Laatste nieuws
Lieke de Kwant
2 minuten leestijd
Nieuws

Weinig vertrouwen in NZa-regels zorginkoop

2 reacties

Brancheorganisaties van zorgaanbieders vinden de nieuwe regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de zorginkoop te vaag en beperkt. Verzoeken van een aantal organisaties om de regels concreter te maken, zijn door de NZa niet gehonoreerd.

Andere brancheorganisaties waren niet op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om op de conceptregeling te reageren. Dat blijkt uit documenten op de website van de NZa en correspondentie van advocaat Diederik Schrijvershof, die onder meer een brancheorganisatie van zorgaanbieders vertegenwoordigt.

Er bestonden al zogenoemde good contracting practices voor zorgverzekeraars, maar die waren vrijblijvend en hadden volgens zorgaanbieders weinig effect. Daarom heeft de NZa nu de formele Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw in het leven geroepen, die geldig is vanaf 1 januari 2016.

In de regeling staat onder meer dat zorgverzekeraars een ‘redelijke termijn’ moeten hanteren voor de zorgaanbieder om op een contractvoorstel te reageren. Ook dienen verzekeraars tussentijdse wijzigingen in het inkoopbeleid ‘tijdig’ en gemotiveerd bekend te maken. Zorgaanbieders verzochten de NZa tevergeefs om de termijnen concreet te maken en om duidelijke richtlijnen te formuleren over wanneer tussentijdse wijzigingen wel of niet geoorloofd zijn. Ze menen dat dit nodig is om de regeling handhaafbaar te maken.

Ook missen de zorgaanbieders regels over inzage in documenten waarop inkoopbeleid en kwaliteitseisen zijn gebaseerd. Schrijvershof: ‘Deze regeling is gericht op transparantie; daar passen dergelijke verplichtingen met voorsprong bij. Het komt nu voor dat aanbieders geen contract meer krijgen, terwijl zij desgevraagd geen inzage krijgen in onderzoek waarop de verzekeraar dit beleid baseert.’

De NZa zegt in een schriftelijke reactie dat ze de conceptregeling ter beoordeling heeft gestuurd  naar zorgpartijen die al eerder over dit onderwerp contact hadden met de NZa of hadden aangegeven dat ze hierover wilden meepraten. De open normen zijn gekozen omdat de NZa ruimte wil bieden aan de diversiteit aan zorgaanbieders; het kan per sector én aanbieder verschillen wat een ‘redelijke termijn’ of ‘voldoende beschikbaar zijn’ is. De onafhankelijke geschillencommissie die binnenkort in het leven wordt geroepen, kan deze begrippen per geval nader invullen, aldus de NZa.

Over inzage in relevante documenten schrijft de zorgautoriteit: ‘De Regeling gaat erover dat zorgverzekeraars hun inkoopbeleid bekendmaken en laten weten wanneer zorgaanbieders in aanmerking komen voor een contract. Het is wenselijk als ze ook aangeven wat de beweegredenen achter het inkoopbeleid en de kwaliteitseisen zijn, maar het is niet vereist.’

Lieke de Kwant
@LiekedeKwant

Lees ook:

© iStock
© iStock
Nieuws huisartsen zorgverzekeraars transparantie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Welke regel er ook wordt bedacht, het zal niet gaan werken. Het systeem is gewoon vreemd. We zijn in dit land een inkoopsysteem aan het handhaven uit een tijd dat budgetten nog door de overheid werden bepaald en ook tekorten werden aangevuld. Het was... gewoon een begroting en daar passen afspraken bij. Maar de begroting is nu een inkoopbeleid geworden, en het is nu zo geregeld dat deze begroting altijd nu klopt, want het wordt nu contractueel geregeld. Maar bestedingen kun je wel begroten, maar aan het eind van het jaar verschijnen de echte cijfers en dan kan gezien worden of de begroting heeft geklopt. Die mogelijkheid is nu afgesneden. Het gevolg is dat bij overschrijdingen de uitvoerders het zelf betalen, dus in feite verrichten die dan vrijwilligerswerk. Ziekenhuizen komen dan financieel in de problemen en moeten bezuinigen, dat gaat meestal dan op personeel. Dus de medewerker die al bereid was een jaar vrijwillig te werken, wordt het jaar er op ontslagen, omdat zijn werkgever in de problemen is gekomen. En waarom? Omdat de zorgverleners niet worden betaald naar het werk dat door ze is gedaan. Het financiële risico wordt volledig afgewenteld op de zorgverleners, terwijl in dit geval de zorgverzekeraars alleen maar de voordelen hiervan ervaren.
  Zo kan ik ook rijk worden. Maar het is geen verrijking voor de zorg en de illusie dat de kwaliteit hierdoor verbeterd, dat ontspringt alleen in breinen van mensen die denken dat er een maakbare wereld bestaat.
  Stop met deze waanzin, kijk naar een reëel financieringssysteem, waarin zorgverleners en patiënten samen bepalen wat goed is en wat ze willen betalen. De zorgkosten zullen zo transparant worden, duidelijke rekeningen en duidelijke jaarrekeningen en geen grote op een hoop geschoven getallen waar alle conclusies van de wereld aan verbonden kunnen worden. Daal af uit uw ivoren torens en luister nu eens naar het werkveld. Ze zorgverleners zijn geen uitbuiters, het zijn mensen die hun werk serieus nemen.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Een onafhankelijke rechter lijkt me een betere plek dan een "onafhankelijke geschillencommissie"..

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.