Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

VWS stopt vergoeding tolken

4 reacties

Het ministerie van VWS wil per 1 januari 2012 stoppen met de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg. Dat zou jaarlijks een besparing van 19 miljoen euro opleveren. De KNMG ziet alleen maar nadelen in het plan.

In een brief aan de Tweede Kamer over subsidies van VWS wordt uitgelegd dat patiënten en cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het machtig zijn van de Nederlandse taal. Patiënten moeten zelf een tolk of vertaler inhuren of iemand meenemen om ervoor te zorgen dat de patiënt en de zorgverlener elkaar begrijpen. Alleen voor de vrouwenopvang wordt een uitzondering gemaakt in verband met bescherming van verblijfsgegevens.

Lode Wigersma, directeur beleid van KNMG, noemt de bezuiniging van VWS een heel slecht idee. Wigersma: ‘Ik denk dat dit plan weinig geld, maar wel heel veel potentiële schade oplevert. Bij communicatieproblemen tussen arts en patiënt is het risico groot dat de patiënt niet de juiste hulp of behandeling krijgt. Veel patiënten, zoals vluchtelingen of gevangenen, zijn financieel niet in staat om een tolk in te huren en hebben ook niemand die ze als informele tolk kunnen of willen meenemen naar een arts. Of mensen nemen kinderen mee naar de arts om als tolk op te treden. Maar je mag van kinderen niet verwachten dat ze vertrouwelijke informatie overbrengen.’

Overigens is in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst vastgelegd dat de zorgverlener moet communiceren in een voor de cliënt begrijpelijke taal. Volgens het document ‘Veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg’ dat het ministerie van VWS in 2005 op de website publiceerde is het aan de zorgverlener om voor een tolk te zorgen en niet aan de patiënt. Zelfs als de patiënt een informele tolk meebrengt en daar zelf genoegen mee neemt, moet de zorgverlener een professionele tolk inschakelen Dit om er zeker van te zijn dat de bedoeling van de arts en de patiënt goed wordt overgebracht en de tolk onpartijdig is.

Simone Paauw


Lees ook:

Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws KNMG
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • H.B. Burggraaff

  , WEESP

  Natuurlijk moeten mensen die langer in Nederland wensen te verblijven Nederlands leren spreken. De tekst: "U moet Nederlands leren spreken.", heb ik vaak in de spreekkamer uitgesproken. Vaak met succes trouwens. Maar dat neemt niet weg dat, totdat ie...mand dat kan, een tolk erg nuttig kan zijn en drempels voor elkaar goed begrijpen niet handig zijn en risico's en daarmee kosten kunnen doen toenemen.

 • , Amsterdam

  De huisartsengroep Bos en Lommer, een stadswijk met veel allochtonen, is fel tegen het wegbezuinigen van de tolkentelefoon (nieuwsbericht 30 mei 2011).

  Veel allochtonen beheersen geen Nederlands. Ik denk aan oudere allochtonen. Velen hebben geen Ned...erlands geleerd, zijn analfabeet, en zullen gezien hun leeftijd nooit meer Nederlands kunnen leren. Onder hen komt veel ziekte voor; wij zien ze dagelijks in onze praktijk.

  Ook mensen die in het kader van gezinshereniging hier zijn gekomen, spreken doorgaans geen Nederlands, maar leren dat wel. Ook zij komen vaak bij ons vanwege problemen met acculturatie, werk, kinderen et cetera (en hun partners zijn aan het werk). Verder komen er toeristen, illegalen, vluchtelingen.

  Natuurlijk is niet altijd een tolk nodig; soms lukt het met handen-en-voetenwerk, vaak tolkt een familielid (kind!), of zomaar iemand uit de wachtkamer, en er zijn gelukkig Turkse en Marokkaanse/Berberse assistentes (en ik prijs mij zeer gelukkig met een Turkse collega). Een tolkend familielid of kennis is natuurlijk vaak niet gewenst, bijvoorbeeld als het over psychische problemen gaat of een schaamtevolle klacht (bijv. soa).

  Dan is de hulp van een professionele tolk noodzakelijk, want ik doe mijn werk graag goed en maak niet graag een medische fout vanwege een taalprobleem! De telefonische tolkendienst werkt als een trein: als ik een tolk nodig heb, krijg ik er binnen drie minuten een, in welke taal dan ook. De tolkendienst mag dus niet weg; die zullen we nog jaren nodig hebben!
  Joachim Knap,huisarts, namens hagro Bos en Lommer

 • J.A.P. van Haastrecht

  , SWIFTERBANT

  Met enige verwondering lees ik dat VWS verantwoordelijk is voor de vergoeding van de inzet van een tolk binnen de gezondheidszorg. Ik dacht dat in de prijsafspraken tussen zorgverleners, waaronder specialisten, en zorgverzekeraars over de vergoedin...g voor een behandeling, rekening is gehouden met niet alleen in kosten welke aan bijvoorbeeld het gebruik van gebouwen, apparatuur, inzet van personeel is verbonden maar ook met de kosten voor het in de WBGO vastgelegde plicht om op een voor de patient begrijpelijke wijze informatie te geven: ook de kosten verbonden met het inschakelen van een tolk en met het geven van informatie op een voor de patient begrijpelijke wijze inclusief het meegeven ervan, al dan niet schriftelijk of als opname op een USB-stick of als beeldmateriaal.

 • Bart Bruijn, huisarts

  , streefkerk

  Met enige verwondering lees ik dat iemand schijnt te denken dat tolken nu ook al in het tarief zitten.

  Neen, het tarief is niet oneindig oprekbaar. Al was de nieuwe wet natuurlijk wel een manier om kosten te privatiseren. Past in het beeld om alle ...risico's voor verzekeringen of voor de overheid gratis te laten onderverzekeren bij de zorgverleners. Deze move was dus ook te verwachten.

  Maar, neen, het zit niet in het tarief, evenmin als beeldmateriaal, USB-sticks en wat men verder allemaal nog moge verzinnen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.