Laatste nieuws
Nieuws

Toename van niet-gecontracteerde ggz

3 reacties

Het aandeel van niet-gecontracteerde zorg binnen de ggz groeit. Zowel de totaal vergoede kosten als het aantal patiënten steeg in de periode 2014-2016. Dat blijkt uit onderzoek van declaratiegegevens.

Het ministerie van VWS liet bureau Arteria Consulting onderzoek doen naar de aard en omvang van niet-gecontracteerde ggz. Daarvoor werden Vektis-data uit de periode 2014-2016 bekeken. In 2014 lag het aandeel niet-gecontracteerde omzet op 4,4 procent van alle verleende curatieve ggz, in 2016 op 6,3 procent (wat neerkomt op 187 miljoen euro). Het aandeel patiënten dat onder behandeling was van een niet-gecontracteerde aanbieder groeide van 6,1 procent naar 8,5 procent.

De groei is toe te schrijven aan de groep aanbieders die geen enkel contract met een zorgverzekeraar heeft. Dat zijn vooral ambulante instellingen, aanbieders van verslavingszorg, vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Zij behandelen relatief veel patiënten met somatoforme en aandachtstekortstoornissen in niet-gecontracteerde setting. Ook patiënten in de generalistische basis-ggz vertegenwoordigen een relatief groot deel van de contractloos geleverde zorg. Het aandeel van deels-gecontracteerde zorgaanbieders bleef stabiel.

Uit het onderzoek blijkt dat de behandelkosten van patiënten met een alcoholverslaving (of een andere verslaving), met somatoforme stoornissen en de restgroep diagnoses 25 tot 80 procent hoger uitpakken bij niet-gecontracteerde aanbieders dan bij gecontracteerde aanbieders. Ook als rekening wordt gehouden met een verschil in casemix blijft dat verschil bestaan. Die hoge kosten hebben te maken met veel meer uren zorg die worden geleverd. Voor andere zorg zijn de kosten van niet-gecontracteerde zorg vergelijkbaar of lager.

Aanbieders geven aan af te zien van contracten met zorgverzekeraars om hun administratieve lasten te beperken, om zich niet aan omzetplafonds of normen voor uurtarieven te moeten houden en uit principe omdat ze geen inmenging in de behandeling zeggen te willen. De meesten zien geen verband tussen het wel of niet hebben van een contract en de kwaliteit van zorg. Patiënten zeggen voor niet-gecontracteerde zorg te kiezen vanwege het ruimere aanbod, kortere wachtlijsten en meer behandelvrijheid. Zij ervaren geen verschil in behandeling. Zorgverzekeraars hebben het vermoeden dat sommige niet-gecontracteerde aanbieders minder zorg leveren, maar kunnen dat niet staven.

In het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord voor de ggz-sector is als streven opgenomen om meer ggz-aanbieders te contracteren. Staatssecretaris Paul Blokhuis (ggz) wil een hogere contracteringsgraad. Hij vreest dat eigen betalingen binnen nuet-gecontracteerde zorg een drempel opwerpen voor patiënten. Bovendien draagt contractloos werken niet bij aan samenwerking in de sector, aldus Blokhuis. Ook plaatst hij vraagtekens bij de hogere kosten voor een deel van de contractloze zorg.

Lees ook:

Nieuws ggz
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • geert slock

  huisarts, sluis

  Er zijn veel wazige nieuwe GGZ instellingen die het systeem uitmelken door upcoding en op het juiste moment de behandeling beëindigen, VWS doet hier niks aan maar gaat daarna met botte bijl besparen omdat het macrobudget is overschreden. VWS moe...t gewoon de tijd van de zorgverlener betalen zonder het hele DBC circus errond, op de gemiddelde GGZ klant je met gemak 4 DBC etiketjes plakken dus slim declareren is nu lucratiever dan goed behandelen. VWS of de verzekeraar kan gewoon bij de klant en/of de verwijzer navragen of de gedeclareerde tijd klopt en of de kwaliteit ok is.


 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  De wel-gecontracteerde zorg neemt af.

  Dat klinkt al heel anders. Daarbij is de niet-gecontracteerde zorg NIET duurder. Vlieg niet in dit frame van ZN en aanhangsels.

 • Info@duitsorganisatieadvies.nl

  Bedrijfsarts, Houten

  Het kan toch niemand zijn ontgaan dat de GGZ overbelast is. Er is sprake van hoge werkdruk mensen worden ziek. Bovenstaande laat zien hoeveel tekort er is, want de bedragen die de niet gecontracteerde zorg kost, zijn een uiting van de structurele ond...erbetaling van de gecontracteerde zorg. We moeten het omkeren, er is gewoon een structureel tekort aan behandelmogelijkheden, er gaat te weinig geld naar de GGZ. Meer gecontracteerde zorg betekent, akkoord gaan met onderbetaling en meer administratieve druk. Het wordt tijd dat er eens wordt gekeken waarom er zoveel GGZ zorg nodig is.
  Deze oplossing om in feite de GGZ weer meer aan banden te leggen door meer gecontracteerde zorg is een nette manier om te zeggen, lekker keihard doorwerken, maar je krijgt er wel minder geld voor.
  We hebben nu te maken met de rokende puinhopen van Schippers haar doorgevoerde bezuinigingen. De GGZ is ziek, doodziek, help deze patiënt nu eens, in plaats van te zeggen, nog iets harder werken voor minder geld.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.