Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
5 minuten leestijd
Achter het nieuws

Vaccinatie­vrijwilligers lopen vast in bureaucratie

Werven van vaccinatiepersoneel bemoeilijkt door bureaucratie

21 reacties
Getty Images
Getty Images

Vanaf mei krijgt de vaccinatiecampagne megaproporties. Dan moeten de GGD’s 1,5 miljoen mensen per week gaan vaccineren. Artsen willen graag bijspringen om deze megaklus te klaren.

Hoewel Nederland een trage start had met het vaccineren, wordt nu alles op alles gezet om iedereen die dat wil zo snel mogelijk in te enten. Sinds januari hebben, volgens het RIVM, zo’n 1,2 miljoen mensen een vaccin gekregen. Vanaf mei is de bedoeling dat de GGD’s 1,5 miljoen mensen per week gaan vaccineren.

Daarvoor moeten duizenden medewerkers worden geworven, onder meer voor tachtig extra vaccinatielocaties. Ook veel artsen moeten bijspringen en daarom is GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van de regionale GGD’s, nu nog achter de schermen bezig met het opzetten van een landelijke campagne om artsen te enthousiasmeren voor het vaccinatieprogramma.

Functieprofiel

Via onder meer uitzendbureaus als Randstad en Start People Medi Interim worden medewerkers geworven die vaccinaties zetten. Er is een breed functieprofiel opgesteld. Daarin wordt gevraagd om een afgeronde opleiding tot verpleegkundige, doktersassistent, verzorgende IG of basisarts. Of om coassistenten, studenten verpleegkunde of geneeskunde vanaf het derde jaar. Randstad stelt dat een BIG-registratie niet vereist is, maar ervaring met het zetten van vaccinaties ‘uiteraard wel’.

Toch blijkt het voor een niet meer BIG-geregistreerde arts niet eenvoudig om binnen te komen bij de GGD. De 67-jarige voormalig anesthesioloog Els Boer is sinds november 2019 niet meer BIG-geregistreerd. Ze vertelt dat ze uit frustratie halverwege is gestopt met solliciteren. Boer: ‘De werving wordt gedaan door een door de GGD ingeschakeld uitzendbureau en er werd heel veel informatie gevraagd. Ik moest onder meer een kopie aanleveren van mijn artsenbul – die is niet zo snel weer opgezocht. Ook moest ik referenties opgeven, terwijl op mijn oude afdeling inmiddels allemaal andere mensen werken. En ik moest een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Ik vond het al raar dat er zovéél werd gevraagd, maar wat me uiteindelijk vooral tegenhield, was dat ik het ook nog eens allemaal digitaal moest aanleveren. Het was zoveel gedoe, dat ik dacht laat maar zitten. Ik wil gewoon graag helpen, ik hoef er niet eens een vergoeding voor te krijgen. Maar kennelijk is de nood niet zo hoog.’

Noodsituaties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zei twee weken geleden dat zorgaanbieders in geval van nood ook niet-BIG-geregistreerde zorgverleners, zoals voormalig artsen, mogen inzetten. De inspectie maakt zich al maandenlang zorgen over de krappe personeelsbezetting in de zorg en vreest dat de derde golf voor nog meer extra uitval zal zorgen. ‘Nu al lukt het zorgaanbieders niet meer altijd om roosters vol te maken en is door onderbezetting de werkdruk groot. Bij een derde golf dreigt tekort aan personeel de bottleneck te worden in de strijd tegen het virus’, licht een woordvoerder van de IGJ toe.

In noodsituaties mogen zorgaanbieders daarom, onder voorwaarden, personeel inzetten dat mogelijk niet aan alle bevoegd- en bekwaamheidseisen voldoet. De IGJ denkt daarbij onder meer aan mensen die niet meer werkzaam zijn als arts, maar die nog wel – of niet meer – zijn geregistreerd in het BIG-register. De IGJ volgt hierin het advies dat de KNMG half maart 2020 uitbracht. Dat komt erop neer dat artsen niet-praktiserend die maximaal tien jaar zijn uitgeschreven uit het BIG-register mogen inspringen, zolang hun vaardigheid nog aanwezig is of weer eenvoudig is aan te leren.

‘Ik heb me erdoorheen geworsteld, maar ik vond het niveau onnozel’

BIG-registratie

Voorlopig zal er, ondanks de uitzondering die de IGJ toestaat, echter geen sprake zijn van het inzetten van niet-meer-BIG-geregistreerde artsen, zegt de woordvoerder van de GGD GHOR. ‘De artsen en verpleegkundigen die wij werven, moeten écht een geldige BIG-registratie hebben. Dat is vastgelegd in de uitvoeringsrichtlijn van het RIVM en het RIVM gaat wat ons betreft over de kwalificatie-eisen. Tot nu toe lopen we niet tegen personeelstekorten aan en is er dus geen sprake van een noodsituatie die het zou rechtvaardigen om artsen die niet meer BIG-geregistreerd zijn in te zetten. Bovendien is het lastig te controleren waaróm iemand niet meer BIG-geregistreerd is.’

Gedemotiveerd

Oók de nog wel BIG-geregistreerde Anneke Ornée (69) trok zich tijdens het sollicitatieproces terug, omdat ze gedemotiveerd raakte door de overvloed aan eisen. Ornée: ‘Ik werk nog volop als medisch adviseur, arboarts en als waarnemend huisarts tijdens de vakanties. Nadat ik me had aangemeld, kreeg ik te horen dat ik een e-learning moest doen, een cursus anafylaxie bij de ambulancedienst en een introductieochtend van drie uur. De cursus anafylaxie heb ik gelukkig kunnen overslaan vanwege mijn veertigjarige ervaring als huisarts. Door de rest heb ik me heen geworsteld, maar ik vond het niveau onnozel en er was erg veel reclame voor een van de vaccinatieproducenten. Vervolgens nam Randstad contact met me op en werd me om een waslijst aan gegevens en kopieën gevraagd. Ze wilden zelfs een kopie van mijn bul – én een uittreksel uit het diplomaregister van DUO. En dat terwijl ik gewoon in het BIG-register sta als arts – waar ze óók een officieel bewijs van wilden. Daarnaast moest ik een officiële verklaring omtrent gedrag opvragen en een bewijs aanleveren van mijn registratie bij de Kamer van Koophandel en een kopie van de polis van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering, mét het meest recente betaalbewijs. En ze eisten een minimuminzetbaarheid van twee dagen per week. Toen ben ik afgehaakt.’ (Zie ook het corona­perikel van Anneke Ornée: ‘Helpen vaccineren? Ik ben afgehaakt!’)

Papierwinkel

Uit navraag bij zowel Randstad als Start People Medi Interim blijkt dat er inderdaad om veel verschillende bewijsstukken wordt gevraagd. De papierwinkel komt volgens woordvoerders van beide organisaties voort uit de eisen die de opdrachtgevers stellen aan de selectieprocedure.

Volgens Mark Niesink, directeur van Randstad Zorg, worden de functiecriteria gesteld door de opdrachtgevers, in de meeste gevallen lokale GGD’s. Niesink: ‘In het begin van de vaccinatiecampagne waren haalbare aantallen mensen nodig. Daardoor is het in deze fase mogelijk de best mogelijk gekwalificeerde mensen te selecteren. Daar valt vanuit organisaties als Randstad nu ook aan te voldoen; over het algemeen vinden we de benodigde mensen. We begrijpen ook dat dit de weg is die nu wordt genomen. De vraag is wat ons betreft wel wat we gaan doen als het tempo van vaccineren straks omhoog moet en hiervoor dus veel meer mensen nodig zijn. Houden opdrachtgevers dan vast aan de huidige kwalificaties of gaan we het gesprek aan over waar verantwoorde en veilige mogelijkheden liggen? Dus in de kern is de vraag: wanneer zijn mensen voldoende gekwalificeerd voor veilige vaccinatie? Kunnen we zijinstromers misschien in samenwerking met opleidingspartners versneld opleiden? Kunnen we ex-medische professionals in dergelijke constructies met een certificering ook versneld vaccinaties laten zetten? Hierover én over hoe we het efficiënt kunnen organiseren gaan we in gesprek met opdrachtgevers.’ 

lees ook Meer over covid-19 download dit artikel (in pdf)
Achter het nieuws vaccinatie GGD vacatures bureaucratie covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Paul Muijrers

  Huisarts n.p. Arts M&G n.p., Meerssen

  ‘Vaccinatievrijwilligers lopen vast in bureaucratie’
  Via onder meer uitzendbureaus als Randstad en Start People Medi Interim worden medewerkers geworven die vaccinaties zetten. Er is een breed functieprofiel opgesteld. Daarin wordt gevraagd om een ...afgeronde opleiding tot verpleegkundige, doktersassistent, verzorgende IG of basisarts. Of om coassistenten, studenten verpleegkunde of geneeskunde vanaf het derde jaar. Randstad stelt dat een BIG-registratie niet vereist is, maar ervaring met het zetten van vaccinaties ‘uiteraard wel’.
  Dagelijks is op de televisie te zien dat deze bureaucratie tot prachtige priklocaties met een uitgebreide bemensing heeft geleid. Maar de handeling zelf, het toedienen van het vacccin, wordt, getuige de televisiebeelden, meestal niet lege artis uitgevoerd. De injectieplaats die gekozen wordt ligt meestal te laag, niet twee vingers onder het acromion in de m. Deltoideus maar een stuk lager, vaak tien centimeter boven de elleboog.
  Dat de zuiger van de spuit even wordt teruggetrokken terwijl de naald gefixeerd is, om te zien of er niet een bloedvat is aangeprikt, is ook zelden te zien.
  Het zou toch meer over de inhoud moeten gaan......?
  Lit. Hoe zinvol is het opzuigen van de injectievloeistof na het insteken van de injectienaald voor intramusculair toedienen van vaccins?OPEN
  STAND VAN ZAKEN
  18-03-1997

 • Helen Siers

  medisch adviseur GGD GHOR programmalijn Vaccineren Covid-19, Doetinchem

  De GGD staat aan de vooravond van een megavaccinatieklus. Er is heel veel personeel nodig om dit goed te laten verlopen. Ook veel artsen.
  We zijn heel blij met al die artsen, die uit alle hoeken en gaten komen, die zich bij de GGD’ en melden om te h...elpen.
  Maar is het, met bovenstaande in gedachten, nou zo vreemd dat de GGD vraagt om bewijs dat u ook daadwerkelijk arts bent, bijna bent, of bent geweest? Per GGD melden zich tientallen artsen. Deze artsen kent men meestal niet persoonlijk. Helaas leven we in een wereld waarin ook anderen zich voordoen als arts, maar dit niet zijn. Dat is de keerzijde van de medaille die het noodzakelijk maakt om de bureaucratische controle te hanteren.
  Als u zich meldt om als arts te helpen bij de massavaccinaties tegen Covid-19, bedenk u dan dat u in een productiebedrijf aan het werk gaat. We werken toe naar een steeds beter geoliede machine. Hierin heeft iedere persoon een rol met een daarbij behorende taak. Al die rollen zijn de radertjes die de machine laten draaien. Tenminste: als alle radertjes hun rol vervullen zoals is beschreven. Bedenkt een radertje zijn eigen rol met een eigen invulling daarvan, dan betekent dat verwarring in de hele keten.
  Dat is de reden dat ook zeer ervaren, deskundige artsen, net als een beginnend basisarts, alle aangeboden scholingen en voorbereidingen moet volgen. Iedereen is dan op dezelfde manier op deze taak voorbereid. Het klinkt misschien militaristisch, maar voor deze militaire operatie is dit wel nodig. Eenduidig en alles op dezelfde manier.
  Op de vaccinatielocatie is de arts medisch eindverantwoordelijk. Daarom bent u een heel belangrijk radertje in de machine. Draai daarom alstublieft dezelfde kant op als uw collega’s dat tijdens de andere diensten en op de andere locaties ook doen. Dan brengen we met zijn zijn allen deze megaklus zsm tot een goed einde!
  Ik hoop dat u de bureaucratische hobbels wilt nemen! We hebben echt veel artsen nodig. Anders is aanmelden als prikker misschien een idee?

 • Hans Blankestijn

  huisarts niet praktiserend, Bilthoven

  Hadden we maar geluisterd naar Neelie Kroes.
  Maart vorig jaar solliciteerde ik bij mijn regionale GGD Utrecht voor de functie "bemonsteraar"; Ik werd na een paar weken gebeld door UNIQUE het uitzendbureau wat de werving verzorgt.
  Ik kon alleen aan ...het werk als ik me, als gepensioneerd huisarts, wilde vastleggen voor 3 maanden en dan ook nog 3 dagen per week;sorry , maar ik ben gepensioeneerd en de nood was blijkbaar niet zo hoog.
  In december solliciteerde ik bij het Rode Kruis Haaglanden voor de functie "Vaccineerder"
  Na 1 dag werd ik gebeld en na 1 week was alles geregeld en kon ik als een van de eerste aan de slag.Via een App kan ik aangeven wanneer ik beschikbaar ben ; "alle hulp is welkom" dus ook voor 1 dag per week.
  Mevrouw Kroes gaf in het programma WNL op Zondag in december jl. aan dat je uitvoering vaccinatieprogramma ( het betreft een crisissituatie) moet laten uitvoeren door organisaties die met een crisis kunnen omgaan( Rode Kruis of Defensie).
  Jammer genoeg kan een GGD dat niet , die zouden prima op de achtergrond de admisitratieve handelingen kunnen uitvoeren en de kwaliteit monitoren , maar logistiek is nu hun kwalitiet.
  Hadden we maar geluisterd naar Neelie; ik moet wel een uurtje reizen maar de fleixibilteit en de sfeer in de organisatie is me dat wel waard.

 • Daniël de Haan

  radioloog, Groningen

  @Mitchell
  Niet aan u persoonlijk gericht, maar velen hier ontstijgen niet boven dat hypocriete gezever over "de toon", anderen ondertussen voor de meest ranzige dingen uitmakend. Om maar zelf niet kritisch te hoeven nadenken.

  Misschien kunnen we ...het dan eindelijk eens over de inhoud gaan hebben.

  https://www.hartgroup.org/covid-19-evidence/
  De eerste vier conclusies even op een rijtje:
  1. Reinstate the existing pandemic planning policies from 2019, pending a detailed review of the policies adopted in 2020. Look to countries and states which did things differently. There should be a clear commitment from the Government that we will never again lockdown.
  2. Stop mass testing healthy people. Return to the principles of respiratory disease diagnosis (the requirement of symptoms) that were well researched and accepted before 2020. Manufacturers’ guidelines state that these tests are designed to assist the diagnosis of symptomatic patients, not to ‘find’ disease in otherwise healthy people.
  3. Stop all mask mandates. They are psychologically and potentially physically harmful whilst being clinically unproven to stop disease spread in the community and may themselves be a transmission risk.
  4. Vaccination. Abandon the notion that vaccine certification is desirable and that children should be vaccinated. There is no logical or ethical argument for either.

  Waar zijn we ook alweer mee bezig?

 • Els van Veen

  huisarts

  Beste Mitchel,
  Maar de problemen zijn nu wel heel erg groot door het covid-beleid. En door een totale afwezigheid van dialoog erover, ook onder artsen. Ik nodig u uit om naar dit interview met agenten te luisteren vanochtend in Groningen. Ik herken... namelijk helemaal wat zij vertellen over de cultuur bij de politie. Je kunt het 1 op 1 ook zo zeggen over de cultuur onder artsen. Kritiek mag niet. En als je wel kritisch bent, ben je meteen een complotwappie. Dat is zo erg schadelijk. Doordat je je onveilig voelt, ga je je mond houden. Maar je gedachten en zorgen houd je dan wel, en die worden alleen maar groter. Steeds meer artsen spreken zich gelukkig uit. Morgen worden hulpverleners opgeroepen om een beschermende ring om de mensen te vormen. Ook veteranen doen die oproep. Morgen is het internationaal demonstreren tegen het covidbeleid. Ik hoop dat het nu vreedzaam kan, maar ik houd mijn hart vast.
  https://www.youtube.com/watch?v=25bSBaZ3xbA

 • Mitchell

  Arts, Groningen

  Uw opponenten uitmaken voor schapen draagt niet bij aan uw bewering dat u niet de oorzaak bent. Hiermee zet u zonder op de inhoud in te gaan de tegenstander buitenspel. Een schaap kan immers geen valide argumenten bezigen.

  De terugkeer naar een no...rmaal debat begint mijns inziens met een terugkeer naar de berusting dat men het “eens kan zijn het oneens met elkaar te zijn”. Zonder elkaar voor schaap of paranoïde of wat dan ook uit te maken.

 • Daniël de Haan

  radioloog, Groningen

  @Mitchell
  Zeker jammer dat het gepolariseerd raakt. Als men vanuit het schapenkamp slechts reageert met termen als "afgrijzen", "paranoïde wanen" en inhoudsloze framing als "dan ben je dus voorstander van duizenden doden" en een n=1 uit verweggistan... met voorbarige conclusies. Ondertussen nog niet het begin van een antwoord kan formuleren op essentiële vragen over waar we in vredesnaam mee bezig zijn. Dan kan men de bal terug verwachten en is er blijkbaar geen fatsoenlijke discussie mogelijk om tot de kern van de zaak te komen. Maar de oorzaak daarvan ligt niet bij mij.

 • Paul Habets

  Huisarts, Ommen

  Uitzendbureau TempoTeam belde op om referentie na te trekken van collega die 35 jaar huisarts was en nog steeds geregistreerd en actief als waarnemer en nu opteerde voor arts op GGD-priklokatie. Wat ik kon vertellen over de collega? “Nou”, zei ik “hi...j kan heel goed prikken na 35 jaar griepprikken geven!” “O, dat is mooi; dank u wel voor de informatie en een prettige dag”, zei de jonge dame van het uitzendbureau. “Wie zijn hier nu gek?”, dacht ik en ging verder met m’n spreekuur.

 • Mitchell

  Arts, Groningen

  Jammer dat de huidige maatschappelijke trend van polarisatie ook het Medisch Contact heeft bereikt. Discussiëren we tegenwoordig om elkaar lam te slaan? Of willen we verder tot de kern van de zaak komen? Het lijkt vooral het eerste. De geveinsde anon...imiteit van het internet zal onze vriendelijkheid en begrip ook geen goed doen. Het lijkt wel Twitter hier.

  De Australische komiek Tim Minchin verwoordde het prachtig tijdens een Graduation Speech:
  ”Most of society’s arguments are kept alive by a failure to acknowledge nuance. We tend to generate false dichotomies, then try to argue one point using two entirely different sets of assumptions, like two tennis players trying to win a match by hitting beautifully executed shots from either end of separate tennis courts.”

  Waarvan akte.

  Ingaand op de daadwerkelijke inhoud van bovenstaand stuk, liep ik tegen een ander probleem aan: inflexibiliteit van de betrokken instanties. Ik had gehoopt naast een fulltime baan in het ziekenhuis op flexibele basis te kunnen ondersteunen. Helaas kreeg ik te horen dat ik alleen kon helpen als ik 16 uur per week beschikbaar was, inclusief de weekenden, en per week drie dagen op moest geven. Dat is niet te combineren. Ik weet niet hoe groot de groep artsen is die daar aan kan voldoen. Als ik nu lees wat een bureaucratische rompslomp mij bespaart is gebleven, ben ik bijna blij dat het zo is gelope.

  Enfin, dan sluit ik graag af met het volgende goede nieuws:
  https://dekorrel.vlaanderen/astrazeneca-stapt-over-op-kleiner-model-5g-chips/?fbclid=IwAR2AmP4-sqKLpAftOmC6qjU9yK1utXbHy0H7yUJHjQFkgO4sfP4bV63fEag

 • Maarten Otter

  Psychiater, Bennekom

  Niet alleen artsen lopen hier tegen aan. Mijn vrouw heeft als HBO-V-er in de psychiatrie heel wat spuiten gegeven. Nu niet meer geregistreerd vanwege een carriere switch. En gesolliciteerd om te werken op de vaccineerlokatie in Ede. Ze hoort zelfs ni...et of haar sollicitatie ontvangen is. En als het straks zomervakantie is en ze bellen, dan hoeft het voor haar niet meer.

 • Daniël de Haan

  radioloog, Groningen

  @Erik Wannee
  Ridiculiseren en een anekdote, dat zijn alvast twee items uit het arsenaal van mensen die geen inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

  Nogmaals, wat is de medische indicatie? Waarom is het informed consent uit het raam, en wat vinden d...e ethici onder ons hiervan? Wat heeft een gezond mens te winnen van een experimenteel vaccin?

  En voor de "ja maar je doet het voor een ander" kolder: even in het achterhoofd houden dat virustransmissie niet vermindert, conform de voorschriften van de fabrikanten en men zich dus nog steeds aan afstandhouden, mondhor etc. dient te houden.

 • Erik Wannee

  forensisch arts, Apeldoorn

  @Daniël de Haan: Ik begrijp dat je een groot voorstander bent van het gezonde verstand van de Braziliaanse Bolsonaro en van de vandaag vermoedelijk aan COVID-19 bezweken Tanzaniaanse president John Magufuli, die tenminste begrepen dat corona niets me...er is dan een griepje waar gezonde mensen prima tegen opgewassen zijn.
  Je zult je erbij moeten neerleggen dat een gezonde meerderheid in dit land er anders over denkt.

 • Daniël de Haan

  radioloog, Groningen

  Volledig eens met collega Van Veen.

  Wat is de medische indicatie om gezonde mensen te vaccineren tegen iets waar zij weinig tot niet vatbaar voor zijn? Nota bene met een middel waarvan de bijwerkingen nog niet helder zijn, want experimenteel. Nota... bene met een middel dat er niet voor zorgt dat de besmettelijkheid afneemt.

  Het enige doel dat dit dient is om straks te kunnen voldoen aan het verplichte VVD/D66 vaccinatiepaspoort, waar men in overweldige getalen mee heeft ingestemd gisteren. Dat zovelen van u als makke schapen zich hiervoor laten lenen is bijzonder verontrustend.

  @Jan Keppel Hesselink: dat u afgrijzen ervaart bij iemand die een zeldzaam geluid van gezond verstand verwoordt zegt meer over u dan over collega Van Veen. Met je paranoïde wanen. Wie zijn hier nu gek geworden?

  Gebeurt deze monstercampagne voor de hele godganse bevolking met informed consent? Herinnert überhaupt iemand zich "primum non nocere" nog?

 • Els van Veen

  huisarts

  Beste Jan Keppel Hesselink,
  Ik heb er schoon genoeg van zoals u op mij reageert. Ik ben een zeer bezorgde arts (en moeder en burger) en heb echt gehoopt op een eerlijke dialoog onder artsen op dit forum. Na mijn bijdrage aan het interview 'kritische... artsen in coronatijd' heb ik van collegae alleen maar bagger over mij heen gekregen. Triest maar waar.
  Terwijl ik een betrokken, hardwerkende arts (sinds 1997) ben. Het is geen geneeskunst wanneer je mensen zonder klachten gaat testen. Dat is geen diagnostiek. Als u verder echt in mijn verhaal bent geïnteresseerd: dit is mijn getuigen-verhoor bij de bpoc.
  https://www.youtube.com/watch?v=dvjVNtuy6tI
  U zult horen dat ik zeker geen 'waanstoornis' heb. Ik vind uw bejegening van mij ronduit stuitend. Ik blijf tegen de huidige praktijken van deze regering strijden omdat ik niet in het land wil leven waar wij na één jaar 'strijden tegen het virus' zijn terecht gekomen.
  Met vriendelijke groeten,
  Els van Veen

 • Cornelis Poortvliet

  huisarts

  ModeRNA vergelijkt hun technologie met een plug& play “Operating System” en noemt het “Our mRNA Medicine – The Software of Life” (https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development). Wanneer ModeRNA “A” zegt m...oeten zij en wij óók “B” zeggen: “Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease”, Cardozo, et al. Int J Clin Pract. 2020 Oct 28 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/).

 • Jan keppel hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  Ik lees met afgrijzen de reactie van collega (?) Els van Veen. Heb je per ongeluk een Youtube van de engelse huisarts Vernon Coleman gezien en niet opgemerkt dat de man een paranoide waan heeft? Ik adviseer om je eens te verdiepen in de goedkeuringsr...ocedure van de EMA, of van ons eigen college.
  Hoe bijwerkingen verwerkt wordt dat is ook geheel duidelijk. En eens rustig in en uit te ademen...;)

 • Cor de Jong

  Basisarts ( voormalig huisarts en verslavingsartsKNMG), Gemert

  Mijn vrouw (verpleegkundige) en ik (basisarts) zijn allebei BIG geregistreerd en willen en kunnen behulpzaam zijn bij de vaccinaties. Allebei eind januari 2021 als vrijwilliger aangemeld bij de GGD, ziekenhuis in de buurt en de plaatselijke huisartse...n. Geen reacties. Jammer!

 • Erik Wannee

  forensisch arts, Apeldoorn

  Kennelijk is de nood om artsen en andere medewerkers voor het vaccineren te werven, niet zo hoog dat men eens nadenkt over het verminderen van bureaucratie. Het is volslagen kolder om een kopie van een artsenbul en een afschrift uit het BIG-register ...te eisen terwijl een legitimatie in combinatie met het - openbare! - bigregister.nl volstaat. En een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Ik mag toch hopen dat de opdrachtgever daarvoor zelf wil zorgen. Over een registratie bij de KVK zullen we het maar helemaal niet hebben.

  Zullen deze collega's die nu met zoveel gemak afgewezen worden, zich straks met veel plezier opnieuw aanbieden als de nood wel hoog wordt? Dat dacht ik niet!

 • Kees Geelen

  Bedrijfsarts en adviseur, Heerenveen

  Wat een bureaucratie en wat een waanzin. Er worden MBO'ers aangetrokken om te vaccineren en voor ervaren artsen is een drempel. Ik denk niet dat er veel artsen zijn die na een lange carrière, al dan niet nog BIG geregistreerd, niet in staat zijn om e...en Vaccinatie te zetten of een anafylactische shock te behandelen.
  Een veel simpelere manier is: een uurtje inwerken; afspraken doornemen; gewenste werkwijze. Je hebt snel door of je je collega zelfstandig kunt vertrouwen.
  En ja, een bewijs van goed gedrag kan ik mij voorstellen. Ook in onze beroepsgroep zitten een paar rotte appels.
  Ik wil zelf best wel een aantal dagen meehelpen hoor. Net als Anneke gaat het niet om de vergoeding. Mijn normale honorarium zal ik echt niet halen. De genoemde drempels motiveren niet.

 • Jet Zwetsloot

  Psychiater, Utrecht

  Collega's,
  Ook ik heb veel moeite gedaan om, als biggeregistreerd psychiater, mee te helpen bij coronavaccinaties. Aanvankelijk schreef ik een GGD aan waar ik 18 jaar geleden als basisarts hielp bij de vaccinaties van basisschoolkinderen. Die verwee...s me naar een lokaal uitzendburo. Daar viel ik uit het aanmeld/selectieformulier omdat ik noch MBO noch HBO opgeleid was en ze verder niets vroegen. De GGD liet ik met een glimlach weten dat ik niet mee mocht helpen, omdat ik blijkbaar te hoog opgeleid was, die het uitzendburo weer instrueerde hun selectieformulier uit te breiden. Het uitzendburo benaderde mij. Ik mocht komen helpen als ik minimaal 20uur per week beschikbaar was.. Maar ik heb al een baan van 28uur. Dus ..
  Uiteindelijk heb ik me via een bevriende huisarts aangesloten bij een mobiel vaccinatieteam, georganiseerd vanuit een locale huisartsenpost, dat in instellingen vaccineert. Heel erg zinvol en leuk. Maar na 20dagen vaccineren, waarvan ik voor 2x 8 uur vaccineren ingedeeld ben, is die klus geklaard. Dus.. ik zou graag mijn handen uit de mouwen steken, maar het is lastig om in te stromen..

  Jet Zwetsloot, psychiater provincie Utrecht

 • Els van Veen

  huisarts

  Afschuwelijk.

  Het is in strijd met de artseneed wat er gebeurt.
  De vaccinaties zijn nog in onderzoek - en tijdelijk toegelaten, namelijk tot 2023.
  Wie onderzoekt de bijwerkingen? De fabrikanten niet, dat is duidelijk. Die hebben de buit binnen. ...
  Wie is er verantwoordelijk als mensen door de vaccinatie overlijden? De fabrikanten hebben bedongen dat zij niet aansprakelijk zijn. In geheime contracten met de regering.

  Het is immoreel wat er het afgelopen jaar gebeurt. Eerst de idiotie van de GGD-teststraten, waar mensen zich zonder klachten kunnen laten testen. Dat is geen geneeskunde. Dat is mensen ziek maken. Het kost bakken vol met geld, één test 65 euro. Er worden nu kleine kinderen getest. Kinderen waar we niets van te vrezen hebben. Dit is kindermishandeling.

  En dan nu de vaccinaties. Haast staat voorop. Ze mogen geen vertraging oplopen. Waarom eigenlijk niet?
  Vanochtend heeft er een klokkenluider getuigd bij de GGD:
  https://www.youtube.com/watch?v=_UJ0csuPqOw

  Ik nodig de KNMG en Medisch Contact nogmaals op om op te staan.
  De artseneed wordt namelijk verkracht. Deze regering en Kamer zijn gaan bepalen wat geneeskunde is.
  Dit is geen geneeskunst, dit is immoreel wat er in Nederland gebeurt.

  Mensen raken zo niet alleen het vertrouwen in de regering kwijt, maar ook in artsen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.