Laatste nieuws
beroepsziekten

Structureel aandacht nodig voor longaandoening als beroepsziekte

25 procent van de longkankergevallen is werkgerelateerd

2 reacties
Getty Images
Getty Images

Werkgerelateerde longziekten zijn een onder­schat probleem. De zorg voor mensen met deze aandoeningen is dan ook ondermaats en versnipperd. Longartsen Hanna van der Valk en Leon van den Toorn bepleiten een betere, vooral structurele aanpak.

Jaarlijks sterven minstens 4100 mensen aan beroepsziekten, van wie ongeveer 700 aan long- en luchtweg­aandoeningen veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk.1 Bij werkgerelateerde longziekten gaat het onder meer om luchtwegobstructie (astma en COPD), aandoeningen van het longparenchym zoals extrinsieke allergische alveolitis (ook bekend als hypersensitiviteits­pneumonitis), stoflongen/silicose en maligniteiten (meso­thelioom en longkanker).

Als we kijken naar de oorzaken gaat het niet alleen om de ‘beruchte’ beroepen als lasser, automonteur of bouwvakker. Ook bijvoorbeeld medewerkers in het onderwijs, de cosmetica-industrie, gezondheidszorg en hout­bewerking kunnen door hun werk een longziekte krijgen.

Hoge ziektelast

Bewezen is dat werkgerelateerde factoren de klachten van longpatiënten aanzienlijk beïnvloeden: dat is bij circa 15 procent van de patiënten met astma en COPD het geval en bij 25 procent van de patiënten met longkanker.2 Sommige interstitiële longziekten worden vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de beroepsmatige blootstelling aan stoffen. Zoals silicose, een aandoening die onder andere kan ontstaan door het frequent boren met hoogenergetische apparatuur in beton. Ook bij maligne mesothelioom kan de directe relatie met het werk worden gelegd. Het causale verband tussen de blootstelling en de longziekte is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen. Voor bijvoorbeeld COPD is het ingewikkeld om de specifieke bijdrage van de beroepsmatige blootstelling in te schatten, vanwege het sterke interfererende causale verband met roken en luchtvervuiling. Toch is het van groot belang dat bij elke longziekte aan een mogelijk verband met het werk wordt gedacht. Werkgerelateerde longziekten brengen namelijk een hoge individuele ziektelast en grote sociaal-­economische gevolgen voor de maatschappij met zich mee. Tot nu toe echter, schiet in Nederland de structurele aanpak met vroegsignalering, een goede organisatie van de zorg en samenwerking tussen de arbocuratieve sectoren, helaas tekort.

Een 32-jarige man kwam naar het spreekuur voor beroeps­gerelateerde longziekten in het kennis­centrum Werk En Longen-010 (WEL-010) vanwege ernstige benauwdheid en hoesten. De klachten waren een jaar geleden begonnen toen hij ging werken met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Direct werd gedacht aan een mogelijke relatie tussen de klachten en het werk.

De diagnose late-onset astma werd gesteld op basis van een bronchiale provocatie­test. Aanvullende longfunctiemetingen op het werk en thuis lieten een duidelijk patroon zien (lagere ‘forced expiratory volume in 1 seconde’ (FEV) op het werk) en sterke sensibilisatie voor de verschillende mijten, die als natuurlijk bestrijdingsmiddel werden gebruikt op haar werk. De relatie tussen de klachten en het werk was hiermee geobjectiveerd en er bleek dus sprake van een allergisch beroepsastma.

Patiënt werd besproken tijdens het multidisciplinair overleg (mdo) voor beroepsgerelateerde longziekten in het kenniscentrum WEL-010. Bij het mdo waren long­artsen, een longverpleegkundige, longfunctieanalist, kno-arts, bedrijfsarts en een arbeidshygiënist aanwezig. Ondanks de ernstige sociale impact werd geadviseerd om expositie te vermijden en andere werkzaamheden te verrichten. Patiënt werd gewezen op de regeling Tegemoetkoming stoffen­gerelateerde beroepsziekten (TSB). Na het stoppen met zijn huidige functie namen de klachten af.

Zorgpad

Er zijn zeker wel positieve ontwikkelingen die de signalering van werkgerelateerde longziekten verbeteren. Zo besteedt het Longfonds uitgebreid aandacht aan deze problematiek door het thema ‘Gezond werken met stoffen’.2 De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is een nieuwe werkgroep gestart, ‘Werkgerelateerde longaandoeningen’, om de problematiek bij longartsen onder de aandacht te brengen en de zorg voor patiënten landelijk te organiseren. En de Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een nieuwe tool gelanceerd, het zorgpad ‘Werkgerelateerde longziekten’, waarmee patiënten of hulpverleners kunnen beoordelen of op het werk sprake is van blootstelling aan stoffen die mogelijk invloed hebben op de klachten. Met dit zorgpad wordt de zorg structureel aangepakt.3 Daarbij is de eerste stap het stellen van de (long)diagnose via de geldende richtlijnen en standaarden. Voor de aanvullende werkgebonden diagnostiek kunnen de patiënten terecht bij een gespecialiseerde longarts in een kenniscentrum. De relatie tussen longklachten en het werk moet worden geobjectiveerd door samenwerking tussen de medisch specialisten en de arboprofessionals. Er wordt hierbij gebruik­gemaakt van de verdiepende anamnese met arbeidshistorie, longfunctie­metingen op de werkplek, longfunctiemetingen in ‘acute’ situaties (als de patiënt klachten heeft) en allergologisch onderzoek. De patiënt wordt vervolgens besproken in het mdo-beroepslongziekten met onder meer de expertise van een bedrijfsarts en arbeidshygiënist. Een arbeidshygiënist kan een werkplekonderzoek uitvoeren om eventuele risico­factoren in kaart te brengen en blootstellings­metingen te verrichten. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts de werkgever en werknemer over de gewenste maatregelen.

Het gaat niet alleen om de ‘beruchte’ beroepen als lasser, automonteur of bouwvakker

Deze structurele aanpak is gericht op de patiënt met bestaande werkgerelateerde longklachten (secundaire preventie) of een al aanwezige longziekte (tertiaire preventie). Uiteindelijk moet primaire preventie het streven zijn.

Kenniscentra

Voor de reguliere klinieken is de zorg voor werk­gerelateerde longziekten niet altijd haalbaar en daarom kunnen patiënten verwezen worden naar kenniscentra.

In ons land is het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), geleid door longarts dr. Jos Rooijackers, al vele jaren het centrale expertisecentrum op dit gebied. Andere bestaande spelers zijn de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) en het Beroepslong­ziekten Kenniscentrum Amsterdam van het AMC. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland (FGV) en het Erasmus Medisch Centrum hebben zich verenigd in het kenniscentrum Werk En Longen-010 (WEL-010) om de regio Zuidwest-Nederland te voorzien in deze zorg en daarmee een betere landelijke dekking te bewerkstelligen.4 WEL-010 is gebaseerd op de bestaande en goed functionerende netwerkstructuren van het Expertisecentrum Astma, COPD & Allergie van het FGV en het Interstitiële Longziekten en Sarcoïdose expertisecentrum van het Erasmus MC. Tevens wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Arbeids­deskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees­kunde (NVAB). De kracht van WEL-010 ligt in de samensmelting van de netwerk­structuren van de obstructieve en interstitiële longziekten en de arbocuratieve zorg.

WEL-010 werkt met het zorgpad ‘Werk­gerelateerde longziekten’ van de LAN, inclusief het mdo met verschillende longartsen, een arbeidshygiënist, bedrijfsarts, kno-arts, allergoloog-immunoloog, gespecialiseerde verpleegkundigen en een longfunctieanalist.

Ook de afdeling Longziekten van het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een poli opgezet voor werkgerelateerde longziekten in het Kenniscentrum Werk En Longen-Noord Nederland (WEL-NN).

Het causale verband tussen blootstelling en longziekte is niet altijd eenvoudig vast te stellen

Financiële tegemoetkoming

Bovenstaande netwerkstructuur moet nog verder worden aangevuld, want een volledig netwerk is hard nodig. De zorgvraag vanuit werknemers binnen een ‘vuile’ werkomgeving neemt namelijk toe. En dat komt weer doordat de houding ten opzichte van arbeidsomstandigheden en tegenover werkgevers tegenwoordig kritischer is. Ook speelt hierbij de per 1 januari 2023 opengestelde regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) een rol.5 Steeds meer patiënten willen laten onderzoeken of ze een werkgerelateerde longziekte hebben, om eventueel in aanmerking te komen voor die regeling.

De regeling geldt voor mensen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE, ook wel bekend als ‘de schildersziekte’. Het betreft een eenmalige financiële tegemoetkoming, waarmee de overheid erkenning wil bieden aan mensen met een beroepsziekte. In mei 2023 zijn de eerste tegemoetkomingen uitgekeerd aan patiënten met allergisch beroepsastma.

Willen we mensen die hiervoor in aanmerking komen, honoreren, dan moeten zorgprofessionals de relatie tussen werk en longklachten beter gaan herkennen. Met als uiteindelijk doel niet secundaire, niet tertiaire, maar primaire preventie. 

auteurs

dr. Hanna van der Valk, longarts in opleiding postdoc, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam, afdeling Longziekten Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

dr. Leon van den Toorn, longarts, afdeling Longziekten Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

contact

l.vandentoorn@erasmusmc.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

Voetnoten

1. https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2019/04/08/%E2%80%98werk-en-longen-check%E2%80%99-online

2. https://www.longfonds.nl/werkwijzer/gezond-werken-met-stoffen

3. https://www.longalliantie.nl/content/LAN-Zorgpad-2022-finaal.pdf

4. www.WEL-010.nl (online per 1 september 2023)

5. www.isbg.nl

Lees ook:
copd beroepsziekten
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.J. Schat

  Bedrijfsarts, Bathmen

  Helemaal eens, Dolf. Wat echter ook heel belangrijk is, is dat beiden kanten longarts en BA elkaar beter moeten weten te vinden. Al is daar aan onze kant ook wel wat over op te merken, de relfex als ik contact opneem is nog steeds; afhouden; de BA is... niet te vertrouwen want wordt betaald door de werkgever (en niet zoals wij door de verzekeraar......) en dus delen we maar zo weinig mogelijk met die man. Of vrouw.
  En dat terwijl wij de deur openen kunnen voor allerlei odnerzoek van een specialist op kosten van een werkgever die de verzekeraar (daar is die weer) niet betalen wil. Als het resulteert in blijvend herstel in functioneren van een werknemer is dat de werkgever behoorlijk wat waard; kennis behouden...
  En we hebben kennis van allerlei intiatieven die vanuit koepels van werkgevers al lopen los van elke medische toren. Daar gebeurt regelmatig veel. Kijk bij de Bakkers...

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Mooi artikel, en goed initiatief. Alle lof. En dat ook nog eens in 010 ! Ja, werk gebonden klachten worden zwaar onderschat en ja: de zorg is ondermaats en versnipperd. Ondanks de vele eerdere initiatieven -die al meer dan twee decennia lopen (!) - ... blijkt er nu toch sprake van enige structurele vooruitgang. Dat is alleen maar aan te prijzen. Als oud bedrijfsarts ben ik daar (erg) blij mee. Toch nog een beetje vooruitgang dus.

  Want ….
  Ziek door je werk , wie staat daar nou bij stil
  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ziek-door-het-werk-wie-staat-daar-nou-bij-stil-dolf-algra

  Ziek door het werk, who cares ?
  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ziek-door-het-werk.-who-cares-

  Mag ik zo vrij zijn een paar opmerkingen en vragen erbij te plaatsen ? Uit het artikel begrijp ik dat de aandacht voor de werkgebondenheid van de klachten bij de longartsen zich begint te 'institutionaliseren' en ‘academiseren’ in de vorm
  - thema gericht werken ( Longfonds),
  - opstarten nieuwe werkgroep (NVALT),
  - ontwikkeling van zorgpad ( LAN)
  - ontwikkeling derde lijn (kenniscentra)
  - opzet van regionale derde lijns voorziening in 010 - het WEL 010 en WEL- NN =Noord Nederland
  - versteviging van netwerk zorg - derde lijn met eerste lijn ( samen met NVvA en NVAB)

  Allemaal prima, niks op tegen. Hardnodig bovendien, maar.....

  Maar als je de zaak echt structureel wilt aanpakken en richting primaire preventie wil, moet je naar plaats delict gaan: de werkplek cq de functie/werk dat iemand verricht. Dus alles begint op de werkvloer.

  Maar ja:
  - veel bedrijven (40-50%) hebben geen inzicht in de risico’s die worden gelopen, want RIE ( Risico
  Inventarisatie en Evaluatie), plus plan van aanpak - ontbreekt.
  - toezicht van Arbeidsinspectie op het werk is ondermaats
  - bedrijfsartsen zijn te weinig op de werkplek te vinden
  - huisartsen stellen te weinig de basale vraag: wat voor werk iemand/patient doet
  - …..

  De zaak in het kort samengevat: de eerste lijn (bedrijfsarts, huisarts) zijn lopen (reactief) achter de feiten aan. Dat moet en kan anders.

  Wil de derde lijn - zoals WEL 010 en WEL NN - kunnen (!) functioneren zal de eerste lijn (bedrijfsarts- huisarts) veel alerter - waakzamer moeten zijn. Anders bloed ook dit initiatief snel dood.

  De huisarts moet bij iedere patiënt even heel kort maar vragen wat hij/zij voor werk doet en of daar mogelijk connectie met klachten te vinden is. Kost maar 1 minuutje tijd, maar kan veel opleveren !

  De bedrijfsarts kan bij klanten/bedrijven
  a. het arbo beleid pro actief maken
  b. meer naar de werkplek te gaan en
  c. moet zichzelf anders organiseren.

  Dat laatste is het startpunt (door blijvende tekort) voor de rest. Recentelijk beschreef ik in blog een voorstel/plan/idee daarvoor. Maar wellicht zijn er nog betere ideeën ?

  Over het tekort aan bedrijfsartsen en dus moet het roer om
  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/geen-bedrijfsarts-meer-kan-het-u-wat-schelen

  Werkend Nederland verdient beter ! In een komende blog zal ik dit nog eens verder uitwerken.
  Terug naar het begin. Dank voor het artikel. dank voor jullie initiatief en inspanningen ! Well done. petje af.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.