Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

'Veel diabetespatiënten met onbehandelde ulcera'

2 reacties

Relatief veel diabetespatiënten lopen te lang rond met onbehandelde ulcera. Dat stellen arts en onderzoeker Margreet van Putten en diabetespodotherapeut Monique Janssen na onderzoek binnen 96 podotherapiepraktijken.

Diabetespatiënten worden jaarlijks gescreend op het risico dat er bij hen een ulcus ontstaat. Patiënten met een grote tot zeer grote kans hierop worden doorverwezen naar een podotherapeut. De podotherapeuten moeten dan vaststellen of de patiënten medisch zorg nodig hebben om eventuele ulcera te voorkomen. Ulcera zijn duur om te behandelen, en kunnen leiden tot amputaties, en die kosten kunnen oplopen bij late behandeling. Dat was reden voor Van Putten en Janssen om onderzoek te doen naar de omvang van onderbehandeling van ulcera bij diabetespatiënten met – het zwaarste – zorgprofiel 4.

Zij bekeken daarvoor gegevens uit 2015 van 96 podotherapiepraktijken in het midden van het land en de Randstad die onder de vlag van Podotherapie Rondom werken. Dat jaar bleken er 145 patiënten, met een hoog risico op een ulcus, die bij screening al een actieve ulcus bleken te hebben, vooral op de voorvoet. Van hen meldden 64 patiënten dat zij daarvoor al onder behandeling waren bij een of meerdere professionals. Voor een deel betrof dat behandelaars die hiervoor gekwalificeerd waren zoals een huisarts, wondconsulent of diabetesvoetenteam in de tweede lijn. Maar ook werden vaak niet-gekwalificeerde behandelaars als een pedicure of thuiszorghulp genoemd. Daarnaast was er dus een meerderheid, 81 patiënten, die nog geen behandeling kreeg.

Gemiddeld liepen de onderzochte patiënten al drie weken met een ulcus rond, terwijl de richtlijn aanbeveelt om niet-genezende ulcera na twee weken  behandeling in de eerste lijn door te verwijzen naar tweedelijnszorg. Zo was bij een aantal patiënten een ulcus al wel opgemerkt door een pedicure, maar nog niet gezien door huisarts of podotherapeut.

Van Putten en Janssen vinden dat het onderzoek uitwijst dat er 'een aanzienlijk behandeldelay bestaat bij diabetespatiënten met een ulcus in een grote populatie'. Op basis van literatuurstudie constateren ze dat die vertraging deels door de patiënt zelf, maar ook door de ingeschakelde professionals wordt veroorzaakt. Zo speelt een rol dat de patiënt zelf te weinig voetinspecties uitvoert of onvoldoende op de hoogte is van signalen en risico's bij ulcera. Verder zijn er vaak veel zorgverleners betrokken bij deze patiënten, wat vertragend kan werken. Zorgverleners noemden binnen het onderzoek van Van Putten en Janssen nog zaken als werkdruk, ziekte in de praktijk of materiaaltekort als reden om niet op tijd de juiste zorg te kunnen leveren.

Van Putten en Janssen pleiten voor een jaarlijks voetonderzoek bij iedere diabetespatiënt met een hoog tot zeer hoog risico op voetulcera. Maar volgens hen is het ook zaak om meer voorlichting te geven over het belang van goede en snelle behandeling, zowel aan patiënten en hun naasten als aan zorgprofessionals.

Lees ook:

Nieuws Diabetes onderzoek
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Nathalie Klopman-Lamers

  Communicatieadviseur, ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure, Veenendaal

  Onlangs berichtte Medisch Contact over een onderzoek van Margreet van Putten en Monique Janssen waaruit bleek dat relatief veel diabetespatiënten te lang rondlopen met onbehandelde ulcera. De pedicure wordt in dit artikel als niet gekwalificeerde beh...andelaar genoemd, wat natuurlijk onjuist is. De pedicure is wel degelijk een gekwalificeerd behandelaar. Daar waar in deze context gesproken had moeten worden over specifiek de wondzorg, heeft de pedicure niet een behandelende, maar een belangrijke signalerende functie waarbij de pedicure zo nodig doorverwijst naar de huisarts en/of podotherapeut.
  ProVoet heeft hierover contact gehad met Margreet van Putten. Het blijkt dat zowel de cijfers als de strekking van het onderzoek anders liggen. Er is onderzoek gedaan onder 4142 patiënten met een diabetische voet. Binnen deze groep hadden 145 patiënten bij de screening al een actieve ulcus. Van degenen die nog niet waren doorverwezen, waren er negen bij een pedicure in behandeling. Het gaat dus in de meeste situaties wél goed als een diabetespatiënt onder behandeling is bij een pedicure.
  De kern van het onderzoek is het belang van een snelle behandeling van ulcera. Uit het onderzoek blijkt dat er vertraging ontstaat in de signalering van ulcera. Daarbij speelt een rol dat de patiënt zelf te weinig voetinspecties uitvoert en niet goed op de hoogte is van de signalen en risico’s bij ulcera. Daarnaast zijn er vaak veel behandelaars betrokken bij een patiënt, wat voor vertraging kan zorgen.
  Van Putten en Janssen pleiten voor een jaarlijks voetonderzoek bij iedere diabetespatiënt met een hoog tot zeer hoog risico op voetulcera. En volgens hen is het ook belangrijk om meer voorlichting te geven over het belang van goede en snelle behandeling, zowel aan patiënten en hun naasten als aan zorgprofessionals.

 • j.a.maring

  Huisarts, tolbert

  Ik begrijp de aanbeveling tot jaarlijks voetonderzoek hier niet. Dat lijkt me niet iets nieuws: in mijn regio - en ik meende: ook landelijk - schrijft ketenzorg bij diabeten al vele jaren een jaarlijkse voetinspectie voor. Hierbij wordt gelet op druk...plekken, wondjes, circulatie en verschijnselen van neuropathie.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.