Meer over copd

 • Verband vroege luchtweginfectie met vroegtijdige sterfte

  Onderzoek onder ruim 3500 Britten laat zien dat personen die in hun tweede levensjaar of eerder een lagereluchtweginfectie, zoals bronchitis of longontsteking, doormaakten een grotere kans hebben om op volwassen leeftijd te overlijden aan luchtwegaandoeningen en dat dit losstaat van sociaaleconomische factoren en roken, waarvoor de onderzoekers – James Peter Allinson e.a. – corrigeren.

 • Een toevalsbevinding op X-thorax

  Bij een 67-jarige vrouw, bekend met ernstige COPD, wordt per toeval een afwijking gezien op een X-thorax. Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose?

 • Artsen maken film over slechtnieuwsgesprekken met rokers

  Artsen hebben een film online gezet waarin ze vertellen hoe aangrijpend het is als ze mensen moeten vertellen dat ze als gevolg van roken niet meer beter zullen worden. Tabak moet de wereld uit, vinden de dokters. De nieuwe regering moet zich daar ook voor inspannen, menen de artsen achter de actie #artsenslaanalarm.

 • Laat de COPD-patiënt niet stikken

  Het Nederlandse parlement keurde in 2001 de Wet ­toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) goed. Nederland was hiermee het eerste land ter wereld dat artsen toestaat een patiënt op diens verzoek te doden. België volgde een jaar later, maar de richtlijn daar lijkt een stuk adequater en patiëntvriendelijker.

 • Nachtelijke zuurstof lijkt verslechtering COPD niet te voorkomen

  Nachtelijke toediening van zuurstof lijkt geen voor- of nadeel op te leveren voor mensen met COPD die nog geen zuurstoftherapie (overdag) nodig hebben. Dit is het resultaat van een – vanwege onvoldoende deelnemers – voortijdig gestopte studie waarover Yves Lacasse in de New England Journal of Medicine schrijft.

 • Veroordeel de COPD-patiënt niet!

  Als je roken niet als een verslaving ziet, maar als een keuze, is het lastig om compassie te voelen voor een patiënt die zijn gezondheid in gevaar brengt. Toch is compassie essentieel voor goede zorg. Dat laten twee longartsen aan de hand van een casus zien.

 • Voordelen van de covid-19-pandemie

  In de Isala waren we goed voorbereid op de covid-19-pandemie door onder meer een draaiboek naar aanleiding van de grieppandemie in 2018. Binnen de longgeneeskunde hebben we de fysieke electieve zorg beperkt, maar ons connected care-/telemedicine-programma geïntensiveerd.

 • ‘Ras’ speelt ten onrechte rol in klinische besluitvorming

  ‘Ras’ duikt regelmatig op als relevante factor, onder meer in richtlijnen voor nierfunctie en COPD. Nadere beschouwing leert dat het een weinig nuttige en in sommige opzichten zelfs schadelijke factor is, zowel voor klinische besluitvorming als voor beeldvorming.

 • Laat dát maar aan mijn assistente over

  Mevrouw D. is 92 jaar, heeft een ernstige zuurstofafhankelijke COPD en weegt slechts 35 kilo. Begin oktober maakt zij een exacerbatie door. Ze wordt zo zwak dat ze de hele dag op bed ligt en haar inhalatiemedicatie via een voorzetkamer niet meer goed kan hanteren. Cognitief is mevrouw D. erg goed en ze geeft duidelijk aan dat ze geen ziekenhuisopnames meer wil.

 • Vast tarief voor ketenzorg huisartsen

  Er komt per 2018 een maximumtarief dat huisartsen mogen vragen voor multidisciplinaire zorg die zij leveren rond diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

 • Milde COPD niet te screenen met thoraxfoto

  Bij het verslaan van een thoraxfoto vermelden radiologen wel eens dat er een verdenking op COPD bestaat. Volgens Annemarie den Harder e.a. zouden ze daar voorzichtig mee moeten zijn, omdat de voorspellende waarde van een thoraxfoto voor milde COPD gering is. Dat schrijven zij in de European Journal of Radiology.

 • Meer bewijs voor effect fysiotherapie bij COPD

  COPD-patiënten hebben baat bij fysiotherapie: het voorkomt exacerbaties en vertraagt het ziekteproces. Dat blijkt uit onderzoek waarop klinisch epidemioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Emmylou Beekman onlangs promoveerde aan het Maastricht UMC+.

 • Langdurig zuurstof bij matige hypoxemie door COPD niet zinvol

  Langetermijnbehandeling met zuurstof bij patiënten met COPD en matige hypoxemie levert niets op. Dit blijkt uit gerandomiseerd onderzoek waarover Richard Albert en anderen van de Long-Term Oxygen Treatment Trial (LOTT) Research Group over schrijven in The New England Journal of Medicine.

 • Substitutie slechts gedeeltelijk aangetoond

  Naarmate een patiënt met astma, COPD of moedervlekken méér contact heeft met de huisarts, heeft hij of zij minder contact met de tweede lijn. Daarentegen is bij andere patiënten van substitutie geen sprake.

 • Business as usual

  Langzaamaan is de ernstige COPD-patiënte, die nooit heeft kunnen stoppen met roken, in haar laatste fase aanbeland.

 • Nieuwe therapie voor COPD-patiënten

  Patiënten die lijden aan ernstige COPD zijn gebaat bij een nieuwe behandeling waarbij met een eenrichtingsventiel het beschadigde longweefsel …

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.