Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Terugdringen van problematisch alcoholgebruik

Plaats een reactie

KNMG steunt het Partnership Vroegsignalering Alcohol

In Nederland wordt veel alcohol gedronken. Matig gebruik van alcohol levert weinig risico’s voor de gezondheid op, maar overmatig gebruik heeft allerlei negatieve gevolgen. Een op de tien Nederlanders tussen 16 en 69 jaar is een probleemdrinker.1

Ook bij jongeren onder de 16 jaar is alcoholmisbruik een groeiend probleem. Hoe jonger je begint met drinken, hoe groter het risico om op latere leeftijd een probleemdrinker te worden.2 Dit zal uiteindelijk gepaard gaan met een hoge ziektelast en problemen voor de omgeving. Probleemdrinkers zoeken nauwelijks hulp en ze worden door professionals in de gezondheidszorg nog weinig herkend. De KNMG wil artsen handvatten bieden om de problematiek in de spreekkamer actief aan te pakken.

Samenwerking met het Partnership Vroegsignalering Alcohol
De KNMG vindt het belangrijk dat artsen in de eerste en de tweede lijn aandacht besteden aan alcoholproblematiek. Via behandeling, maar vooral ook via preventie en signalering. Ook wil de KNMG de samenwerking op dit gebied bevorderen tussen huisartsen, schoolartsen, kinderpsychologen en de spoedeisende hulp.

Binnen het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) zijn onder meer het Nederlands Huisartsen Genootschap, het Trimbos instituut, GGD Nederland, het CBO en IQ healthcare (Scientific Institute for Quality of Healthcare) al met dezelfde problematiek bezig.3 Het PVA wil het percentage probleemdrinkers in Nederland terugdringen door vroegsignalering en kortdurende interventies te stimuleren. Het partnership zoekt daarbij samenwerking met andere partijen. Reden genoeg om handen ineen te slaan. De KNMG heeft steun betuigd aan het PVA en is bezig om samen met het PVA themabijeenkomsten te organiseren.

Inventarisatie
Op dit moment voert het PVA een vragenlijststudie uit onder spoedeisende hulpartsen, afdelingshoofden SEH, maag-lever-darmspecialisten en internisten. Doel is zicht te krijgen op de activiteiten in Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van vroegsignalering en behandeling van overmatig alcoholgebruik. De KNMG steunt dit onderzoek. Naar verwachting zullen de resultaten eind 2010 worden gepubliceerd.

De resultaten geven inzicht in de huidige knelpunten en werkwijze en kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor het opzetten van pilotprojecten. Vooruitlopend op die resultaten is in drie ziekenhuizen een start gemaakt met een pilotproject gericht op het verbeteren van vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik.Dit zijn de Spoedeisende Eerste Hulp van Medisch Centrum Haagland, afdeling Interne geneeskunde van het UMC Radboud en de Maag-, Lever-, Darmafdeling van het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Naast de pilotprojecten in ziekenhuizen, worden pilotprojecten in huisartsenpraktijken in diverse regio’s uitgevoerd.

Meer informatie

  • Wilt u meer informatie over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met dr. Miranda Laurant van IQ healthcare.
    Miranda Laurant: enquête, werkgroep nulde en eerste lijn en werkgroep Ziekenhuis, m.laurant@iq.umcn.nl, tel. 024 361 5305.
  • Algemene informatie over het PVA is te verkrijgen via dr. Lex Lemmers van het Trimbos instituut en ook te vinden via www.vroegsignaleringalcohol.nl.
    Lex Lemmers: Trimbosinstituut: llemmers@trimbos.nl, tel. 030 295 9345.
  • Heeft uw KNMG-district interesse om een KNMG-themabijeenkomst over ‘alcoholproblematiek in de spreekkamer’ te houden, neem dan contact op met Hester Oppedijk van Veen.
    Hester Oppedijk van Veen: KNMG Districten: h.oppedijk@fed.knmg.nl, tel. 030 282 3756.

Referenties
1. www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/alcoholgebruik/omvang/
2. www.nationaalkompas/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/alcoholgebruik
3. www.vroegsignaleringalcohol.nl

<strong>PDF van het federatienieuws</strong>
Federatienieuws KNMG nhg alcoholverslaving
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.