Laatste nieuws
Wetenschap

Vijf dagen eerder hersteld met gepersonaliseerde e-health

1 reactie

Met de e-healthtoepassing ‘Ikherstel’ herstellen patiënten sneller van hun operatie. Dit blijkt uit een multicenter trial onder 344 patiënten geleid door het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Eva van der Meij e.a. onderzochten de e-healthtoepassing bij patiënten die een galblaasoperatie, liesbreukoperatie of operatie aan de eierstokken ondergingen. De helft van hen kreeg toegang tot de e-healthinterventie. Uiteindelijk hervatte deze groep hun normale activiteiten 5 dagen dan de controlegroep. Tevens scoorden ze hoger op het gebied van sociale participatie en fysiek functioneren, keerden ze eerder terug naar werk en waren ze meer tevreden over de vorm van zorg die ze ontvingen dan de controlegroep. Beide groepen werden zes maanden gevolgd. Uitzonderlijk was de manier waarop herstel werd gemeten; elke patiënt kon zelf aangeven welke acht persoonlijke activiteiten (uit een lijst van 29) moesten zijn hervat voordat er naar hun eigen oordeel sprake was van herstel. De resultaten zijn door Van der Meij e.a. gepubliceerd in The Lancet.

Via de e-healthtoepassing ‘Ikherstel’ kregen patiënten na hun operatie op een gepersonaliseerde manier begeleiding, wat betekende dat ze adviezen kregen over het hervatten van voor hen belangrijke activiteiten thuis, in hun werk of vrije tijd, bij een hobby of sport. Dat gebeurde via een interactieve website, instructiefilmpjes en persoonlijke begeleiders. Een app op de mobiele telefoon gaf inzicht of het herstel volgens plan verliep en patiënten werden met een activiteitenmeter gestimuleerd zelf te werken aan het herstel. Tevens voorzag de app de patiënten van informatie over de operatie, veel voorkomende klachten en het herstel. Zo ontving elke patiënt zorg op maat. In de controlegroep kregen patiënten via een website uitsluitend basale perioperatieve informatie.

Volgens de onderzoekers is er dringend behoefte aan deze nieuwe vorm van zorg nu patiënten steeds sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen en vaak onvoldoende geïnformeerd blijken te zijn over de herstelfase. Dat maakt die fase vaak langer dan nodig. Ook de Amerikaanse commentatoren Shuyan Wei en Lillian Kao zien daarin de meerwaarde van deze studie, die volgens hen twee ‘ogenschijnlijk tegengestelde doelen’ verenigt: toepassen van evidencebased aanbevelingen bij een gemêleerde groep patiënten en het daarin meenemen van persoonlijke door de patiënten geformuleerde uitkomsten. Het onderzoek is naar hun oordeel goed ontworpen en strak uitgevoerd. Toch zien ze enkele mitsen en maren die de generaliseerbaarheid van de aanpak enigszins vertroebelen. Zo ging het volgens hen weliswaar om een pragmatische trial, maar toch includeerden de onderzoekers alleen patiënten die gemotiveerd waren om mee te doen. De meesten (98%) waren bovendien van Nederlandse herkomst, redelijk tot goed opgeleid en kenden een ongecompliceerd herstel. En, niet onbelangrijk: de e-healthinterventie pakte duurder uit ofschoon ze op zichzelf wel kosteneffectief bleek.

De onderzoekers vinden dat deze vorm van nazorg bij de genoemde operaties standaard zou moeten zijn.

The Lancet: Personalised perioperative care by e-health after intermediate-grade abdominal surgery: a multicentre, single-blind, randomised, placebo-controlled trial

Commentaar: Personalised recovery after general and gynaecologic surgery

Lees ook:

Wetenschap E-health
  • Henk Maassen

    Henk Maassen is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Wim J. Jongejan

    huisarts niet praktiserend, Woerden

    Het is verbazingwekkend dat een blad als The Lancet het onderzoek met de app, die het postoperatieve herstel begeleidt, heeft willen publiceren. De twee Amerikaanse commentatoren leggen de vinger op een wel heel zere plek, namelijk een enorme bias do...or patiënt-selectie. Goed gemotiveerde, van Nederlandse afkomst zijnde deelnemers, die redelijk tot goed zijn opgeleid en een ongecompliceerd herstel kenden is echt wel een zeer selecte groep. Het is dan ook de vraag of men uit de hele operatiepopulatie net de groep geselecteerd heeft die so wie so sneller dan gemiddeld herstelt. Tegenwoordig lijkt alles wat het woord eHealth draagt heilig te zijn en een catchy onderwerp om over te publiceren. Medische tijdschriften blijken helaas mee te doen aan deze mode. Het is van groot belang dat men de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek in de zorg hoog blijft houden. De publicatie vanuit het AMC voldoet daar niet aan.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.