Laatste nieuws
Eva Nyst
1 minuut leestijd
Nieuws

Tijdelijk bed voor huisarts onvindbaar of bezet

2 reacties

Voor de helft van de huisartsen is het vinden van een tijdelijk bed voor hun patiënt een negatieve of zelfs uiterst negatieve ervaring. Dat blijkt uit een ledenpeiling die de LHV vandaag publiceert.

Opvang in een eerstelijnsverblijf vinden is een tijdrovende klus, geven de 1340 responderende huisartsen massaal aan. Het is vaak niet duidelijk waar zo’n bed beschikbaar is, en dan blijkt het ook nog vaak bezet. De LHV en andere organisaties dringen al een tijd aan op het creëren van centrale loketten in de regio’s die artsen informeren over de beschikbaarheid van de ELV (eerstelijnsverblijf)bedden. Een kwart van de geënquêteerden geeft aan dat zo’n loket functioneert in de regio, bijna een derde zegt van niet en nog eens ruim een derde weet niet van het bestaan. In het open invulveld variëren de reacties van ‘is er wel, maar functioneert niet’ tot ‘in oprichting’ en ‘alleen in ANW-uren en alleen voor spoedopnamen ziekenhuis’.

lees ook

Nieuws werk huisartsen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M Debije

  Psychiater, MAASTRICHT

  De eerste vraag is of deze zorg onder de ZVW valt. Zo ja, dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij de huisarts of instelling, maar bij de zorgverzekeraar: die moet voldoende zorg inkopen. Dit is een van de weinige voordelen van de zogenaamde marktwe...rking in de zorg. Daar moeten partijen nog erg aan wennen. Dit houdt voor de zorgverzekeraars in dat er een RESULTAAT- en niet slechts een INSPANNINGSVERPLICHTING bestaat. Zelf bel ik geregeld de afdeling zorgbemiddeling van zorgverzekeraars om te zorgen dat zij aan de in GGZ geldende Treeknormen voldoen jegens hun verzekerden: na verwijzing binnen 4 weken intake en binnen 10 weken start behandeling. Dit recht is desnoods via de rechter afdwingbaar. Afdelingen zorgbemiddeling beroepen zich nogal eens op hun onmogelijkheid om iets te regelen; er zijn geen bedden e.d., maar dat is juist hun plicht om daarvoor te zorgen. Hoe? Dat is hun probleem.
  Mijn advies: als deze zorg binnen de ZVW valt, wijs patient en familie daarop, informeer hen over hun rechten en de wegen om die ertoe kunnen leiden dat daaraan voldaan wordt.

 • K.Kamperman

  Specialist Ouderengeneeskunde / Sociaal Geriater, Den Haag

  Wij hebben genoeg vrije eerstelijnsbedden, maar de verwijzingen van oudere patiënten betreft voor het grootste deel ouderen met een delier e.c.i. De bekostiging van de eerstelijnsbedden laat intensieve medische behandeling niet toe. De eerstelijnsbed...den zijn vooral bedoeld voor een zorgprobleem, niet een medisch spoedgeval zoals een delier altijd is. Het verpleeghuis kan bescherming bieden, maar niet de diagnostische faciliteiten en het hoogopgeleide verplegend personeel van een algemeen ziekenhuis om een delier lege artis te behandelen. De richtlijn voor bekostiging in 2017 financiert 20 minuten medische zorg per week; de overige kosten zijn voor zorg en verblijf.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.