleen extra werk op en per saldo verder niets extra!"
  Hans H.

 • Ch. Quaak

  Aios

  Ik voel mij beschaamd lid te zijn van organisaties als KNMG c.s. die het m.i. belangrijker vinden om met andere partijen in de zorg, en met de opportunistische politiek, op goede voet te staan dan als krachtdadige pleitbezorgers van hun natuurlijke a...chterban - d.w.z. degenen die hun salaris betalen - op te treden. Zie hier een zoveelste bewijs van hun onvermogen. Ik word hier echt niet goed van en het lijkt me dan ook verstandig als wij aios, bij wijze van eerste krachtig signaal, collectief ons lidmaatschap van zulke klupjes op gaan zeggen. Ze maken niks klaar, en door onze steun legitimeren we dat in feite ook nog. De Jonge Orde pruttelt nog wat, maar loopt verder met z'n 1000 leden aan de leiband van de Orde. Dus dat zet ook geen zoden aan de dijk. Leuk geprobeerd, daar niet van, maar vanuit de achterhoede is het altijd lastig schoren.
  Kortom - opzeggen die lidmaatschappen, hou het geld in je zak. Het helpt immers geen barst. En we zullen het nog hard nodig hebben! Kies voor jezelf, collegae. Anderen steken nl. geen poot naar je uit!

 • O. Lopes Cardozo

  oogarts, KORTENHOEF

  Daar gaan we weer. Nog een onbezonnen plan van een stel bureaucraten. De AIOS van nu is meestal een vrouw, die tijdens haar opleiding ook nog kinderen moet krijgen en na haar opleiding hooguit part time gaat werken. Voor die mensen is het leven gedur...ende soms wel 10 jaar geen vetpot. Ze krijgen een part time assistenten salaris, moeten meestal veel voor woning en kinderopvang betalen, maken zeer lange dagen en hebben vaak nog de gedee;de zorg voor kinderen erbij. De financiele lasten van huisvesting, kinderopvang, vervoer etc zijn torenhoog. Om daar nu nog eens een zo groot bedrag vanaf te halen is een onzinnige gedachte. Als deze mensen klaar zijn met hun opleiding kunnen ze meestal niet full time aan de bak vanwege ouderverplichtingen.Ze gaan dus helemaal niet exorbitant veel verdienen. Verder moet op dat moment wel het een en ander gefinancierd worden: huis, praktijkovername, studieschuld en daar zou nog 81000 bijkomen als opleidingsschuld. Juist in een tijd dat we naar berekening veel medisch specialisten tekort gaan komen wordt de opleiding nog eens extra onaantrekkelijk gemaakt. Met dit bedenksel geven de betrokkenen een klinkend brevet van onvermogen af.

 • M.Z.

  Co-assistent, Zwolle

  Als de overheid nou de marktwerking verwijdert een winstverbod voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars instelt krijg je een grotere besparing in de zorg dat met de in het rapport voorgestelde maatregelen.

  Een eigen bijdrage? Dit is toch te gek voor wo...orden, een samenleving heeft specialisten nodig en deze dienen de samenleving. Als je dan per jaar 30% moet gaan inleveren om deze rol te vervullen denk ik er nog wel een keer extra over na.

  Ik snap dat de overheid wil bezuinigen maar met de huidige maatregelen alleen al maakt de overheid een wond die nog lang niet dicht is. Snij niet bij de mensen die het beste met de zorg voorhebben maar snij bij de mensen die bewust of onbewust misbruik maken van de zorg aka. de patiënt.

 • l.v.

  arts-onderzoeker,

  De vraag is hoe AIOS een eigen bijdrage moeten financieren met het huidige salaris. Het merendeel van de beginnende AIOS heeft nog een studieschuld die afbetaald moet worden. Lopen we nu niet het risico dat alleen die mensen, die financiele support v...anuit ouders e.d. krijgen, in staat zijn zich te specialiseren?

 • Goda Choi

  interniet-hematoloog i.o., HAARLEM

  Rekentoets voor Den Haag? Besparing opleidingsfonds gaat uit van 10% eigen bijdrage per AIOS, berekend op het totale subsidiebedrag van 123700 euro; afhankelijk van de opleidingsduur: gemiddeld 13400 euro per jaar.
  Het bruto inkomen van een beginnend...e AIOS (voor het gemak 13 maanden) is volgens de laatste CAO UMCs 13x3132= 40716 euro. 13400/40716*100% = 33%
  Overigens is jaarsalaris van beginnend medisch specialist in loondienst 13x5334= 69342 euro = 19%.
  We zitten niet voor het geld in de gezondheidszorg, maar dit zou wel een serieus ontmoedigingsbeleid zijn om arts en later specialist te worden.

 • A.N. Maarleveld

  huisarts, HARDERWIJK

  1e.Als de UMC's zo "intransparant"waar zijn deze ingrijpende voorstellen dan op gebaseerd?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.