Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
1 minuut leestijd
Nieuws

‘Verzekerings- en bedrijfsartsen in één vereniging’

1 reactie

Er moet één beroepsvereniging van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen komen. Dat vindt Jan Welmers, directeur Sociaal Medische Zaken van het UWV.

Welmers is voorstander van één professional: de arts arbeid en gezondheid. Rol, competenties en aandachtsgebieden van beide professies rechtvaardigen volgens hem niet langer dat ze aparte categorieën vormen. In zijn ogen doen de belangengroepen NVAB en NVVG zich daarom tekort als ze separaat blijven werken.

‘Er is veel overlap tussen beide beroepsgroepen. Voorbeeld: na twee jaar ziekte van een werknemer toetsen bij het UWV verzekeringsarts en arbeidskundige of er voldoende re-integratie-inspanning is gedaan. Ze moeten dan uiteraard op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de werkgever in dat tijdvak heeft gehad om werkhervatting te bevorderen. Als de werkgever in dat opzichtig nalatig is gebleken, krijgt hij een jaar loonsanctie opgelegd. Tegelijkertijd moet de bedrijfsarts in die periode de werknemer begeleiden naar werkhervatting en zo de werkgever  behoeden voor zo’n sanctie. Beiden, verzekeringsarts en bedrijfsgeneeskundige, opereren dus in hetzelfde kennisdomein.’

Er zijn bovendien zowel maatschappelijk als op individueel niveau dwingende redenen om mensen aan de slag te krijgen en te houden, zegt Welmers. ‘Over een paar jaar hebben we mensen tekort in het arbeidsproces en nu zitten we in een economische crisis en willen we de sociale zekerheid betaalbaar houden. En we weten dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze werken. Ook daarom moeten bedrijfsarts en verzekeringsarts hun kennis delen en elkaars rol kunnen innemen. Dat kan ook, zolang we er maar voor zorgen dat de arts die de werknemer begeleidt, niet ook de arts is die hem beoordeelt.’

Deze week sprak Welmers voor een gehoor van verzekeringsartsen over zijn ideeën. ‘75 procent was het ermee eens. En uit ervaring weet ik dat ook arbodiensten, althans op bestuurlijk niveau, zien dat samensmelting van beide beroepsgroepen eraan komt.’

Henk Maassen

Meer nieuws


Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws bedrijfsgeneeskunde
 • Henk Maassen

  Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.L. van Dijk

  bedrijfsarts, verzekeringsarts, AMSTELVEEN

  De argumenten die de heer Welmers gebruikt voor de onderbouwing van zijn stelling illustreren nu net dat één vereniging voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen geen goed idee is. Hij gaat uit van de “verzekeringsgeneeskundige” activiteiten van de b...edrijfsarts binnen de WVP. Echter, de taken van de bedrijfsarts zijn vele malen meer dan deze genoemde verzekeringsgeneeskundige taken. Blijkbaar heeft hij daar geen weet van. Alle preventieve taken, adviestaken, interventietaken (ja, ook die zijn er voor de bedrijfsarts, in tegenstelling tot de verzekeringsarts) en proactieve taken, zowel op individueel als op groeps-en organisatie-gebied, zijn zo wezenlijk anders dan de taken van de verzekeringsarts. Een ander onderscheidend en belangrijk verschil tussen beide functies betreft de relatie met de patiënt-werknemer. Anders dan de verzekeringsarts (die veelal slechts één ‘hit-and-run-contact’ heeft met de ‘verzekerde’ aan het einde van de wachttijd) heeft de bedrijfsarts vaak al een jaren durende advies- en hulprelatie met betrokkene. De posities zijn dus ook in relationeel-medisch opzicht volslagen anders.

  Samenwerking is goed en noodzakelijk op het gebied van overlap, maar dit is slechts een klein veld t.o.v. het brede terrein van de bedrijfsarts. Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderde wetgeving zullen de echte bedrijfsgeneeskundige taken nog meer in het gedrang komen als onze verenigingen samensmelten tot één vereniging.

  De NVAB heeft zich de laatste jaren juist sterk gemaakt voor de vele facetten van de arbeids en bedrijfsgeneeskundige specialist.  Jaap van Dijk en Adriaan Wiersma

  Bedrijfs- en verzekeringsartsen. 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.