Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd
Nieuws

UWV laat basisarts arbeidsongeschikten beoordelen

11 reacties

Het UWV zet pas afgestudeerde basisartsen in bij het herbeoordelen van arbeidsongeschikten; dit tot grote ontevredenheid van de verzekeringsartsen zelf. Op deze manier hoopt de uitkeringsinstantie de opgelopen achterstanden bij de herkeuringen sneller weg te werken.

Het gaat om een groep van dertig nieuwe basisartsen, die vorige maand gestart zijn met een versnelde opleiding van twee maanden, specifiek gericht op de herbeoordeling van arbeidsongeschikten. Zij krijgen allemaal een eenjarig contract en starten met de herkeuringen op 1 juni. 

De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) reageert verontrust. ‘Het is goed dat het UWV iets wil doen aan de grote achterstanden, maar door jonge, onervaren basisartsen in te zetten maken wij ons zorgen over de kwaliteit van deze herbeoordelingen’, stelt NVVG-voorzitter Rob Kok. ‘Het gaat hier om complexe casussen van mensen die soms jaren wachten op een herkeuring. Zij zitten vaak al lang thuis en kunnen gewend zijn geraakt aan de uitkeringssituatie. En dan komt een onervaren basisarts je vertellen dat je, mogelijk met terugwerkende kracht, in staat wordt geacht meer arbeidsvermogen, waardoor je mogelijk je uitkering verliest. Dat kan leiden tot gespannen en vervelende situaties tussen de uitkeringsgerechtigde en de arts. Hierdoor bestaat het risico dat aankomende verzekeringsartsen vroegtijdig afhaken. Zulke complexe beoordelingen vergen ervaring en de nodige communicatieve vaardigheden. Daar heb je een volwaardige vierjarige opleiding verzekeringsgeneeskunde voor nodig.’

Volgens een woordvoerder van het UWV is het niet nieuw dat basisartsen in opleiding tot verzekeringsarts al meewerken in de praktijk. ‘Dat gebeurt al jaren. Als je wordt opgeleid tot verzekeringsarts is het heel logisch dat je tijdens je studie praktijkervaring opdoet. Maar altijd onder supervisie van een gediplomeerd verzekeringsarts. Dat gebeurt ook bij aiossen in het ziekenhuis. Het UWV werkt er hard aan om de achterstanden weg te werken, daarom zijn we een actieve wervingscampagne gestart onder jonge, afgestudeerde basisartsen.’

NVVG-voorzitter Kok geeft echter aan dat de vergelijking met het ziekenhuis niet helemaal opgaat. ‘Als aios begin je toch ook niet meteen met de complexe operaties? Het klopt dat basisartsen tijdens hun opleiding al praktijkervaring opdoen, maar zij starten met de minder complexe casussen. Er is een lange aanloopfase waarin je gaandeweg steeds verder wordt losgelaten, om uiteindelijk na vier jaar als gediplomeerd verzekeringsarts aan de slag te gaan.’


Bas Knoop @bknoop

 

© shutterstock
© shutterstock
lees ook
Nieuws werk basisartsen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Alma Hermans – van Diepen

  verzekeringsarts, Bitgum

  Volgens collega Pieter Paul Vergroesen is de enige reden voor onvrede over het inzetten van pas afgestudeerde basisartsen bij het herbeoordelen van arbeidsongeschikten louter een financiële, namelijk de eigen portemonnee van de verzekeringsartsen.
  ...
  Bij de voorgestelde inzet van basisartsen is de idee dat, na een korte introductiecursus, zij zelfstandig dit werk kunnen verrichten, onder supervisie en begeleiding van verzekeringsartsen.
  De voorzitter van de NVVG, Rob Kok, heeft in zijn column van 30 juni 2016 duidelijk omschreven hoe e.e.a. bezien moet worden. De beoordelingen in het kader van de sociale zekerheid zijn complex en vereisen extra communicatieve vaardigheden en kennis van de verzekeringsarts. Dit is niet binnen de voorgestelde termijn van enkele weken aan te leren. Dit zou wel een simplificatie van het werk van de verzekeringsarts zijn.

  Het doel van extra capaciteit is juist de achterstanden bij de herkeuringen weg te werken. Dit kan alleen maar gebeuren door ervaren verzekeringsartsen. Zowel de clienten zélf als de maatschappij hebben recht op en alle belang bij een gedegen onderzoek en goed oordeel.
  De kosten en baten komen voor rekening van het UWV en de politiek. De verzekeringsarts staat hier helemaal buiten.

  De sociale geneeskunde, waaronder de verzekeringsgeneeskunde, moet een prominentere rol
  krijgen binnen de opleiding tot basisarts. Dit leidt binnen de curatieve sector tot meer begrip en inzicht voor het vak zélf en haar beoefenaars. En dat blijkt hard nodig te zijn!

 • R. Kok

  verzekeringsarts/voorzitter NVVG, ROTTERDAM Nederland

  Wat een mooie, genuanceerde en dappere reactie van een AIOS verzekeringsgeneeskunde! Ik zou het niet helderder hebben kunnen formuleren. Mij is ook nog steeds niet duidelijk waarom deze herbeoordelingen nu op deze manier zouden 'moeten', aldus UWV op... onze eigen intranet pagina en niet bijvoorbeeld op de manier die de AIOS ook aangeeft en die wijzer lijkt. Goed dat je je uitspreekt Marloes in ieder geval ten faveure van ons mooie vak!

 • Pieter-Paul Vergroesen

  AIOS Chirurgie, Amsterdam

  In alle andere takken van de geneeskunde is het gemeengoed dat een jonge arts zelfstandig patiënten ziet onder supervisie van een specialist. Nergens levert dit problemen op voor de patiëntveiligheid, mits de supervisie altijd beschikbaar is. Daarnaa...st kan dit een goede proeftuin zijn om te kijken of dit vak wat voor je is. Wel zal dit wat vragen van verzekeringsartsen omdat ze meer aan supervisie en begeleiding moeten doen, en andersom ook door de jonge artsen meer bevraagd zullen worden over hun eigen handelen. Zodoende kan ik me niet voorstellen dat je hier daadwerkelijk iets op tegen hebt, inhoudelijk verandert het werk, maar ingrijpende zaken als de werkdruk zullen gelijk blijven. De enige reden die ik kan verzinnen dat je hier als verzekeringsartsen niet mee eens bent is als dit een hap gaat nemen uit je eigen portemonnee.

 • Marloes de Vries

  AIOS verzekeringsgeneeskunde, AMSTERDAM Nederland

  Ah! De framende opmerking van dhr Paling lijkt effect te hebben gehad!

  Ik ben erg tevreden met mijn arbeidsvoorwaarden. Desalniettemin kan ik mij vinden in de kritische kanttekeningen die worden geplaatst door NVVG en Novag aangaande de borging van ...kwaliteit.

  Het lijkt erop dat de superviserende ervaren verzekeringsarts (met/zonder opleiderservaring) in de praktijk niet veel meer gaat doen dan rapporten ondertekenen van 4 ANIOS die een stoomcursus verzekeringsgeneeskunde hebben gehad. Ik vraag mij af of er ook echt voldoende tijd zal zijn voor begeleiding, opleiding en reflectie.

  Dat terwijl er een prima, erkende, interne basisopleiding van ca. een halfjaar beschikbaar is (de BOVG, gericht op één van de arbeidsongeschiktheidswetten), waarnaast je ook al spreekuren doet (een deel van de zo belangrijke “productie” draait), en de kwaliteit wél geborgd is, in elk geval voor de relatief eenvoudige beoordelingen.

  Het is mij volstrekt onduidelijk waarom men niet gewoon van deze bestaande basisopleiding gebruik maakt voor deze nieuwe collega’s - die overigens ontzettend welkom & nodig zijn binnen onze nogal vergrijsde beroepsgroep - en deze collega’s meteen in het diepe worden gegooid qua complexiteit van de spreekuren. Waarom inderdaad niet de ervaren verzekeringsartsen inzetten voor het herbeoordelingsproject, en de nieuwe aanwas laten starten met de minder complexe beoordelingen? De kans dat je kennismaking met het vak prettig verloopt, en dat je er een goed beeld van krijgt, lijkt mij met het plan dat er nu ligt niet bijster groot.

  Misschien dat de cijfermatige belofte van de RvB aan de minister wel erg zwaar weegt, en de kwaliteit toch niet zo belangrijk is als mondeling en schriftelijk wordt beleden… Maar dan is er ook daadwerkelijk reden tot zorg bij de beroepsgroep, cirkeltje rond.

 • W.A. Faas

  Verzekeringsarts, AMSTERDAM Nederland

  Kamervragen Ulenbelt https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39595b6e-9e84-4167-a69a-4d5f0db6087c&title=Het%20bericht%20dat%20basisartsen%20worden%20ingezet%20om%20personen%20met%20een%20WIA%20uitkering%20te%20herbeoordelen.doc

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts - adviseur- MC blogger, rotterdam

  Meer weten ? Lees de brief van NVVG voorzitter Rob Blok op de site van de NVVG en de reactie van de UWV directie daarop.

  Iedereen gaat voor kwaliteit, maar .....

  Kern van opzet plan van aanpak UWV: 1 ervaren verzekeringsarts ( geheel vrijgesteld vo...or coaching en begeleiding) op 4 basisartsen, die het werk doen/leren.

  Het is een oplossing, maar een goede/matige/slechte/minst kwade/tja-tja-tja/geen andere oplossing, dus we moeten toch wat, niet waar ../ *... ?

  * doorhalen wat niet gewenst is - svp

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Het is mooi als mensen aan het werk kunnen en vooral aan het werk kunnen blijven. Het is natuurlijk belangrijk dat wanneer mensen kunnen werken, dat ze dat ook doen.
  Kunnen we het geld dat nu gebruikt wordt om "oude casus" te herzien, niet beter stop...pen in het voorkomen dat nieuwe gevallen er in komen?
  Als mensen meer kunnen verdienen door te gaan werken, dan is er misschien meer incentive dan door hun uitkering af te nemen.
  Als je dan her beoordeelt doe het dan wel zorgvuldig, anders is de nasleep in de vorm van bezwaarzaken en rechtszaken niet te overzien en kosten die daarmee samenhangen vele malen meer zullen zijn dan de opbrengst van de herbeoordelingen.
  Het zal moeten, maar doe het dan wel goed.

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts - adviseur- blogger, rotterdam

  Een dilemma dus. Maar niet eentje die zomaar uit de lucht is komen vallen. Maar hoe het op te lossen ?

  Eerst het dilemma: al jaren weten zowel de top van het UWV, de politiek én de verzekeringsartsen dat er grote achterstanden zijn. Dat is op basis ...van goed onderzoeksjournalistiek werk van Trouw journaliste Ingrid Weel op tafel gekomen. Men leze: MC 25-11-2015 - 'al tien jaar strijd'.

  Maar hoe dit te duiden ? Oost Indisch doof, ziende blind ? Maar ja: al wil je het niet zien, het bestaat toch echt.

  Aanvankelijk wilde minister Asscher niet aan 'dit probleem'. Waarom zal mogelijk voor altijd raadsel cq een goed bewaard geheim blijven.

  Politieke afspraken met top van UWV ? Want de kans is groot dat bij herkeuring meer mensen weer aan het werk kunnen. Zie het andere bericht: Veel afgekeurden kunnen weer aan het werk.

  Maar ten tijde van recessie en crises is er helemaal geen werk. Dus bijstand. Geen aangenaam politiek gegeven voor (pvda) politicus.Daar maak je je niet populair mee.

  Dus de zaak onder de mat zien te houden. Trouw zorgde ervoor dat het weer boven de mat/tafel kwam. Knap staaltje werk.

  En nu zitten we dus met dit dilemma.
  1. Herkeuringen moeten nu wel worden verricht - Asscher heeft politieke dekking gearrangeerd - en gelukkig trekt economie aan. Maakt het politiek gezien weer een stuk overzichtelijker.

  2. Maar er zijn geen verzekeringsartsen genoeg, want er is eerder al zwaar bezuinigd op het UWV. Ook dat was politieke wens/keuze.

  Wat nu te doen ?

  Tom Poes verzint dus een list. Tom Poes is/heet in dit geval dhr Fred Paling - lid Raad van Bestuur UWV. Citaat van UWV site: "ook met minder budget kunnen we een doorslaggevende bijdrage leveren ".

  Ingecalculeerd probleem dus. Daarnaast: jonge (kneedbare)dokters zijn hanteerbaarder dan oude klagende verzuurde types. Simpel toch. Bovendien met gerichte training kan veel in korte tijd. Aan het werk dan maar ? Niet lullen maar poetsen.


 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts - adviseur- blogger, rotterdam

  Huh ? Rob Blok ? Rob Kok is dé naam ! Voorzitter van de NVVG ! Dus excusé.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.