Laatste nieuws
Wetenschap

Vroeggeboorte is risicofactor voor nierinsufficiëntie

Plaats een reactie

Wie (veel) te vroeg geboren is, heeft later meer kans om chronische nierinsufficiëntie te krijgen. Dit blijkt uit een Zweeds cohortonderzoek waar Casey Crump e.a. in The BMJ over schrijven.

Zij gebruikten de Zweedse geboorte- en medische registers om het verband tussen zwangerschapsduur en een diagnose van chronische nierinsufficiëntie na te gaan. Zij koppelden gegevens van bijna 4,2 miljoen éénlingen geboren in de periode 1973-2014 met hun medische gegevens lopend tot 2015. De follow-up was dus tot maximaal begin 40 jaar oud.

Bij 4305 deelnemers (0,1 %) werd de diagnose chronische nierinsufficiëntie gesteld. Voor hen gold: hoe vroeger geboren, hoe groter het risico. Na correctie voor verstorende factoren is de kans voor vroeggeborenen (< 37 weken) ongeveer twee keer hoger dan bij à terme kinderen, voor kinderen die voor 28 weken waren geboren ongeveer drie keer hoger. De associatie wordt zwakker naarmate de leeftijd stijgt. In de toekomst zullen nieuwe studies moeten plaatsvinden om te zien hoe de associatie met nierfunctie op hogere leeftijd is. 

Zelfs bij de kinderen die na 37 of 38 weken waren geboren, is nog een lichte verhoging van het risico gezien. Opvallend, want het verband tussen vroeggeboorte en vergrote kans op nierfalen ligt waarschijnlijk in de kortere tijd die beschikbaar is voor het aanmaken van nefronen. In het derde trimester vormt nog 60 procent van de nefronen zich, maar dit proces is normaal gesproken bij 36 weken zwangerschapsduur afgerond. Mogelijk is er dus nog een ander mechanisme dat prematuriteit aan nierfunctie linkt.

De auteurs wijzen erop dat vroeggeboortes vaak voorkomen (in Europa rond de 5-8%). Zij willen dat artsen deze risicofactor voor nierfalen onderkennen, bijvoorbeeld door zwangerschapsduur bij geboorte altijd te vermelden in de medische voorgeschiedenis. Ex-prematuren zouden informatie moeten krijgen over manieren om de kans op nierinsufficiëntie te verkleinen, bijvoorbeeld door nefrotoxische medicijnen te vermijden en alert te zijn op hoge bloeddruk. Bij leven een nier doneren is voor hen niet wenselijk.

The BMJ, Preterm birth and risk of chronic kidney disease from childhood into mid-adulthood: national cohort study

Lees ook

Wetenschap kindergeneeskunde
  • Sophie Broersen

    Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.